Wat is een Drumcircle ?

Een Interactieve Ritme Cirkel of Drumcircle-Happening is een ander woord voor een Drumcircle. Dat is een gefaciliteerde Drumcircle volgens de principes van Arthur Hull. Dit is iets heel anders dan een eenvoudige ouderwetse Percussieworkshop of een Sjamanistische Drumcirkel met frame-drums.

Wat is een Drumcircle?

Een Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel kun je eigenlijk alleen maar meemaken. Hieronder toch een soort omschrijving.

 • Een bijeenkomst waarbij er ritmes gespeeld worden in een cirkel, en waarbij de ritmes van de deelnemers elkaar beïnvloeden.
 • De deelnemers luisteren actief naar de andere ritmes die gespeeld worden.
 • Behalve met zichzelf stemt iedere deelnemer ook met alle anderen af.
 • Zo ontstaat er “a living breathing entity”, een leven ademend organisme, zoals de bedenker van de Drumcircle Arthur Hull het noemt.
 • In het Engels “Interactive Rhythm Circle”.

Andere namen voor een Drumcircle zijn

 • Interactieve Ritme Cirkels
 • Vrije Percussieworkshop
 • Gefaciliteerde Drumcircle

Nogmaals bedankt voor de Drumcircle / Interactieve-Ritme-Cirkel. We hebben hele leuke reactie na afloop gekregen. Onze medewerkers zagen het eerst niet zo zitten “dat Trommelen”, maar moesten achteraf toch toegeven dat het echt heel leuk was.

UPC

Interactieve Ritme Cirkel, Drumcircle-Workshop, Drumcircle-Happening

Is het een Percussieworkshop?

Ja en Nee. Soms gebruik ik ook het woord percussieworkshop, omdat dat een bij iedereeen bekende term is. Dat kan soms een beetje verwarrend zijn, omdat een percussieworkshop ook een echte “drum-klas” kan zijn. Een schoolse trommel-les, waarbij een ieder een vast (cultural-specific) patroon toegewezen krijgt wat geoefend en vastgehouden moet worden

Daar is er geen Facilitator die als gids voor de groep dient en de groep vrij laat, maar een “autoritaire” leraar die precies bepaalt wat er precies moet gebeuren, en wanneer en hoe.
Dus hoewel de term “Percussieworkshop” goed ingeburgerd is in Nederland en bijna iedereen het woord kent, gebruikt ik zelf liever het woord Drumcircle of Interactieve Ritme Cirkel.

Waarom een Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel

Waarom nu juist een Drumcircl / Interactieve Ritme Circle / Vernieuwde PercussieWorkshop?
Het heeft een heel bijzondere uitwerking. Totaal anders dan een “gangbare” energizer of een workshop met percussie en drums. Waarom dat zo is en hoe dat komt lees je hieronder.

Oorsprong  van de Drumcircle

Als bij oude volkeren een gemeenschap bij elkaar komt om te trommelen, verenigen ze zich in ritme en harmonie, om zo het leven te vieren. Ze komen bij elkaar om hun band met elkaar en de kringloop van het leven te versterken en zo sterker in het leven te staan. Dit waren gemeenschappen waarin iedereen een eigen unieke en onmisbare functie had. Evenzo levert in een drum circle ook iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage op eigen nivo. Deze samenkomsten creëren een ondersteunende, onderling afhankelijke relatie. In een gemeenschaps-Drumcircle, waarderen we zo ook elke persoon voor zijn of haar unieke bijdrage aan het groeps-lied / de groeps-muziek.

Wat is een Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel?

Nav. een aantal uit het Engels vertaalde artikelen.
In de woorden van Arthur Hull (de ‘godfather’ van de drumcircles). “De Gemeenschaps Drumcircle is een leuke leerervaring met een laag instap-nivo. Het is toegankelijk voor iedereen die wil deelnemen. Drumcircle deelnemers uiten zich collectief door het gebruik van een koor van gestemde drums, percussie en stem. Zo creëren ze  samen een muzikaal lied, terwijl ze een geweldige tijd hebben. “

Mickey Hart (drummer van de Greatfull Dead en musicoloog) zegt er het volgend over. “The Drum Circle is een enorme jamsessie. Het uiteindelijke doel is niet precieze ritmische afstemming of perfectie van een patroon-structuur, maar de mogelijkheid om op elkaar af te stemmen en de toestand van een groepsgeest te bereiken. Het is gebouwd op de samenwerking binnen de puls, maar met weinig verwijzing naar bestaande stijlen. Dus dit is een spel van constante verandering en aanpassing, een fenomeen van het nieuwe ritmische cultuur die in opkomst is hier in het Westen. “

De Facilitator / begeleider

De begeleider (facilitator) van een Drumcircle/ Interactieve Ritme Cirkel is een gids, wiens bedoeling het is om gemeenschap – gezamenlijkheidsgevoel te creëren. Hij doet dat door de groep muzikale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. Hij is er om te helpen de gezamenlijke muzikale inspanningen van de groep te vergemakkelijken (=faciliteren), en de verbinding tussen de leden van de groep te versterken.


‘Een goede Begeleider (Facilitator) van een Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel is net als de Tovenaar in de film The Wizard of Oz. De mensen komen naar de tovenaar komen om iets van hem te krijgen, maar in plaats daarvan laat hij hen zien dat het allang in henzelf aanwezig was.’

Hans Beenhakkers

Het is bewezen dat groeps-drummen heel gemakkelijk kan worden geleerd op een ontspannen manier. Op ritme gebaseerde sessies vergroten de mogelijkheden voor het uitdrukken-van en het omgaan-met de druk en stress van het dagelijks leven. Dit gebeurt door technieken die voortbouwen op entrainment, op elkaar afstemmen, vraag & antwoord, en zelfexpressie.
In een succesvolle Drumcircle benadrukt de Facilitator onderlinge ondersteuning en persoonlijke- / groeps-expressie, in plaats van het volgen van aanwijzingen, voorbeelden en leiders.

drumcircle arthur hull

Wat doet een Begeleider van een Drumcircle?


“De rol van de begeleider (facilitator) van de Drumcircle is om uit een gemengde groep mensen een orkest te maken, een volledig functionerend en improviserend percussie-ensemble.”

Arthur Hull

De term “faciliteren” betekent letterlijk “gemakkelijk maken.” Belangrijkste taak van een facilitator is om natuurlijk ritme-spelen voor te leven, en om een groep mensen de gelegenheid te geven om de voordelen te laten ervaren van het zijn in een gemeenschap en het samen maken van muziek.

Mensen komen naar de drum cirkel in de verwachting dat de begeleider hen op magische wijze ritme en talent kan geven. Wat ze niet altijd weten of geloven is dat het ritme al binnen in hen is. Een groep heeft het soms nodig om te geloven dat er een tovenaar (Wizzard of Oz) is om in zichzelf te kunnen geloven. Ze beginnen dan hun reis naar het land van ritmische expressie. De taak van de begeleider is om aan te voelen wanneer leiderschap nodig is en wanneer zich terug te trekken en uit de weg te gaan. Het uiteindelijke doel dat de cirkel zichzelf kan begeleiden.

……..of reageer onder dit artikel.


Eigenschappen  van een Begeleider van een Drumcircle

De begeleider begrijpt de rol die dienstverlening en het non-performance aspect van de drum cirkel. Ze zijn er niet om met hun persoonlijke vaardigheden en kennis te pronken, om zichzelf te etaleren. Ze zijn er ter ondersteuning van de ervaring van de groep, die bezig is een geïmproviseerd lied te creëren. Dienstbaar, dienend leiderschap.

Iedere opgeleide Drumcircle begeleider heeft een unieke combinatie van de volgende vaardigheden.

 • Een goed gevoel voor muziek en ritmische speelvaardigheid.
 • Een goed gevoel voor groepsdynamiek en teambuilding.
 • Een goede spirituele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Een goede combinatie van visuele, auditieve en lichamelijke sensitiviteit.

Succesvolle facilitators maken gebruik van deze vaardigheden om de 2 doelen te bereiken van de Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel: het ontwikkelen van de muziek en ontwikkelen van het gevoel van gezamenlijkheid.

Wat is een gemeenschaps Drumcircle-?

Een Gemeenschap Drumcircle is het gebruiken van een ritme gebaseerde bijeenkomst als een instrument om tot verbondenheid en eenheid te komen. Het is helemaal géén drum-les. Het gaat helemaal niet om cultureel-specifieke (traditionele bestaande) ritmes correct uit te voeren. Een gemeenschap Drumcircle in de Verenigde Staten is een leuke, kindvriendelijke bijeenkomst, waar mensen elkaar versterken bij het vieren van de gezamenlijkheid en het leven, door middel van ritme en muziek. Mensen van alle niveaus van de muzikale kennis komen samen. Ze delen hun ritmische spirit met de drums en percussie ze meebrengen naar de bijeenkomst. Je hoeft geen drummer of percussionist te zijn om deel te nemen. Ongeacht zijn muzikale niveau heeft iedereen heeft iets te bieden aan de cirkel. Een ieder is daarom ook van harte welkom.

drumcircle, drum circle, happening, drumhappening

De ‘in-het-moment Ervaring’

De spirit en de magie van ritme geuit op drums en percussie-instrumenten snijdt door alle leeftijden, geslachten, religies, rassen en culturen heen. Zoals Gabriel Roth zegt, “Ritme is de universele moedertaal.” Ritme is een universele taal bekend bij iedereen, zelfs het jongste kind, als we het ons maar kunnen herinneren. Dus op een zeer objectieve, maar toch mooie manier, zet dit interactieve ritme-evenement ons allemaal op gelijke voet met elkaar en brengt ons dichter bij elkaar. De begeleider “dient” dit proces door de deelnemers te begeleiden naar hun hoogst-mogelijke muzikale potentieel.

Een gemeenschap Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel wordt “in het moment” gecreëerd door alle mensen die deelnemen. Samenwerking is het basis bindmiddel. Als we samen trommelen, en onze geest in de vorm van ritme delen, verandert dit onze verhoudingen en relaties. Als we samen spelen, geven we onszelf een ritmische massage en laten een emotionele ontlading toe. De ervaring is voor elke persoon in de cirkel uniek, en het gebeurt zowel als we ons binnen de cirkel laten meevoeren door het drummen. Als dat we buiten de cirkel luisteren, terwijl onze voeten mee tikken of we met de muziek mee klappen.

Waar en voor wie?

Er zijn veel plaatsen waar Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkels worden gebruikt voor vele doeleinden, zoals ….

 • Teambuilding voor bedrijven.
 • Empowerment voor groepen mannen en vrouwen.
 • Spirituele groei en persoonlijke groei.
 • Synergie en ritme training voor scholen / kinderen.
 • Loslaten van stress en boosheid voor kinderen- uit het speciaal onderwijs.
 • Doorlopende cirkels voor multicultureel bewustzijn.
 • Familie-banden aanhalen.
 • Gemeenschap opbouwen en markt opbouwen voor muziekwinkels.

Alles wat we hoeven te doen om samen mooie muziek te maken, is om onszelf naar de cirkel mee te brengen. Onszelf met wat voor ritmische ervaring en kennis we dan ook te bieden hebben, samen met de opwinding om dit delen met andere mensen. De kwaliteit van de muziek die in een bijeenkomst zoals deze wordt niet bepaald door de ritmische deskundigheid van de spelers. De kwaliteit van de muziek wordt bepaald door de mate van relatie en verbinding met de andere mensen in de cirkel.

Drumcircle in andere talen / other languages

English

A Drum Circle is not a drum class. It is an interactive rhythmical event for everybody. We will celebrate the variety of instruments, rhythms and people. Instruments are provided. No previous experience is required. Come along and play with us!

Deutsch / German

Eine Trommelkreis ist kein Trommelkurs. Es ist ein interaktives rhythmisches Event für alle. Wir feiern die Vielfalt von Instrumenten, Rhythmen und Menschen. Instrumente werden gestellt. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Komm vorbei und mach mit!

Français / French

Un Cercle de Tambours n´est pas un cours de tambours. C´est un évènement interactif et rythmique pour tout le monde. Nous célébrons la diversité des instruments, des rythmes et des personnes. Les instruments sont mis à disposition. Il n’est pas nécessaire d’avoir des expériences précédentes. Allez, venez jouer avec nous!

Español / Spanish

Un Círculo de Tambores no es un curso de tambores. Es un evento interactivo y rítmico para todo el mundo. Celebramos la variedad de los instrumentos, los ritmos y las personas. Los instrumentos están puesto a disposición. No se necesita experiencia precedente. Venga, toca con nosotros!

Português / Portugese

Um Círculo de tambores não é um curso de tambor. É um curso interactivo e rítmico para toda a gente. Festejamos a diversidade dos instrumentos, dos ritmos e das pessoas. Instrumentos estão a vossa disposição no local. Não precisam ter conhecimentos anteriores. Aparecem e tocamos juntos!

Geschiedenis van de Drumcircle

Hieronder vind je alle informatie over de geschiedenis van Drumcircles / Interactieve ritme Circkels.

Een begeleidde drumcircle is oorspronkelijk eigenlijk gewoon een groep mensen die bij elkaar komt om spontaan samen te trommelen: samen drummen in een cirkel. De verschillende manieren waarop dat “spontaan samen trommelen” kan gebeuren worden hieronder beschreven.

De jaren 60

In de jaren 60 bestonden er 2 soorten drumcircles, met niets ertussenin:

1 Cultuur-specifieke (studie)-drumcirkel.
Dit is eigenlijk een soort studiegroep, waar bestaande vaststaande traditionele  ritmes uit een bepaalde cultuur gespeeld en geoefend worden. Vaste bestaande patronen (die niet veranderd mogen worden) met bijbehorende gezang. Goed en fout, basis-ritmes worden aangereikt, enkele “gevorderden” soleren hier overheen. Drummen binnen de regeltjes en tradities van de betreffende cultuur.


2 Anarchistische-freeform-hippie-thunder-drumcirkel.
Geen regels, geen vorm, geen leider, geen (bege)leider. Iedereen is gelijkwaardig en speelt wat ie zelf wil. Momenten van wanorde wisselen zich af met spontaan-geboren muzikale hoogtepunten. “Crash-burn-and-die”. Instorten, verbranden en doodgaan van het ritme, en daarna weer gewoon weer helemaal opnieuw beginnen :-).
Of zoals iemand schreef op internet: This is where hippies and stoners go to mingle and play drums together.  :-)
Kijk hier voor wat voorbeelden en video’s van Anarchistische-freeform-hippie-thunder-drumcirkels.

Een nieuw soort Drumcircle: Facilitated

Onder invloed van Arthur Hull ontstond eind jaren 60 een nieuwe vorm binnen de geschiedenis van de drumcircle , tussen de 2 al bestaande vormen in: de “Facilitated” ( begeleidde) drumcirkel (drumhappening).

3 “Facilitated” – begeleidde drumcirkel (Drumcircle).
Hierin worden geen ritmes aangereikt, iedereen speelt (en verandert) ritmes “(van)uit zichzelf”. De begeleider (facilitator) waakt over het groepsproces en dynamiek. Hij zorgt voor structuur en veiligheid, en stimuleert met ervaringsgerichte oefeningen en games het zelfstandig musiceren en de verbondenheid van de groep. Er is geen “goed of fout”. Er wordt veel geïmproviseerd (door wie wil). De groep (en de groepsleden) wordt gestimuleerd om drumcirkel-bewustzijn te ontwikkelen. Door gaandeweg en al-doende inzicht te krijgen in hoe een drumcirkel functioneert, kan de groep zelf én iedereen in de groep zelfvoorzienend worden.

The facilitated Drum Circle is not a professional ensemble, nor is it really about music, but rather a group of friends having a rhythm party.”
–Mickey Hart-

Geen Leraar of Leider.

In een traditionele ritme-les of percussie-workshop draagt de leraar of begeleider voortdurend oplossingen en voorbeelden aan. De Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel-facilitator) wijst alleen maar in de richting waar de antwoorden door de deelnemers zelf gevonden kunnen worden. Hij richt de aandacht van de deelnemers op de wezenlijke onderdelen van muziek-maken (en samenwerken). Hierdoor kunnen deelnemers zelf hun eigen ritmes ontdekken, en zelf de antwoorden op hun muzikale vragen vinden. Deelnemers ontwikkelen hierdoor een drumcirkel-bewustzijn, waardoor uiteindelijk de facilitator zichzelf overbodig maakt. Op het laatst is hij alleen nog maar de bespeler is van een prachtig levend,  ademend en zelfvoorzienend instrument dat we een Drumcircle-/ Interactieve Ritme Cirkel noemen.

drumcircles

Een Facilitator

Facilitator is een woord wat gebruikt wordt voor de “begeleider” van (onder andere) een Drumcircle. In de praktijk blijkt het woord moeilijk te vertalen, letterlijk betekent het ‘Vereenvoudiger’ of ‘Gemakelijk-maker’, niet echt alledaagse woorden. Facilitation of facilitatie houdt in: elke activiteit die de taken voor anderen eenvoudiger of makkelijker maakt.

Een Drumcircle-facilitator is geen leraar in de traditionele betekenis van het woord. Hij leidt de groep niet, hij ondersteunt de groep in het zelfstandig muziek-maken. Hij voelt intuïtief aan wat er in de groep speelt, en maakt dit voelbaar / zichtbaar door verrassende en onorthodoxe oefeningen en games –  spelletjes. Hij laat de deelnemers aan een drumcircle de kernvoorwaarden voor samen-muziek-maken zelf ervaren. Door trial and error, vallen en opstaan, worden deze voorwaarden doorleefd en in het lichaam verankerd. Deelnemers ervaren het positieve effect als je ze wel bezigt, en het negatieve effect indien niet.

Facilitator Hans Beenhakkers - drumhappening - drumcircle-workshop

Omschrijvingen en oorsprong van het woord Facilitator

Algemeen van Wikipedia
Een Facilitator (komt van Latijnse werkwoord facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele helings- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen.
De functie wordt wel vergeleken met die van de vroedvrouw, omdat ook de bijstand van deze weliswaar een essentiële rol vervult bij het tot stand brengen van een – al dan niet voorlopig – eindresultaat, maar desondanks op zichzelf niet voor het concrete resultaat zèlf verantwoordelijk is.
Naast de benodigde intellectuele bagage en een ruime praktische ervaring in de omgang met mensen en groepsprocessen, vergt de rol van facilitator vooral een sterk ontwikkelde intuïtie en empathisch vermogen.


Van http://www.encyclo.nl/
Een Facilitator begeleidt groepsprocessen om de kennis die in de groep aanwezig is naar voren te brengen. Hierbij probeert een facilitator een groep sterker te maken, door hen hun unieke sterke en zwakke punten te laten waarnemen en versterken. De aard van de dienst die een facilitator levert is katalytisch. Voor zowel de facilitator als de coach is het het gedrag van de klant(en) welke het onderwerp van hun interventie is. Dit behoeft een gedetailleerde kijk op de manieren waarop individuen en groepen interactie hebben.
De rol van een facilitator kan vergeleken worden met die van een orkestdirigent – het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid naar boven halen; de daden van de groep coördineren, maar zelf geen instrument bespelen.

Betekenissen Facilitator in andere contexten

Ook op andere vakgebieden wordt de term facilitator gebruikt, zij het vaak met  andere betekenissen.

 • in de psychotherapie:
  om groepsleden te helpen zich bewust worden van de gevoelens die zij hebben voor elkaar
 • in het onderwijs:
  een specifiek opgeleid volwassene die in de klas zit met een gehandicapte of anderszins hulpbehoevende student, om hem te helpen de les die de leraar geeft te volgen
 • in mensenhandel:
  mensen die deelnemen aan illegale mensenhandel om internationale grenzen over te steken
 • bij adopties:
  mensen die beschikbare kinderen met potentiële adopters in contact brengen
 • iemand die mensen met communicatiestoornissen begeleidt om communicatie hulpmiddelen te gebruiken

De term facilitator wordt ook gebruikt in de zakenwereld, onderwijs, trainingen, voor een conflict-oplosser, en voor een begeleider bij Biodanza.

……..of reageer onder dit artikel.


Facilitator explained in English

A facilitator is someone who engages in the activity of facilitation. They help a group of people understand their common objectives and assists them to plan how to achieve these objectives; in doing so, he remains “neutral” meaning he/she does not take a particular position in the discussion. Some facilitator tools will try to assist the group in achieving a consensus on any disagreements that preexist or emerge in the meeting so that it has a strong basis for future action.
from Wikipedia

“An individual who enables groups and organizations to work more effectively; to collaborate and achieve synergy. He or she is a ‘content neutral’ party who by not taking sides or expressing or advocating a point of view during the meeting, can advocate for fair, open, and inclusive procedures to accomplish the group’s work”

“One who contributes structure and process to interactions so groups are able to function effectively and make high-quality decisions. A helper and enabler whose goal is to support others as they pursue their objectives.”

“The facilitator’s job is to support everyone to do their best thinking and practice. To do this, the facilitator encourages full participation, promotes mutual understanding and cultivates shared responsibility. By supporting everyone to do their best thinking, a facilitator enables group members to search for inclusive solutions and build sustainable agreements”

“A Facilitator is a content-neutral task leader who forms a transitory group of people into a collaborative team, supporting consensus and uses a range of processes to enable the group to accomplish their task. The Facilitator is responsible for the context.”

Gefaciliteerde / begeleidde Drumcircles / Interactieve Ritme Cirkels

Bij begeleidde Drumcircles / Interactieve Ritme Cirkels gaat om het spelen /’trommelen’ van spontaan gecreëerde ritmes die elkaar aanvullen en ondersteunen en 1 geheel vormen.
Het gaat niet zozeer om wát er gespeeld wordt. Het gaat meer om het ervaren van het verlangen naar gezamenlijkheid, verbinding en harmonie, wat in ieder van ons aanwezig is. Chaos is moeilijk te verdragen, zowel in de muziek, als binnen uw groep, team of bedrijf. Daarom is iedereen in een groep uiteindelijk op zoek naar een zeker mate van verbinding en harmonie.
De kwaliteit van het gezamenlijke geluid van de groep wordt bepaald door de bereidheid tot non-verbaal communiceren en de mate van aandacht voor het geheel ipv. de persoonlijke prestatie. Al deze gebieden worden op speelse wijze en door middel van de eigen ervaring verkend onder begeleiding van de facilitator.

In gefaciliteerde-begeleidde drumcircles-workshops gaat het om het “leren-zonder-leren”. De deelnemers worden op speelse wijze aangemoedigd om in-het-moment (hier en nu), in samenspel met de anderen, hun eigen ritmes, geluiden en klanken te vinden. Zonder de druk om “het goed te moeten doen” kunnen de deelnemers ontspannen, en kunnen hun handen, de ritmes vrij hun gang gaan. Als vanzelf wordt er onderling afgestemd en ontstaat er muzikale harmonie en eensgezindheid: de ultieme teambuilding.
De facilitator/begeleider observeert, begeleid indien nodig, en benoemt wat er in de groep gebeurt. Hij ondersteunt de deelnemers in het zelf ontdekken van de essentie van in-verbinding-staan en non-verbale communicatie.

In de loop van de Drumcircle worden concentratie op het gezamenlijke geluid, focussen, ontspannen, naar elkaar luisteren, en onderlinge afstemming een vanzelfsprekendheid.

Drumcircle Training Wiston Schotland 2018
In 2018 heeft Hans in Wiston Schotland voor de 2e keer de Mentor training voor Drum Circle Facilitator olv Arthur Hull voltooi.

Arthur Hull – de vader van de Drumcircle / Interactieve Ritme Circkel

Arthur Hull is wereldwijd erkend als de vader van de Community-Drumcirkel / Drum-Circle-beweging. Hij is een echte meester in het faciliteren van groepen mensen door middel van een vrolijke en inspirerende ervaring met ritme (Drumcircles en Rhythm Alchemy Playshops – RAP). Arthur Hull draagt zijn inspiratie uit naar allerlei soorten gemeenschappen, van leidinggevenden in het bedrijfsleven tot ouderen tot kinderen uit het speciaal onderwijs.

geschiedenis van de drumcircle arthur hull

Als oprichter van Village Music Cirkels (VMC) verzorgt hij teambuilding voor bedrijven op internationaal gebied middels Drumcirkels. Zijn Facilitator trainingen en Playshops trekken deelnemers uit de hele wereld aan. Hij is de auteur van het boek ‘Drum Circle Spirit’, ‘Facilitating Human Potential Through Rhythm’, ‘The Facilitators Video and Guide to Endrummingment’ en ”Rhythmical Alchemy Playshop’. Hij is een uiterst ervaren muzikant en een unieke ‘one of a kind’ groepsbegeleider. Arthur’s charismatische persoonlijkheid werkt door in al zijn leuke, dynamische en inspirerende evenementen. Hij moedigt jou steevast aan om jezelf en het ritme binnen in jou eruit te laten komen.

drumcircle facilitators Arthur Hull en Hans Beenhakkers in Kassel
Arthur Hull (the Godfather of the Drumcircle) met Hans Beenhakkers op de Drumcircle Facilitators Playshop in Kassel Germany 2013

Gemeenschaps-Drumcircle

Arthur Hulls’ openbare gemeenschaps-Drumcircles / PercussieWorkshops zijn openbare, familie-vriendelijke trommel-bijeenkomsten waar iedereen bij welkom is, van kinderen tot opa’s en oma’s, en alles wat ertussen zit. Ook alle muzikale niveaus zijn welkom, van absolute beginners tot ervaren drummers. Iedereen kan op zijn of haar niveau een bijdrage leveren aan de gezamenlijk gecreëerde ritmes en het gezamenlijk muziekmaken tijdens de gemeenschaps-Drumcircles.

Hans in het midden van een gemeenschaps Drumcircle


Wat is een gefaciliteerde Gemeenschaps-Drumcirkel

Een gefaciliteerde (begeleidde) Gemeenschaps-Drumcirkel / Interactieve Ritme Cirkel is een leuk, gezinsvriendelijk ritme-gebeuren. De deelnemers uiten zich door het spelen op aantal gestemde drums en handpercussie. Ze creëren samen een muzikale ritmische melodie, terwijl ze hierin begeleid worden door een Drumcircle Facilitator. Deze Gemeenschaps-Drumcircles zijn toegankelijk voor alle leeftijden en alle niveaus van ritmische kennis, inclusief beginners.
Bij Community Drumcircles maken de deelnemers in-het-moment muziek, en geven uiting aan hun collectieve ritmische geest.
Een gemeenschaps-drumcircle is GEEN drumles! Iedereen kan deelnemen op zijn eigen nivo!

Waarom Trommelen mensen?

Mensen gaan naar Drumcircles / Interactieve Ritme Cirkels omdat ze ontdekt hebben dat ritmische expressie een belangrijk aspect is dat ontbroken heeft in hun leven. Trommelen ontwaakt ze naar Zelfontdekking en helpt hen om de wereld te zien met de ogen van een kind. Trommelen beïnvloedt iedere persoon verschillend. Het stimuleert creatieve expressie, zoals het ontdekken, beleven en uiten van het ritme van hun leven. Mensen trommelen vaak voor muzikale expressie, om stress te verminderen of om gezamenlijkheid te creëren. Maar de meeste mensen komen naar een Gemeenschaps-Drumcirkel vanwege het pure plezier dat ze eraan beleven.

Wie Trommelen er?

Alle soorten mensen trommelen. Kinderen op scholen, ouderen, managers, team-leiders, zieke mensen en zorgverleners trommelen. Mannen en vrouwen met een geestelijke of lichamelijke beperking, mensen in de gevangenis, en kinderen in speciaal onderwijs trommelen. Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden en culturen nemen deel aan op ritme gebaseerde bijeenkomsten zoals een Drumcircle / Interactieve Ritme Cirkel
Mannengroepen en vrouwengroepen gebruiken trommelen voor rituele verbinding en bekrachtiging van hun man- en vrouw-zijn. Spirituele groepen gebruiken drums als onderdeel van hun rituelen.


1 Shares
Tweet
Share
Pin1
Share