how to tune a djembe / hoe een djembe stemmen

Hoe kun je het beste een Afrikaanse djembe stemmen of opspannen.?
What is the best way to tune an African djembe.

1 Take the red strapping rope / Neem het hier rood gekleurde vastbind-touw
2 Lead it under the next two vertical ropes / Leid het touw onder de 2 volgende verticale touwen door
3 Lead it back from the inside to the outside / Leid het touw terug van de binnenkant naar de buitenkant
4 a Pull now the red line / Trek nu aan het rode touw
b beginning of the nexht knot / Begin van een nieuwe knoop