over Visie

Ik werk vanuit de visie en het uitgangspunt dat een groep mensen, indien goed begeleid, zichzelf organiseert en bijstuurt, en zo uit zichzelf tot een vruchtbare samenwerking en communicatie komt. Uiteindelijk is iedereen (bewust of onbewust) op zoek naar harmonie en afstemming.
Goede resultaten en inspiratie volgen dan moeiteloos en vanzelf.

gevolg van visie

In workshops percussie, drumcircles en energizers boomwhackers & clappy-happy liggen de gangbare verhoudingen binnen Uw groep niet meer zo voor de hand. Door het voor iedereen nieuwe werkgebied ontstaat er nieuwe verhoudingen en een nieuw soort organisatie.
Binnen de verschillende instrumenten-groepen (afdelingen) stemmen de groepsleden zich onderling als vanzelf op elkaar af. Ook de groepen onderling houden contact met elkaar, zodat de verschillende ritmes 1 geheel blijven vormen, en het geheel belangrijker blijft dan de aparte delen. Er ontstaat een nieuwe kijk op naar-elkaar-luisteren, samenwerken en elkaar-inspireren.

beenhakkers visie percussie