Vrijheid en Happenings

Happenings gaan over vrijheid en vrij-zijn. Hoe vrij kun je zijn? Hoe vrij durf je te zijn? In hoeverre mag jij vrij zijn van jezelf? In hoeverre heeft vrij-zijn te maken met anderen? En met in-contact-zijn met anderen?
Ontdek vrij-zijn, de grenzen en regels van jezelf en van de groep in een Happening van Hans Beenhakkers en Beenhakkers Slagwerk.
Op zoek naar vrij-zijn in jezelf, met stem, lichaamswerk, beweging, percussie en muziek.

Durf je wat je bedacht hebt (over jezelf, over anderen, over wat je kunt) los te laten en te kijken wat er dan gebeurt? Kun je (even) loslaten ermee bezig te zijn wat anderen ervan zullen denken?
Of (even) er niet bezig mee zijn het “goed” te doen, je best te doen?
Wie jij bent (of kan zijn) is goed genoeg.

vrijheid - freedom - happenings

over vrijheid

” Do your own thing, wherever you have to do it and whenever you want” zeiden de hippie’s in 1967.
Letterlijk vertaald is dat: doe je eigen ding, wanneer je het moet doen, en wanneer je wilt.
Vrij vertaald: doe wat er in je opkomt en doe wat goed voelt.
Daar lijkt me niets mis mee.

Positieve vrijheid lijkt mij dat er niets vastligt, dat er niets vooraf bepaald is, en dat dus alles welkom is.
Dat lijkt behoorlijk onzeker, maar is wel bevrijdend

Negatieve vrijheid ( zoals zo  mooi verwoord en verbeeld door Ad Verbrugge in de VPRO Tegeblicht-documentaire “Bevangen in vrijheid”) is wanneer we vrijheid zien in termen als ‘niet gebonden (vastzitten) zijn aan…’ of “het niet-willen van’ of ‘het iets willen omdat je iets anders niet wilt’.
Dat lijkt op het eerste gezicht heel mooi, je bent van iets af wat je als vervelend ervaart.
Helaas is dat dan weer meteen een nieuwe regel waar je dan vervolgens weer aan vast zit.
Bovendien kun je nergens “vanaf komen”, je kunt het alleen maar aanvaarden zoals het is.
En tenslotte is het goed bekeken gewoon een ‘mooi ingepakt verzet’.

Met andere woorden: vrijheid is alles laten zijn, en ook ervaren.
Positieve vrijheid is eigenlijk “er naar toe bewegen”, terwijl negatieve vrijheid “proberen er vanaf bewegen” is, terwijl je er uiteindelijk geen centimeter verder vanaf kunt komen.

Een andere ingang voor vrijheid is delen. Delen is geven zonder er iets voor terug te verwachten. Delen is ook jezelf laten zien zoals je bent. Dat is alleen mogelijk als de ander geen oordelen heeft, of jijzelf niet kwetsbaar bent voor oordelen van anderen, als je werkelijk kunt voelen / ervaren dat die oordelen alleen iets over die ander zeggen, niet over jou. En dat is een hele training :-)
Zo zou je delen dus ook kunnen omschrijven als jezelf laten zien, onafhankelijk van de reacties van anderen.

betekenis woord vrijheid

een aantal betekenissen en uitleg van het woord vrijheid

van www.betekenis-definitie.nl

-toestand waarin je kunt gaan en staan waar je wilt

-de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil terwijl een ander dat ook kan

-zelf bepalen wat je met je leven wil doen

-niet gebonden zijn, onafhankelijk zijn

-het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking

-het doen en laten wat je wilt en dat je beslissingen kan nemen zonder veel invloeden van buitenaf

van amnesty.nl

-houdt in dat wij vrij zijn te handelen zoals wij willen. De vrijheid mag slechts aan banden worden gelegd in zoverre dat noodzakelijk is om anderen optimale vrijheid te garanderen.

-‘de vier vrijheden’ geformuleerd door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in 1941: vrijwaring van gebrek, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en vrijwaring van vrees.

-en daar komt het woord vrijwaring om de hoek kijken: een persoon ergens voor behoeden

Bewaren