Burning Man

Burning Man is an annual art event and temporary community based on radical self expression and self-reliance in the Black Rock Desert of Nevada.
Je zou het kunnen beschrijven als 1 grote doorlopende happening of reeks van happenings….. In feite zijn veel van dit soort Festivals, en zelfs Pop-festivals een soort van Happenings. De allereerste was natuurlijk Woodstock.

wikipedia over Burning Man:
Burning Man wordt door deelnemers omschreven als een experimentele samenleving, radicale zelfuiting en radicale zelfvoorziening. Burning Man focust zich niet op een bepaald onderwerp of gebeurtenis zoals bijvoorbeeld muziek of kunst. De achterliggende gedachte is dat men gedurende Burning Man tijdelijk een gemeenschap opbouwt waar iedereen die zich de toegangsprijs kan veroorloven welkom is, ongeacht ras of afkomst, en waar iedereen zichzelf kan uiten in waar hij of zij het beste in is.
Deelnemers worden geacht zelfvoorzienend te zijn in hun behoeften zoals voedsel, water en een slaapplek. Mensen worden aangemoedigd een gemeenschap te vormen. Gifting, oftewel geven, is hier een onderdeel van. Let op dat geven iets anders is dan ruilen. Bij een ruil is altijd een tegenprestatie betrokken, terwijl bij geven juist centraal staat dat er géén tegenprestatie verlangd wordt. Geldtransacties worden vermeden, behalve bij enkele verkooppunten van ijs (voor ijskoelers, geen consumptie ijs dus) en de enige koffiebar op Burning Man, die in Center Camp staat. De stad die tijdens Burning Man ontstaat, staat bekend onder de naam Black Rock City. De stad heeft een karakteristieke C-vorm. De straten liggen evenwijdig aan elkaar en liggen in dezelfde, steeds groter wordende, C-vorm. Op de straten zijn de themakampen te vinden, elk met eigen thema.

burning man burningman

Burning Man kent maar een aantal verboden, waarvan de meeste betrekking hebben op commerciële uitingen, geweld, wapens, kampvuren, drugs en huisdieren. Mensen zijn vrij zichzelf te uiten. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van kleding (of juist geen kleding) die anders als ongepast zou worden aangemerkt. Tevens geldt het principe dat deelnemers altijd het terrein schoon houden. Drinkbekers, as van sigaretten, peuken, glitters, lekkende olie of broodkruimels worden allemaal opgevangen, ingepakt en meegenomen.
Burning Man is voor een zeer groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

meer over Burning Man

kijk ook op www.burningman.com
een prachtig citaat van hun site, wat over Burning Man gaat, maar ook op het leven van toepassing is:

“Whether you make a cup of coffee for the folks camped next door or help someone you hardly know unzip the back of their costume in preparation to use the port-a-potty, you can be a participant of Burning Man. If you reach inside yourself and figure out that part of you that can be shared with others around you, chances are you will enjoy Burning Man. The only way to avoid having fun is to bring nothing of yourself to the event. If you just try to take everything in, you won’t ‘get’ anything.”
-Anonymous-

Trying to explain what Burning Man is to someone who has never been to the event is a bit like trying to explain what a particular color looks like to someone who is blind. To truly understand this event, one must participate.