Wat zijn begeleidde (facilitated )Drumcircles?

Meer informatie over begeleidde drumcircles als communicatietraining, samenwerkingsspel en interactieve leerervaring.

Er zijn grofweg 3 soorten drumcircles te onderscheiden
1 “facilitated”, begeleidde drumcirkel:, herin worden geen ritmes aangereikt, iedereen speelt dingen “uit zichzelf”, de begeleider bevordert het zelfstandig musiceren van de groep, geen “goed of fout”.
2 cultuur-specifieke drumcirkel: dit is eigenlijk een soort (drum)les, waar bestaande ritmes uit een bestaande cultuur gespeeld worden, vaste patronen, goed en fout, ritmes worden aangereikt, enkele “gevorderden” soleren hier overheen.
3 anarchistische -hippie-thunder-drumcirkel: geen regels, iedereen is gelijkwaardig en doet wat ie wil, momenten van wanorde wisselen zich af met spontaan ontstane muzikale hoogtepunten.

Binnen een begeleidde drumcircle ondergaat de groep een gezamenlijke leerervaring. De inzichten die in de drumcirkel naar voren komen werken positief op de samenwerking binnen uw bedrijf, afdeling of groep.
Het creatieve proces van samen-muziekmaken bij drumcircles haalt de deelnemers uit de gangbare verhoudingen binnen het bedrijf. Samen wordt er met plezier en enthousiast muziek gemaakt, waardoor er op een nieuwe manier verbinding gemaakt kan worden.

Bij begeleidde drum circles gaat om het spelen ‘trommelen’ van spontaan gecreëerde ritmes die elkaar aanvullen en ondersteunen.
Het gaat niet zozeer om wat er gespeeld wordt, maar meer om het ervaren van het verlangen naar gezamenlijkheid, verbinding en harmonie, wat in ieder van ons aanwezig is. Chaos is moeilijk te verdragen, zowel binnen de muziek, als binnen uw groep, team of bedrijf. Daarom is iedereen in een groep uiteindelijk op zoek naar een zeker mate van verbinding en harmonie.
De bereidheid tot non-verbaal te communiceren en de mate van aandacht voor het geheel ipv. de persoonlijke prestatie bepalen de kwaliteit van het gezamenlijke geluid van de groep. Al deze gebieden worden op speelse wijze en door middel van de eigen ervaring verkend.

In gefaciliteerde/begeleidde drumcircles gaat het om het “leren-zonder-leren”: de deelnemers worden op speelse wijze aangemoedigd om in-het-moment (hier en nu), in samenspel met de anderen, hun eigen ritmes en geluiden te vinden. Zonder de druk om het goed te moeten kunnen de deelnemers ontspannen, en kunnen hun handen, de ritmes vrij hun gang gaan. Als vanzelf wordt er onderling afgestemd en ontstaat er muzikale harmonie en eensgezindheid: de ultieme teambuilding.
De facilitator/begeleider observeert en benoemt wat er in de groep gebeurt, en ondersteunt de deelnemers in het zelf ontdekken van de voorwaarden voor verbinding en non-verbale communicatie.
in de loop van de drumcircle worden concentratie op het gezamenlijke geluid, focussen, naar elkaar luisteren, en onderlinge afstemming een vanzelfsprekendheid.

drumcircles