Drumcircles, Energizers & Percussie workshops Beenhakkers Slagwerk

Percussie – trommelen doe je samen: een nieuwe manier van samenwerken
Mensen vinden het niet leuk meer om steeds te moeten doen wat anderen zeggen. Er komt wel een resultaat, maar de persoonlijke binding daarmee is minimaal. Als de leden van een groep de ruimte en vrijheid krijgen om zelf met ideeën te komen, en zelf samen iets te creëren, dan leidt dat niet alleen tot verrassende resultaten, maar ook tot meer onderlinge waardering, meer voldoening, en een sterkere groepsband.
Dit alles kan ervaren en bereikt worden in een zogenaamde drumcircle.

Drumcircles
Onder begeleiding Hans Beenhakkers ontdekt de groep zelf hoe samen een eigen in-het-moment gecreëerd ritme te spelen, bestaande uit de persoonlijke expressie van iedere deelnemer aan de drumcirkel. Deelnemers mogen zelf weten wat ze spelen op hun percussie-instrument; de begeleider (facilitator) draagt ritmische en muzikale games & oefeningen aan, waarbinnen het doen en de ervaring van de deelnemers zelf tot inzichten leidt, zodat de deelnemers zelf als groep tot muzikale samenwerking komen.

Teambuilding & Fun
Drumcircles kunnen zowel voor teambuilding als voor de Fun gedaan worden (of als een combinatie van deze 2). Ook een verdrissende energizer boomwhackers, een stem-happening of een ouderwetse percussie workshop behoren tot de mogelijkheden.
Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de pagina wat is het aanbod?

beenhakkers slagwerkGeen leraar of leider
In tegenstelling tot een traditionele ritme-les of percussie-workshop, waarin de leraar of begeleider steeds zelf oplossingen en voorbeelden aandraagt, wijst de drumcircle-begeleider(-facilitor) alleen maar in de richting waar de antwoorden door de deelnemers zelf gevonden kunnen worden. Hij richt de aandacht van de deelnemers op de wezenlijke onderdelen van muziek-maken (en samenwerken), zodat deelnemers zelf hun eigen ritmes kunnen ontdekken, en antwoorden op hun vragen kunnen vinden.

Voor iedereen en overal
Muzikaliteit, ervaring, ritmegevoel of een goede stem zijn niet belangrijk.
Iedereen kan meedoen!
Beenhakkers Slagwerk kan sessies met ritme en/of muziek verzorgen,voor bijna alle soorten gelegenheden, locaties, plaatsen en groepen. Voor groepen van 10 tot 100 of zelfs 1000 deelnemers.
Lees verder op de pagina’s voor iedere groep en waar? op welke lokatie?

Openbare gemeenachaps drumcircles
Behalve voor bestaande groepen organiseert Beenhakkers Slagwerk ook openbare gemeenschaps-drumcircles in Nederland. Wil je van deze bijeenkomsten op de hoogte gehouden worden, geef je dan op voor de nieuwsbrief (rechts in de side-bar)