Drum-happening / drumcircle lichamelijke beperking

Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn Drum-happenings / drumcircles heel erg geschikt. De instrumenten kunnen namelijk altijd worden aangepast aan het soort beperking. Voor bijna alle mogelijke groepen en handicaps is er wel een vorm te vinden.Mensen in een rolstoel kunnen bv. op een bel, kleine trommel of een hand-drum die op hun schoot ligt slaan. Mensen met 1 arm met een stok op een trommel enz. De lichamelijke beperking kan worden opgevangen door het soort instrument. Hierdoor kan iedereen als volwaardig lid van de groep meedoen, ongeacht de ernst van zijn beperking.

handicap blind help leiden

En ook voor slechtzienden, blinden, slechthorenden of andere groepen met een beperking zijn heel goed Drum-happenings / drumcirkels mogelijk.

In overleg wordt er gekeken wat er mogelijk is en op welke manier we de groep aan het samen trommelen of muziek-maken kunnen krijgen.
Er hoeft geen prestatie te worden geleverd. Het gaat juist om het samenkomen en samen plezier hebbem

fysieke beperking handicap
Voor groepen mensen met een lichamelijke beperking gelden ook aangepaste (lagere) prijzen.
Neem contact op over de mogelijkheden via het vragen-formulier of het prijsaanvraag-formulier.

interne links m.b.t. lichamelijke beperking:

Lees meer op de Verzamel-pagina Drum-happenings / drumcirkels.
Kijk ook bij Drum-happenings / drumcircles voor mensen met een verstandelijke beperking.
Over Drummen-Trommelen en Gezondheidsvoordelen.