Creatieve Invalkracht Basisonderwijs / Primair Onderwijs

Hans Beenhakkers kan als creatieve invalkracht bij het basisonderwijs /primair onderwijs ingezet worden. Een creatieve invalkracht / meester die les kan verzorgen, bestaande uit verschillende onderdelen die op school weinig of niet aan bod komen.
Vakgebieden zijn muziek, ritme, zingen, mediteren / yoga.

Inhoud van de les

De inhoud van de les bestaat uit een combinatie van de onderstaande onderdelen.

  • geschiedenis van muziek en drummen
  • stembevrijding
  • zingend mediteren & yoga
  • groeps-zingen & call-response
  • interactieve ritmecirkel
  • bodypercussion
  • beatboxen en rappen (in overleg)

Al deze onderdelen zijn te combineren in een lesuur / lesblok / lesdag.
Het geheel gaat veelal over hoe je samen iets doet, hoe je dat kunt bereiken, en elkaar ondersteunen. Over eensgezindheid, groepsgevoel en de Vrijheid om jezelf te zijn.

Praktische Informatie Creatieve Invalkracht

  • Onderbouw, groep 1-2-3: ± 1 – 1,25 uur per groep
  • Middenbouw, groep 4-5-6: maximaal ± 1,25-2 uur per groep
  • Bovenbouw, groep 7-8: maximaal halve dag per groep (2 groepen op een hele dag)

Vaak kan het ook last-minute nog.

NB: als ik al eens eerder via een organisatie voor jullie gewerkt heb, is het de bedoeling dat je mij dan ook weer via diezelfde organisatie benadert voor een komende keer!

Contact

Bel of mail voor meer informatie over Hans de creatieve invalkracht voor het basisonderwijs.

creatieve invalkracht basisonderwijs - primair onderwijs.

Ik geef ook Interactieve Ritmecirkels, workshops en energizers voor de middelbare school.