Drumcircles, Energizers & Percussie workshops Beenhakkers Slagwerk

Vernieuwend
U wilt met uw groep iets doen wat wakker schudt, iets wat een totaal nieuwe manier van samenwerken laat ervaren, iets wat buiten de gebaande paden gaat, iets wat vernieuwend is, iets wat uw groep nog niet eerder gedaan heeft?`

`Drumcircles
Drumcircles zijn een soort percussieworkshops 3.0: de deelnemers mogen zelf weten wat ze spelen op hun percussie-instrument; de begeleider (facilitator) draagt ritmische en muzikale games & oefeningen aan, waarbinnen het doen en de ervaring van de deelnemers tot inzichten leidt, zodat de deelnemers zelf als groep tot muzikale samenwerking komen.

Teambuilding & fun
Drumcircles kunnen zowel voor teambuilding als voor Fun gedaan worden (of als een combinatie van deze 2). Ook een energizer boomwhackers, een stem-happening en een percussie workshop behoren tot de mogelijkheden.
Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de pagina wat is het aanbod?

beenhakkers slagwerkGeen leraar of leider
In tegenstelling tot een traditionele ritme-les of percussie-workshop, waarin de leraar of begeleider steeds zelf oplossingen en voorbeelden aandraagt, wijst de drumcircle-begeleider(-facilitor) alleen maar in de richting waar de antwoorden door de deelnemers zelf gevonden kunnen worden. Hij richt de aandacht van de deelnemers op de wezenlijke onderdelen van muziek-maken (en samenwerken), zodat deelnemers zelf hun eigen ritmes kunnen ontdekken, en antwoorden op hun vragen kunnen vinden.

Voor iedereen en overal
Muzikaliteit, ervaring, ritmegevoel of een goede stem zijn niet belangrijk.
Iedereen kan meedoen!
Beenhakkers Slagwerk kan sessies met ritme en/of muziek verzorgen,voor bijna alle soorten gelegenheden, locaties, plaatsen en groepen. Voor groepen van 10 tot 100 of zelfs 1000 deelnemers.
Lees verder op de pagina’s voor iedere groep en waar? op welke lokatie?

Openbare gemeenachaps drumcircles
Behalve voor bestaande groepen organiseert Beenhakkers Slagwerk ook openbare gemeenschaps-drumcircles in Nederland. Wil je van deze bijeenkomsten op de hoogte gehouden worden, geef je dan op voor de nieuwsbrief (rechts in de side-bar)