verstandelijke beperking Drum-happening / drumcircle

Een Drum-happening / drumcircle met percussie-instrumenten en djembés is uitstekend geschikt voor een groep mensen met een verstandelijke beperking (mentale retardatie), in bijvoorbeeld verzorging tehuizen of verpleeg tehuizen. Vooral omdat er niets hoeft en niets moet. Muziek spreekt namelijk het onbewuste deel van ons  en de ziel aan, waar de verstandelijke beperking vaak geen vat op heeft.

verstandelijke beperking

Bovendien hebben veel mensen met een verstandelijke beperking sowieso minder vastliggende ideeën of beelden hoe dingen moeten dan “gewone mensen”. Ze komen daardoor zelf met veel leukere voorstellen, ritmes en ideeën tijdens een Drum-happening / drumcirkel (deze ideeën worden meteen in de drumcirkel meegenomen).

In dat opzicht zijn zij eigenlijk meer “gewoon”, en wij eigenlijk”raar” (als je die woorden al wilt gebruiken). Een beter woord is “natuurlijk”. Zij zijn veel natuurlijker dan wij. Ze hebben minder gedragscodes en regels aangeleerd, om erbij te (kunnen) horen en “normaal” te zijn.

drumcircle verstandelijke beperking
drumcircle voor mensen met een verstandelijk beperking

Begeleiders

Het is wenselijk als de begeleiders erbij zijn, maar het is verder niet wenselijk dat de begeleiders corrigerend gaan optreden of dingen voor gaan doen (zoals het hoort of moet, daar willen we juist vanaf komen :-).
In een drumcircle zoekt iedereen zelf op zijn/haar eigen niveau uit wat en hoe te spelen, zonder dat iemand anders zich daar mee bemoeit.

Cognitieve stoornis

Om te trommelen heb je je hoofd of verstand niet nodig, alleen maar je gevoel.Dus ook voor mensen met een cognitieve stoornis zijn Drum-happenings / drumcircles heel geschikt. Omdat het “trommelen uit jezelf” binnen een Drum-happening / drumcirkel vooral het niet-cognitieve deel van de hersenen aanspreekt en de drumgeluiden op een heel ander, onbewust niveau binnenkomen kan bijna iedereen op zijn / haar niveau meedoen.

Voor al deze groepen gelden de aangepaste prijzen voor een Drum-happening / drumcircle.

Een Drum-happening / drumcircle is verder ook geschikt voor kinderen met een verstandelijke beperkinng.

O.a. geschikt voor mensen met

-lichamelijke beperking
-een verstandelijke beperking
-een geestelijke beperking
-Parkinson
-Alzheimer
-Dementie / Dementerenden
-Mentale retardatie

Interne links:
Drum-happening / drumcircle in Parkinson Café.
Effect van muziek op Alzheimer patiënten .
Drum-happenings / drumcircles voor mensen met een lichamelijk beperking.
Verzamelpagina Gezondheid.
Meer op de Verzamel-pagina Drum-happenings / drumcirkels.

Externe links:
Verstandelijke beperking (mentale retardatie) op Wikipedia.