Wat is een facilitator van een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop?

Facilitator is een woord wat gebruikt wordt voor de “begeleider” van (onder andere) een Drum-happening / drumcircle. In de praktijk blijkt het woord moeilijk te vertalen, letterlijk betekent het vereenvoudiger of gemakelijk-maker, niet alledaagse woorden. Facilitation of facilitatie houdt in: elke activiteit die de taken voor anderen eenvoudiger of makkelijker maakt.

Een Drumcircle-Happening-facilitator is geen leraar in de traditionele betekenis van het woord. Hij leidt de groep niet, hij ondersteunt de groep in het zelfstandig muziek-maken. Hij voelt intuïtief aan wat er in de groep speelt, en maakt dit voelbaar / zichtbaar door verrassende en onorthodoxe oefeningen en games –  spelletjes. Hij laat de deelnemers aan een drumcircle de kernvoorwaarden voor samen-muziek-maken zelf ervaren. Door trial and error, vallen en opstaan, worden deze voorwaarden doorleefd en in het lichaam verankerd. Deelnemers ervaren het positieve effect als je ze wel bezigt, en het negatieve effect indien niet.

Facilitator Hans Beenhakkers - drumhappening - drumcircle-workshop

Algemeen van Wikipedia
(komt van Latijnse werkwoord facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele helings- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen.
De functie wordt wel vergeleken met die van de vroedvrouw, omdat ook de bijstand van deze weliswaar een essentiële rol vervult bij het tot stand brengen van een – al dan niet voorlopig – eindresultaat, maar desondanks op zichzelf niet voor het concrete resultaat zèlf verantwoordelijk is.
Naast de benodigde intellectuele bagage en een ruime praktische ervaring in de omgang met mensen en groepsprocessen, vergt de rol van facilitator vooral een sterk ontwikkelde intuïtie en empathisch vermogen.

Van http://www.encyclo.nl/
begeleidt groepsprocessen om de kennis die in de groep aanwezig is naar voren te brengen. Hierbij probeert een facilitator een groep sterker te maken, door hen hun unieke sterke en zwakke punten te laten waarnemen en versterken. De aard van de dienst die een facilitator levert is katalytisch. Voor zowel de facilitator als de coach is het het gedrag van de klant(en) welke het onderwerp van hun interventie is. Dit behoeft een gedetailleerde kijk op de manieren waarop individuen en groepen interactie hebben.
De rol van een facilitator kan vergeleken worden met die van een orkestdirigent – het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid naar boven halen; de daden van de groep coördineren, maar zelf geen instrument bespelen.

Betekenissen Facilitator in andere contexten

Ook op andere vakgebieden wordt de term facilitator gebruikt, zij het vaak met  andere betekenissen.
-in de psychotherapie
:
om groepsleden te helpen zich bewust worden van de gevoelens die zij hebben voor elkaar
-in het onderwijs:
een specifiek opgeleid volwassene die in de klas zit met een gehandicapte of anderszins hulpbehoevende student, om hem te helpen de les die de leraar geeft te volgen
-in mensenhandel:
mensen die deelnemen aan illegale mensenhandel om internationale grenzen over te steken
-bij adopties:
mensen
die beschikbare kinderen met potentiële adopters in contact brengen
iemand die mensen met communicatiestoornissen begeleidt om communicatie hulpmiddelen te gebruiken

De term facilitator wordt ook gebruikt in de zakenwereld, onderwijs, trainingen, voor een conflict-oplosser en bij Biodanza.

Facilitator explained in English

Facilitation is any activity that makes tasks for others easy, or tasks that are assisted

A facilitator is someone who engages in the activity of facilitation. They help a group of people understand their common objectives and assists them to plan how to achieve these objectives; in doing so, he remains “neutral” meaning he/she does not take a particular position in the discussion. Some facilitator tools will try to assist the group in achieving a consensus on any disagreements that preexist or emerge in the meeting so that it has a strong basis for future action.
from Wikipedia

“An individual who enables groups and organizations to work more effectively; to collaborate and achieve synergy. He or she is a ‘content neutral’ party who by not taking sides or expressing or advocating a point of view during the meeting, can advocate for fair, open, and inclusive procedures to accomplish the group’s work”

“One who contributes structure and process to interactions so groups are able to function effectively and make high-quality decisions. A helper and enabler whose goal is to support others as they pursue their objectives.”

“The facilitator’s job is to support everyone to do their best thinking and practice. To do this, the facilitator encourages full participation, promotes mutual understanding and cultivates shared responsibility. By supporting everyone to do their best thinking, a facilitator enables group members to search for inclusive solutions and build sustainable agreements”

“A Facilitator is a content-neutral task leader who forms a transitory group of people into a collaborative team, supporting consensus and uses a range of processes to enable the group to accomplish their task. The Facilitator is responsible for the context.”

Bewaren