Trommelen – Drummen -Muziek-circkel met Alzheimer of Dementie

Hans Beenhakkers verzorgt ook voor oudere mensen met Alzheimer of Dementie met plezier een Interactieve Ritmecirkel / Dynamische PercussieWorkshop / Muziek-cirkel.

 • Iedereen kan deelnemen, ongeacht de ernst van hun aandoening.
 • Mensen met een rolstoel (graag vooraf doorgeven) of met een lichamelijk beperking krijgen een aangepast instrument.
 • Het samen Trommelen, Drummen, Zingen, Muziekmaken en Percussie en Slagwerk spelen werken allemaal positief op de symptomen van Alzheimer of Dementie.
 • Beweging en nieuwe dingen leren stimuleren de hersen-activiteit.
 • Passieve mensen met Alzheimer kunnen bij het trommelen weer tot leven komen.
 • De deelnemers worden uit hun isolement gehaald.
 • Geen prestatie verlangd, gewoon samen plezier hebben met muziekmaken, meespelen en zingen.
 • Iedereen kan samen op eigen nivo meetrommelen en meezingen, van heel eenvoudig tot wat moeilijker.
 • Het gaat vooral om het samen-zijn en samen ervaren van het plezier door Ritme, Muziek en Zang.
 • De oefeningen en het nivo van het trommelen worden altijd aangepast aan de deelnemers in de groep.

Voor groepen mensen met Alzheimer of Dementie gelden aangepaste lagere prijzen.

Voor meer info: lees hieronder verder. Of klik een onderwerp aan in de onderstaande “pagina-inhoud” :

Wat is er nodig?

 • een ruimte waar een behoorlijk geluidsvolume gemaakt kan worden.
 • waar iedereen in een soort open kring kan zitten.
 • een klein uurtje tijd

Muziek-Cirkel

Liederen en muziek uit hun jeugd of verleden kunnen bij mensen met Alzheimer of Dementie verloren herinneringen en lichaamsfuncties oproepen. In een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop / Muziek-cirkel wordt dus ook veel gezongen. Liedjes die de mensen zelf aangeven, of anders weet ik er altijd wel een aantal. Één van mijn hobby’s is namelijk oude Nederlandstalige liedjes :-).

workshop trommelen met alzheimer, drumcircle, interactieve ritme-cirkel

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor voor meervoudige storingen in de verstandelijke vermogens, geheugen, stemming en gedrag.
In 65% van de gevallen betreft Dementie de ziekte van Alzheimer


“Heel erg leuk! Ik heb tijdens de Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop / Muziek-cirkel mensen met Alzheimer betrokken en wakker gezien, die ik anders alleen maar zie slapen.”

Multicultureel zorg en woon complex de Beukelaar, Rotterdam

Ziekte van Alzheimer

In Nederland lijden  260.000 mensen (in Amerika 5,3 miljoen) aan een vorm van de ziekte van Alzheimer of Dementie. Mensen die aan deze ziekte lijden verliezen geleidelijk aan de toegang tot hun herinneringen.
Muziek-luisteren, en nog beter, zelf muziek-maken kan het brein van de patiënt stimuleren, lichaamsfuncties tijdelijk herstellen en herinneringen weer boven kan halen.

Studies naar Muziek en Alzheimer / Dementie

 • Onderzoeken laten zien dat het bespelen van een instrument de kans op Alzheimer en Dementie vermindert.
  Link naar het onderzoek Playing a Musical Instrument as a Protective Factor against Dementia and Cognitive Impairment: A Population-Based Twin Study.
 • Olivier Sachs beschrijft in het boek “Musicophilia: Tales of Music and the Brain”

Documentaire “Alive Inside” over Alzheimer Patiënten en Muziek

De documentaire “Alive Inside” gaat over de kracht en het effect van muziek op Alzheimer patiënten.  Muziek uit hun verleden kan normaal niet-meer-bereikbare herinneringen naar boven halen. Een film die je gezien moet hebben, met een lach en een traan ;-).

Manon heeft in verpleeghuis Marken Haven dementerenden een Ipod met hun persoonlijke muziek gegeven. “Wat er dan gebeurt lijkt wel een wonder,” volgens Manon. Ook wetenschappelijk onderzoek geeft een spectaculaire toename van levenskwaliteit aan.

alive inside alzheimer music