Zouden drums moeten worden verkocht in apotheken?

Zouden drums moeten worden verkocht in apotheken?
Met deze hilarische titel schrijft Christine Stevens een artikel op haar website Upbeat Drumcircles Ze stelt dat trommels en trommelen (of drums en drummen) bijdragen aan een gezonde leefstijl en het immuun-systeem verbeteren

percussion-drumskorte stukjee vertaald:
De trommel speelt een unieke en belangrijke rol in het toelaten van mensen om de voordelen voor de gezondheid van recreatief musiceren ervaren.
Er is een reden waarom het trommelen een oud instrument van gemeenschaps gezondheid is geweest in culturen uit Afrika , Egypte , Brazilië, Cuba Zuid-Amerika. In al deze culturen (en vroeger ook in Europa) speelt de trommel en ritme een belangrijke rol in de spirituele praktijk, ceremonie en ritueenl. Hieronder een aantal belangrijke aspecten van groeps-drummen, die zowel persoonlijke en gemeenschappelijke gezondheid bevorderen

Drummen is toegankelijk – de trommel is een gebruiksvriendelijk instrument dat iedereen kan spelen .
Drummen is onmiddellijk – het biedt een unieke leercurve , met snelle resultaten .
Drummen creëert een gemeenschappelijke basis voor de meest onervaren speler en deskundige tegelijk , jong en oud , gehandicapten en niet-gehandicapten .
Drummen stimuleert zelfexpressie – het is een medium van non – verbale creativiteit.
Drummen stimuleert communicatie – tussen culturen , leeftijden en handicaps .
Drummen vermindert spanningen, zowel onderling als persoonlijk – het unieke esthetisch genot van trommelen creëert een basis voor fysieke en emotionele ontlading .
Drummen is een sociaal elixer – het brengt mensen bij elkaar in een geweldige ervaring vol met inspiratie en verbinding.

Vitamine D – Vitamine Drum
Zelfs als we de trommel en zijn unieke bijdrage aan de culturele behoefte aan kwaliteit van leven en aansluiting begrijpen, moet het niet worden verward als een remedie. Het nemen van uw vitamines zal verkoudheid niet genezen. Zij zullen echter helpen het  immuun-systeem te versterken, en de gevoeligheid voor virussen te verminderenn. Drummen is geen wondermiddel. Zelfs penicilline helpt niet bij ieder persoon. De trommel is niet als een pil die meteen werktHet is het proces van deelnemen dat de  verandering creëert.

Spelen met onze handen of met één stok maakt drummen meest toegankelijke muziekvormen. En toch, het cruciale element blijft de nadruk op plezier, zelfexpressie, ondersteuning en verbinding. Dit is veel belangrijker dan de vraag of mensen van blad muziek kunnen lezen, goed kunnen tellen of technische vaardigheden hebben. Ik heb bij muziektherapie juist veel mensen zonder enige kennis van specifieke ritmes of muziek wonderbaarlijke ritmes zien spelen.

Christine Stevens is een geregistreerd muziektherapeut en is directeur van Music Therapy en Wellness, een drum-programma van Remo, Inc

UpBeatDrumcircles

TaKeTiNa

Taketina is heel erg in opkomst. Wordt ook wel de Yoga van ritme genoemd. Het is een combinatie van bewegingspassen, klappen en stemritme. Hoewel ik zowel aan yoga en ritme doe, is het niet helemaal mijn kopje thee zullen we maar zeggen.
Hieronder 2 video’s van youtube over Take Tina. Als je “taketina” intypt bij Youtube krijg je een hele lijst aan video’s

hoeronder een vertaling van een beschrijving op wikipedia over Taketina
TaKeTiNa, ontwikkeld door de Oostenrijkse percussionist Reinhard Flatischler, is een muzikaal en meditatief groepsproces voor mensen die hun bewustzijn van ritme willen ontwikkelen. In TaKeTiNa zijn er drie verschillende ritmische lagen vertegenwoordigd door middel van stem, klappen en stappen, die gelijktijdig gebeuren. Vocale ritmes en klap-ritmes, begeleid door de berimbau, veranderen voortdurend, terwijl de stappen, ondersteund door een surdo trommel, hetzelfde blijven. De surdo stabiliseert het basisritme van de stappen, terwijl de call – and- response zang dient om de ritmische bewegingen te destabiliseren en opnieuw te stabiliseren. Dit proces van gelijktijdige stabilisatie en destabilisatie (chaos en orde) creëert een verstoring, die de deelnemers toestaat om herhaaldelijk uit het ritme te vallen, en weer terug te komen. De deelnemers worden begeleid in de ervaring van ritmische-archetypen , ritmische beelden die diep verankerd zijn in het menselijk bewustzijn. Volgens Flatischler, kan de individuele deelnemer door de steun van de groep in zijn of haar eigen proces gaan, zo diepe muzikaal en persoonlijk vertrouwen opbouwen.

TaKeTiNa wordt gebruikt in de academische en klinische settings en ​​in bedrijfs-trainingen wereldwijd.

Originele engelse tekst
The TaKeTiNa Rhythm Process, developed by Austrian percussionist Reinhard Flatischler, is a musical, meditative group process for people who want to develop their awareness of rhythm. In a TaKeTiNa process, there are three different rhythmic layers—represented by the voice, claps, and steps—that continue simultaneously. Vocalization and clap rhythms, accompanied by the berimbau, constantly change while the steps, supported by a surdo drum, remain the same. The surdo stabilizes the basic rhythm of the steps, while call-and-response singing serves to destabilize and re-stabilize the rhythmic movements. In this process, the simultaneity of stabilization and destabilization creates a disturbance that allows participants to repeatedly fall out, and then fall back into rhythm.Participants are guided into the experience of rhythm archetypes, rhythmic images anchored deep in human consciousness. According to Flatischler, the support of the group allows the individual participant to go into his or her own process, building deep musical and personal trust.

TaKeTiNa is used in academic and clinical settings and in corporate trainings worldwide.

Grote Drumcircle bij NAMM 2014

Afspeellijst van Youtube-video’s van de grote jaarlijkse (al 20 jaar!!, de langst bestaande) drumcircle bij de jaarlijkse NAMM (National Association of Music Merchants) muziekbeurs in januari 2014 in het Anaheim Convention Center in Anaheim, onder Los Angeles in California (bijna Mexico).

De drumcircle wordt geleid door Arthur Hull (who other?) en ook door Christine Stevens en anderen die ik niet ken

Drummen is ook spiritueel

Drummen is ook spiritueel – Drumming is also spiritual, zo noem ik het maar even samenvattend. Er zit meer achter drummen dan zomaar een beetje op een trommel slaan, maar dat hadden de meesten van jullie natuurlijk al wel door :-)
Hieronder wat video’s over spirituele achtergronden van drummen.

Prachtige video over spirituele achtergronden van drummen. Duurt een beetje lang, en aan het eind wordt het wwel een beetje zweverig, maar het begin is werkelijk prachtig!
Beat of the Drum ( Stargate Key )

Over bewust naar je favoriete muziek luisteren als een oefening
Conscious Listening – Christine Stevens

Effect van drummen op mind-body-spirit-community
Christine Stevens- Your Life on Drums

 

Kinderen drummen – Kids Dumming – videos

Kinderen drummen – Kids Dumming
Van 23 maanden tot 10 jaar, verbazingwekkend!
Of t gezond is weet ik niet, maar kijk en laat je verbazen

3 jaar oud – 3 years old
professional-drum-show!

23 maanden, verbazingwekkend! – 23 months, amazing!

2 jaar oud, schattig – 2 years old, cute

10 jaar oud meisje – ten years old girl

9 jaar – 9 year hard-rock drummer Jagger on Australias Got Talent 2012
Jagger want to be a rock star (he already is!)

gewoon even proberen – just checking it out

Gemeenschaps-drumcircle volgens Arthur Hull

Beschrijvingen van een begeleidde (facilitated) gemeenschaps-drumcircle door Arthur Hull van Village Music Circles drumcircle

Wat is een gefaciliteerde (begeleidde)  gemeenschaps-drumcirkel

Een gefaciliteerde (begeleidde)  gemeenschaps-drumcirkel is een leuk, gezinsvriendelijk ritme-gebeuren De deelnemers uiten zich door het spelen op een koor  van gestemde drums en handpercussie. Ze creëren samen een muzikale ritmische melodie, terwijl ze begeleid worden door een drumcircle facilitator. Deze gemeenschaps-drumcircles zijn toegankelijk voor alle leeftijden en alle niveaus van ritmische kennis, inclusief beginners.
Bij community drumcircles maken de deelnemers in-het-moment muziek, en geven uiting aan hun collectieve ritmische geest. Een gemeenschaps-drumcircle is GEEN drumlesl

Als een gemeenschap bij elkaar komt om te trommelen,verenigen ze zich in ritme en harmonie om het leven te vieren. Hun interacties creëren een ondersteunende, onderling afhankelijke relatie. In een gemeenschaps-drumcircle, waarderen we elke persoon voor zijn of haar unieke bijdrage aan het groep-lied.
De begeleider is een gids, wiens bedoeling het is om gemeenschap te creëren door de  groep muzikale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. Ze zijn er om te helpen de gezamenlijke muzikale inspanningen van de groep te vergemakkelijken.

A facilitated community drum circle is a fun, family-friendly rhythm event. Participants express themselves by playing on a chorus of tuned drums and hand percussion. They create a musical song together, while being guided by a rhythm event facilitator. These community drumcircles are accessible to all ages and all levels of rhythmical expertise, including beginners.
At community drumcircles, participants make in-the-moment music, expressing their collective rhythmical spirit. A community drumcircle is NOT a drum class.
When a community comes together to drum they unite in rhythm and harmony to celebrate life. Their interactions create a supportive, interdependent relationship. In a community drumcircle, we value each person for his or her unique contribution to the group song.
The facilitator is a guide, whose intention is to create community through group rhythmical empowerment. They are there to help facilitate the groups collaborative musical effort.

Waarom trommelen mensen?

Mensen gaan naar drumcircles omdat ze hebben ontdekt dat ritmische expressie is een belangrijk aspect is ontbroken heeft in hun leven. Trommelen ontwaakt ze naar zelfontdekking en helpt hen om de wereld te zien met de ogen van een kind. Trommelen  beïnvloedt elke persoon verschillend, en stimuleert creatieve expressie, zoals het ontdekken, beleven en uiten van het ritme van hun leven. Hoewel mensen trommelen voor muzikale expressie, om stress te verminderen en om de gemeenschap te creëren, komen de meeste mensen naar een gemeenschaps-drumcirkel voor het pure plezier wat ze eraan beleven.

People go to drum circles because they have discovered that rhythmical expression is an important aspect that has been missing from their lives. Drumming awakens them to self-discovery and helps them to see the world with the eyes of a child. Drumming affects each person differently, stimulating creative expression, as the explore, experience and express the rhythms of their lives. Although people drum for musical expression, to reduce stress and to create community, most people come to community drum circles for the pure fun of it.

Wie trommelen er?

Alle soorten mensen trommelen. Kinderen op scholen, ouderen, managers, team-leiders en zorgverleners trommelen. Gehandicapte mannen en vrouwen, mensen in de gevangenis, en kinderen in speciaal onderwijs trommelen. Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden nemen deel aan op ritme gebaseerde bijeenkomsten.
Mannengroepen en vrouwengroepen gebruiken trommelen voor rituele verbinding en bekrachtiging van hun man- en vrouw-zijn. Spirituele groepen gebruiken drums als onderdeel van hun rituelen.

All kinds of people drum. Children in schools, well elderly, corporate executives and health care practitioners drum.  Physically challenged men and women, people in prison, and kids at risk drum. Men, woman and children of all ages participate in rhythm based events.
Men’s groups and woman’s groups each use drum for ritual bonding and empowerment for their genders. Spiritual groups use drums as part of their worship