Drum-happening / drumcircle lichamelijke beperking

Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn Drum-happenings / drumcircles heel erg geschikt. De instrumenten kunnen namelijk altijd worden aangepast aan het soort beperking. Voor bijna alle mogelijke groepen en handicaps is er wel een vorm te vinden.Mensen in een rolstoel kunnen bv. op een bel, kleine trommel of een hand-drum die op hun schoot ligt slaan. Mensen met 1 arm met een stok op een trommel enz.

handicap blind help leiden

En ook voor slechtzienden, blinden, slechthorenden of andere groepen met een beperking zijn heel goed Drum-happenings / drumcirkels mogelijk.

In overleg wordt er gekeken wat er mogelijk is en hoe we de groep aan het samen trommelen of muziek-maken kunnen krijgen.

Voor groepen mensen met een lichamelijke beperking gelden ook aangepaste (lagere) prijzen.
Neem contact op voor meer informatie!

fysieke beperking handicap

interne links m.b.t. lichamelijke beperking:

Lees meer op de Verzamel-pagina Drum-happenings / drumcirkels.
Kijk ook bij Drum-happenings / drumcircles voor mensen met een verstandelijke beperking.