Trommelen – Drummen – MuziekCirkel met een Lichamelijke Beperking

Samen trommelen, zingen en plezier maken in een Drum&Zang-cirkel / Interactieve Percussieworkshop voor mensen met een lichamelijke beperking.
Iedereen kan meedoen en drummen op eigen niveau. En het soort  instrument kan namelijk per persoon altijd aangepast worden aan het soort beperking.

Drum & Zang-cirkel met Lichamelijke Beperkingen

Voor bijna alle mogelijke groepen, beperkingen, handicaps en gehandicapten is er wel een vorm te vinden om actief mee te doen. Deelnemers in een rolstoel kunnen bv. op een bel, kleine trommel of een hand-drum die op hun schoot / rolstoel ligt slaan. Deelnemers met minder goed-functionerende armen of handen kunnen met een stok op een trommel enz. En iedereen kan natuurlijk meezingen (of mee-lallen). De lichamelijke beperking kan worden opgevangen door het soort instrument en hulpmiddelen. Hierdoor kan iedereen als volwaardig lid van de groep meedoen, ongeacht de ernst van zijn beperking.

Voor groepen mensen met een lichamelijke beperking /gehandicapten gelden ook aangepaste (lagere) prijzen.

handicap blind help leiden

Er wordt afgestemd wat er mogelijk is, zodat de groep op hun manier en niveau samen kan trommelen en muziek-maken.
Er hoeft geen prestatie te worden geleverd. Het gaat juist om het op eigen wijze samenkomen en samen plezier hebben.

fysieke beperking handicap

Meer Informatie?

Meer inhoudelijke informatie en uitleg over de Drum&Zang-cirkels / Interactieve Percussieworkshops vind je op deze pagina.

Vragen?

Neem contact op met Hans Beenhakkers bij vragen, onduidelijkheden, of voor meer informatie.