Drumcircles, Energizers & Percussie workshops Beenhakkers Slagwerk

Vernieuwend
U wilt met uw groep iets doen wat wakker schudt, iets wat een totaal nieuwe manier van samenwerken laat ervaren, iets wat buiten de gebaande paden gaat, iets wat vernieuwend is, iets wat uw groep nog niet eerder gedaan heeft?`

`Drumcircles
Drumcircles zijn een soort percussieworkshops 3.0: de deelnemers mogen zelf weten wat ze spelen op hun percussie-instrument; de begeleider (facilitator) draagt ritmische en muzikale games & oefeningen aan, waarbinnen het doen en de ervaring van de deelnemers tot inzichten leidt, zodat de deelnemers zelf als groep tot muzikale samenwerking komen.

Teambuilding & fun
Drumcircles kunnen zowel voor team-building als voor Fun gedaan worden (of als een combinatie van deze 2). Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de volgende pagina

beenhakkers slagwerkGeen leraar of leider
In tegenstelling tot een traditionele ritme-les of percusie-workshop, waarin de leraar of begeleider steeds zelf oplossingen en voorbeelden aandraagt, wijst de drumcircle-begeleider(-facilitor) alleen maar in de richting waar de antwoorden door de deelnemers zelf gevonden kunnen worden. Hij richt de aandacht van de deelnemers op de wezenlijke onderdelen van muziek-maken (en samenwerken), zodat deelnemers zelf hun eigen ritmes kunnen ontdekken, en antwoorden op hun vragen kunnen vinden.

Beenhakkers Slagwerk kan sessies verzorgen,voor bijna alle soorten gelegenheden, locaties, plaatsen en groepen. Ook energizer boomwhackers, een stem-happening en een percussie workshop. Voor groepen van 10 tot 100 of zelfs 1000 deelnemers.
Muzikaliteit, ervaring, ritmegevoel of een goede stem zijn niet belangrijk.
Iedereen kan medoen!

facebook_like