Drum-circle omschrijvingen Wikipedia

Een drum-circle is een groep van mensen die (meestal) hand-drums en percussie spelen in een cirkel. Een drum-circle verscheelt  van een drumgroep of gezelschap. De trommel cirkel is een doel op zich, in plaats van de voorbereiding van een presentatie. Ze kunnen variëren in grootte van enkele spelers tot cirkels met duizenden deelnemers.

drumcircle - drum circle - drum-circle

Mensen verzamelen zich om te trommelen in drum “kringen” met anderen uit de nabije  gemeenschap. De drum-circle biedt gelijkheid omdat er geen hiërarchie is. Mensen van alle leeftijden kunnen meedoen. De belangrijkste doelstelling is om samen het ritme te delen en om in harmonie met elkaar en zichzelf te zijn. Om een groep-bewustzijn te vormen. Om op elkaar af te stemmen en met elkaar te resoneren. Een nieuwe stem, een collectieve stem, komt voort uit de groep als ze samen trommelen.

Vrijwel alles waar op kan worden geslagen op om geluid te maken kan worden gebruikt als een percussie-instrument, zoals blikjes, emmers, buizen, enz. De deelnemers laten de muziek gaandeweg ontstaan, door middel van luisteren en speel-vaardigheden. Dit alles met de bedoeling om onderling muzikale verbindingen te maken, en om zich te uiten op iedere manier die goed voelt. Deelname is vrijwillig en er je kunt er ook zingen, dansen en luisteren. Gemeenschap drum cirkels trekken vaak zowel regelmatig-terugkomende als eenmalige deelnemers van alle leeftijden en kunnen zowat overal plaatsvinden.

Facilitated Drum-Circle

Een “gefaciliteerde” drum cirkel is een vorm van groep-drummen waarin de facilitator tot doel heeft de intentie van de groep te focussen, en de kwaliteit en het effect van het drummen te verbeteren. Hierdoor wordt het makkelijker voor mensen om deel te nemen. De facilitator neemt de verantwoordelijkheid voor de fysieke ruimte, voor het regelen van stoelen en instrumenten, en voor optimalisatie van de communicatie en verbinding in de groep. De facilitator houdt de muziek van de groep voortdurend in de gaten, en stimuleert de ideeën van de deelnemers . Het doel van de facilitator is de deelnemers te bekrachtigen, en hen aan te moedigen om hun ideeën te delen.

Aan het begin sessie kanaliseert de facilitator de muziek via verbale en non-verbale tekens. Acties zoals roffelen, starten, stoppen, het verhogen / verlagen van het volume, het verhogen / verlagen van het tempo, en wanneer te spelen / niet spelen worden vaak aangegeven door de facilitator. Getrainde facilitators met ervaring, kunnen gebruik maken van een heel scala aan instrumenten en benaderingen. Dit stelt hen in staat om te werken met alle soorten groepen.

Dit zijn omschrijvingen van het woord drum circle op het Engelstalige Wikipedia. Een aantal stukken (zie hieronder) heb ik vertaald in het Nederlands.

originele tekst over drum-circles in het Engels

A drum circle is any group of people playing (usually) hand-drums and percussion in a circle. They are distinct from a drumming group or troupe in that the drum circle is an end in itself rather than preparation for a performance. They can range in size from a handful of players to drum circles with thousands of participants.

Typically, people gather to drum in drum circles with others from the surrounding community. The drum circle offers equality because there is no head or tail. It includes people of all ages. The main objective is to share rhythm and get in tune with each other and themselves. To form a group consciousness. To entrain and resonate. By entrainment, I mean that a new voice, a collective voice, emerges from the group as they drum together.

Nog meer over drum-circles in het Engels:

The community drum circle

Community drum circles are informal gatherings of people who meet for the purpose of playing drums together. They often take place in public settings such as parks or at the beach, but may also be organized via a community center or similar body. Instrumentation centers around drums and percussion, but may include other instruments, such as flutes, didgeridoos, and other non-percussion instruments. Practically anything that can be banged on to make noise can be used as a percussion instrument such as cans, buckets, pipes, etc. One need not possess or purchase a drum to participate.

The participants make up the music as they go along, using their listening and playing skills to make musical connections and express themselves in any and all ways that feel right. Participation is voluntary and often includes drumming, singing or chanting, dancing, and listening. Community drum circles often attract both regular and drop-in participants of all ages and can take place just about anywhere. Community drum circles are the original and most popular form of improvised community drumming.

Facilitated drum circle

A “facilitated” drum circle is a form of group drumming in which a person seeks to focus the intent and improve the quality and effect of the activity, making it easier for people to effectively participate by taking a more directive approach. The facilitator (leader) takes responsibility for the physical space, arranging chairs and instruments to optimize communication and connection in the group. He or she may provide a range of instruments to create a full and balanced percussion orchestra. The facilitator is constantly monitoring the music in the group, and generally being encouraging and accepting of participant ideas.

The facilitators’ goal is to empower the participants and encourage them to share their ideas. At the beginning the facilitator directs the music through verbal and non-verbal cuing.  Actions such as rolling (rumbling), starting, stopping, raising/lowering the volume, accents, and when to play/not play are often given by the facilitator. FAcilitating is not normally part of a traditional (community) drum circle, and therefore makes this type of drum circle a unique experience and very different from a community drum circle. Facilitators with training and experience, may use a range of tools and approaches that enable them to work with diverse populations.

Externe links:
Pagian over drum-circle op Engelstalige Wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.