Burning Man

Burning Man is een jaarlijks kunstevenement en een tijdelijke gemeenschap gebaseerd op radicale zelfexpressie en radicale zelfredzaamheid in de Black Rock Woestijn in Nevada, USA. Dat ligt ongeveer boven Californië.
Je zou het kunnen beschrijven als 1 grote doorlopende happening of reeks van happenings….. In feite zijn veel van dit soort Festivals, en zelfs Pop-festivals een soort van Happenings. En de allereerste Happening was natuurlijk Woodstock.

wikipedia over Burning Man

Burning Man wordt door deelnemers omschreven als een experimentele samenleving, radicale zelf-uiting en radicale zelfvoorziening. Burning Man focust zich niet op een bepaald onderwerp of gebeurtenis zoals bijvoorbeeld muziek of kunst. De achterliggende gedachte is dat men gedurende Burning Man tijdelijk een gemeenschap opbouwt waar iedereen die zich de toegangsprijs kan veroorloven welkom is, ongeacht ras of afkomst, en waar iedereen zichzelf kan uiten in waar hij of zij het beste in is.

Deelnemers worden geacht zelfvoorzienend te zijn in hun behoeften zoals voedsel, water en een slaapplek. Mensen worden aangemoedigd een gemeenschap te vormen. ‘Gifting’, oftewel geven of schenken, is hier een onderdeel van. Let op dat geven iets anders is dan ruilen. Bij een ruil is altijd een tegenprestatie betrokken, terwijl bij geven juist centraal staat dat er géén tegenprestatie verlangd wordt. Geldtransacties worden vermeden, behalve bij enkele verkooppunten van ijs (ijs voor ijskoelers, geen consumptie ijs dus) en de enige koffiebar op Burning Man, die in Center Camp staat. De stad die tijdens Burning Man ontstaat, staat bekend onder de naam Black Rock City. De stad heeft een karakteristieke C-vorm. De straten liggen evenwijdig aan elkaar en liggen in dezelfde, steeds groter wordende, C-vorm. In de straten zijn de themakampen te vinden, elk met eigen thema.

burning man burningman

Burning Man kent maar een aantal verboden, waarvan de meeste betrekking hebben op commerciële uitingen, geweld, wapens, kampvuren, drugs en huisdieren. Mensen zijn vrij om zichzelf te uiten. Dat kan bijvoorbeeld door het dragen van kleding (of juist geen kleding) die anders als ongepast zou worden aangemerkt. Tevens geldt het principe dat deelnemers altijd zelf het terrein schoon houden. Drinkbekers, as van sigaretten, peuken, glitters, lekkende olie of broodkruimels worden allemaal opgevangen, ingepakt en meegenomen.
Burning Man is voor een zeer groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en deelnemers.

meer over Burning Man

kijk ook op www.burningman.com
een prachtig citaat van hun site, wat over Burning Man gaat, maar ook op het hele leven van toepassing is:

“Of je nu een kop koffie maakt voor de mensen die naast je staan gekampeerd, of dat iemand die je nauwelijks kent helpt de achterkant van hun kostuum uitpakken ter voorbereiding van een po, je kunt een deelnemer zijn aan Burning Man. Als je binnen in jezelf dat gedeelte van jezelf ontdekt dat kan worden gedeeld met anderen om je heen, is de kans groot dat je geniet van Burning Man. De enige manier om geen goede tijd te hebben, is door niets van jezelf naar het evenement te brengen. Als je alles alleen maar probeert op te nemen, zul je niets ‘krijgen’. ”
-Anoniem-

“Proberen uit te leggen wat Burning Man aan iemand die er nog nooit geweest is, lijkt een beetje op proberen uit te leggen hoe een bepaalde kleur eruitziet aan iemand die blind is. Om dit gebeuren echt te begrijpen, moet je er aan deelnemen.”