Trommelen – Drummen met een Verstandelijke Beperking

Een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop met djembés en percussie-instrumenten is uitermate  geschikt voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Zoals  bijvoorbeeld in verzorging tehuizen, verpleeg tehuizen of woonvormen. Vooral omdat er bij het drummen of trommelen niets hoeft en niets moet. Muziek spreekt het onbewuste deel van ons  en de ziel aan, waar de verstandelijke beperking vaak geen vat op heeft. Zo kan er altijd 1 of andere vorm van (al dan n iet onverwachte) muziek uit de deelnemers komen.

Verstandelijke Beperking

Bovendien hebben veel mensen met een verstandelijke beperking sowieso minder vastliggende ideeën of beelden hoe dingen moeten dan “gewone mensen”. Ze komen daardoor zelf met veel leukere voorstellen, ritmes en ideeën tijdens een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop (deze ideeën worden meteen in de DrumHappening/Drumcirkel meegenomen).

In een Drumcircle-Happening is veel ruimte voor spontaan vrij trommelen. Er zijn wel oefeningen die we samen doen, maar er is ruimte voor iedereen om vrij om te trommelen wat ie wil. Op zijn of haar eigen nivo.

In dat opzicht zijn zij eigenlijk meer “gewoon”, en wij eigenlijk”raar” (als je die woorden al wilt gebruiken). Een beter woord is “natuurlijk”. Zij zijn veel natuurlijker dan wij. Ze hebben minder gedragscodes en regels aangeleerd, om erbij te (kunnen) horen en “normaal” te zijn. Muziek, percussie, trommelen en drummen zijn voor hen veel vanzelfsprekender.

Andere benamingen voor geestelijke beperking zijn mentale retardatie, zwakzinnigheid, intellectuele stoornis, verstandelijke handicap, mentale handicap of  geestelijk gehandicapt.
Verouderde benamingen die als scheldwoorden gebruikt worden zijn debiel, imbeciel idioot, mongool .

Een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop is ook heel geschikt voor kinderen met een verstandelijke beperking.


De kinderen hebben enorm genoten van de workshop ‘Trommelen met een Beperking’.
Echt heel erg fijn. Dank je wel.

Somzorg

Begeleiders

Het is wenselijk als de begeleiders erbij zijn, maar het is verder niet wenselijk dat de begeleiders corrigerend gaan optreden of dingen voor gaan doen (bijvoorbeeld zoals het eigenlijk hoort, daar willen we juist vanaf komen :-).
In een drumcircle zoekt iedereen zelf op zijn/haar eigen niveau uit wat en hoe te spelen, zonder dat iemand anders zich daar mee bemoeit.

Cognitieve stoornis

Om te trommelen heb je je hoofd of verstand helemaal niet nodig, alleen maar je gevoel. Muziek komt uit het gevoel, niet uit het verstand :-). Dus ook voor mensen met een cognitieve stoornis zijn Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops heel geschikt.  “Trommelen uit jezelf” binnen een DrumHappening / Drumcircle-workshop spreekt vooral het niet-cognitieve deel van de hersenen aan. Drumgeluiden komen op een heel ander, onbewust niveau binnen. Daarom kan bijna iedereen op zijn / haar niveau meedoen.

Drumcircle - Happening verstanderlijk gehandicapten
Drumcircle-Happening Verstandelijke Beperking

Voor al deze groepen gelden de aangepaste prijzen voor een Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops.

Trommelen is o.a. geschikt voor mensen met de volgende beperkingen

-een lichamelijke beperking
-een verstandelijke beperking
-een geestelijke beperking
-een vorm van Parkinson
-een vorm van Alzheimer
-Dementie / Dementerenden
-Mentale retardatie
-Visuele beperking
-Syndroom van Down
-Psychiatrische aandoeningen
-Autisme
-Mensen in een Woon- en Werkgemeenschap

Interne links Beperkingen

Drum-happening / drumcircle in Parkinson Café.
Effect van muziek op Alzheimer patiënten .
Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops voor mensen met een lichamelijk beperking.
Verzamelpagina Gezondheid.
Gezondheidsvoordelen van Trommelen.
Meer op de Verzamel-pagina Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops.

Externe links Beperkingen

Verstandelijke beperking (mentale retardatie) op Wikipedia.