DrumHappening / Drumcircle-workshop

Een DrumHappening /drumcirkel-workshop is allereerst een soort ritmische jamsessie waaraan werkelijk iedereen kan meedoen. Ervaring met drummen of muzikale kennis is niet belangrijk. In een drumcircle communiceren we met elkaar door middel van ritme. We maken contact, genieten met elkaar van het plezier van het samen-maken en van ter plekke zelf-bedachte muziek en spontaan / in-het-moment gecreëerde ritmes.
Geschikt voor alle soorten groepen en leeftijden, zowel bedrijven, scholen, instellingen als  particulieren.

Je bent daarom ook geheel vrij in “wat” je speelt (voor beginners worden er voorbeelden gegeven wat je zou kunnen spelen), de ervaring-zelf leert je “hoe” te spelen. 

Als een groep de ruimte en vrijheid krijgt om zelf met ideeën en initiatieven  te komen, en zelf samen iets te creëren, dan leidt dat uiteindelijk tot verrassende resultaten. Hierdoor ontstaat er ook meer beleving, meer onderlinge waardering, meer voldoening, en een sterkere groepsband.

drumcircle - drumhappening - drum happening

Iedereen zit in een kring met een percussie-instrument. Je speelt een zelf-bedacht ritme wat jou makkelijk afgaat om te spelen, en dat daardoor makkelijker bij het geheel past. Er ontstaat een spontaan gezamenlijk ritme. Een geïmproviseerd in-het-moment samenspel, in vrijheid, vooral omdat niemand je vertelt wat je precies moet doen…

Meer over DrumHappenings / Drumcircle-workshops

Wat is een Facilitator van een DrumHappening/drumcircle?
Waarom een DrumHappenings / Drumcircle?
Video’s  van DrumHappenings / Drumcircles.
Wat is een Gemeenschaps Drumcircle?
Speciale drumcircles voor  Bedrijven&Trainingen, Kinderen&Jongeren, Scholen&Onderwijs.
Ook zijn er speciale drumcircles voor Ouderen, Lichamelijke beperking en Verstandelijke beperking.

drumhappening / drumcircle-workshop, drumcircle, drum, circle

In een DrumHappening / Drumcircle-Workshop

De meeste deelnemers zijn geen muzikanten of drummers, sommigen misschien wel. Dat maakt allemaal niet uit.Kennis van ritme, drummen, trommelen of muziek is daarom ook niet nodig.
In het begin zullen een aantal mensen wellicht wat onzeker zijn. Maar al doende wordt  snel duidelijk dat ritme-spelen en muziek-maken gewoon leuk kan zijn. De DrumHappening-Drumcircle-begeleider (facilitator) begeleidt de deelnemers en de groep uiteindelijk naar een punt waarop de groep zelfstandig ritmische muziek kan maken en met muzikale veranderingen om kunnen gaan. Al spelende wordt er (zonder veel woorden) gewerkt aan vaardigheden om jezelf aan te passen aan de omstandigheden, en zodoende in harmonie met de anderen samen te spelen.

Praktische informatie

Tijdsduur is minimaal 45 of 60 minuten. Langere mogelijkheden zijn 2×40 of 2×55 min. In overleg 2 tot 3 uur, of een heel dagdeel.
Aantal deelnemers vanaf 10-15 tot duizend. Meer deelnemers zijn in overleg mogelijk.
Ruimte is nodig waarin iedereen min of meer in een cirkel kan zitten,  of in een aantal steeds-groter-wordende cirkels om elkaar heen.

Interne links

Lees verder op Verzamelpagina DrumHappenings / Drumcirkel-Workshops.
Achtergronden van DrumHappenings/drumcircles?`

Agenda openbare drum-happenings / drumcircle-workshops, Hilversum in 2017

NB: een DrumHappening / Drumcircle-workshop is iets totaal anders dan een Sjamanistische Drumcirkel.