Geschiedenis van de Drumcircle

Hieronder vind je alle informatie over de geschiedenis van drumcircle Happenings / Interactieve ritme Circkels. Drumcirkels als samenwerkingsspel, interactieve leerervaring, communicatietraining, teambuilding of gewoon voor plezier en fun.

Een begeleidde drumcircle is oorspronkelijk eigenlijk gewoon een groep mensen die bij elkaar komt om spontaan samen te trommelen: samen drummen in een cirkel. De verschillende manieren waarop dat “spontaan samen trommelen” kan gebeuren worden hieronder beschreven.

Geschiedenis van de Drumcircle

In de jaren 60 bestonden er 2 soorten drumcircles, met niets ertussenin:

1 Cultuur-specifieke (studie)-drumcirkel.
Dit is eigenlijk een soort studiegroep, waar bestaande vaststaande traditionele  ritmes uit een bepaalde cultuur gespeeld en geoefend worden. Vaste bestaande patronen (die niet veranderd mogen worden) met bijbehorende gezang. Goed en fout, basis-ritmes worden aangereikt, enkele “gevorderden” soleren hier overheen. Drummen binnen de regeltjes en tradities van de betreffende cultuur.

2 Anarchistische-freeform-hippie-thunder-drumcirkel.
Geen regels, geen vorm, geen leider, geen (bege)leider. Iedereen is gelijkwaardig en speelt wat ie zelf wil. Momenten van wanorde wisselen zich af met spontaan-geboren muzikale hoogtepunten. “Crash-burn-and-die”. Instorten, verbranden en doodgaan van het ritme, en daarna weer gewoon weer helemaal opnieuw beginnen :-).
Of zoals iemand schreef op internet: This is where hippies and stoners go to mingle and play drums together.  :-)
Kijk hier voor wat voorbeelden en video’s van Anarchistische-freeform-hippie-thunder-drumcirkels.

Een nieuw soort Drumcircle: Facilitated

Onder invloed van Arthur Hull ontstond eind jaren 60 een nieuwe vorm binnen de geschiedenis van de drumcircle , tussen de 2 al bestaande vormen in: de “Facilitated” ( begeleidde) drumcirkel (drumhappening).

3 “Facilitated” – begeleidde drumcirkel (Drumcircle-Happening).
Hierin worden geen ritmes aangereikt, iedereen speelt (en verandert) ritmes “(van)uit zichzelf”. De begeleider (facilitator) waakt over het groepsproces en dynamiek. Hij zorgt voor structuur en veiligheid, en stimuleert met ervaringsgerichte oefeningen en games het zelfstandig musiceren en de verbondenheid van de groep. Er is geen “goed of fout”. Er wordt veel geïmproviseerd (door wie wil). De groep (en de groepsleden) wordt gestimuleerd om drumcirkel-bewustzijn te ontwikkelen. Door gaandeweg en al-doende inzicht te krijgen in hoe een drumcirkel functioneert, kan de groep zelf én iedereen in de groep zelfvoorzienend worden.

The facilitated Drum Circle is not a professional ensemble, nor is it really about music, but rather a group of friends having a rhythm party.”
–Mickey Hart-

Geen Leraar of Leider.

In een traditionele ritme-les of percussie-workshop draagt de leraar of begeleider voortdurend oplossingen en voorbeelden aan. De Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop-begeleider(-facilitator) wijst alleen maar in de richting waar de antwoorden door de deelnemers zelf gevonden kunnen worden. Hij richt de aandacht van de deelnemers op de wezenlijke onderdelen van muziek-maken (en samenwerken). Hierdoor kunnen deelnemers zelf hun eigen ritmes ontdekken, en zelf de antwoorden op hun muzikale vragen vinden. Deelnemers ontwikkelen hierdoor een drum-happening / drumcirkel-bewustzijn, waardoor uiteindelijk de facilitator zichzelf overbodig maakt. Op het laatst is hij alleen nog maar de bespeler is van een prachtig levend,  ademend en zelfvoorzienend instrument dat we een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop noemen.

drumcircles

Wat is een Facilitator?

Facilitator is een woord wat gebruikt wordt voor de “begeleider” van (onder andere) een Drum-happening / drumcircle. In de praktijk blijkt het woord moeilijk te vertalen, letterlijk betekent het ‘Vereenvoudiger’ of ‘Gemakelijk-maker’, niet echt alledaagse woorden. Facilitation of facilitatie houdt in: elke activiteit die de taken voor anderen eenvoudiger of makkelijker maakt.

Een Drumcircle-Happening-facilitator is geen leraar in de traditionele betekenis van het woord. Hij leidt de groep niet, hij ondersteunt de groep in het zelfstandig muziek-maken. Hij voelt intuïtief aan wat er in de groep speelt, en maakt dit voelbaar / zichtbaar door verrassende en onorthodoxe oefeningen en games –  spelletjes. Hij laat de deelnemers aan een drumcircle de kernvoorwaarden voor samen-muziek-maken zelf ervaren. Door trial and error, vallen en opstaan, worden deze voorwaarden doorleefd en in het lichaam verankerd. Deelnemers ervaren het positieve effect als je ze wel bezigt, en het negatieve effect indien niet.

Facilitator Hans Beenhakkers - drumhappening - drumcircle-workshop

Omschrijvingen en oorsprong van het woord Facilitator

Algemeen van Wikipedia
Een Facilitator (komt van Latijnse werkwoord facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele helings- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen.
De functie wordt wel vergeleken met die van de vroedvrouw, omdat ook de bijstand van deze weliswaar een essentiële rol vervult bij het tot stand brengen van een – al dan niet voorlopig – eindresultaat, maar desondanks op zichzelf niet voor het concrete resultaat zèlf verantwoordelijk is.
Naast de benodigde intellectuele bagage en een ruime praktische ervaring in de omgang met mensen en groepsprocessen, vergt de rol van facilitator vooral een sterk ontwikkelde intuïtie en empathisch vermogen.


Van http://www.encyclo.nl/
Een Facilitator begeleidt groepsprocessen om de kennis die in de groep aanwezig is naar voren te brengen. Hierbij probeert een facilitator een groep sterker te maken, door hen hun unieke sterke en zwakke punten te laten waarnemen en versterken. De aard van de dienst die een facilitator levert is katalytisch. Voor zowel de facilitator als de coach is het het gedrag van de klant(en) welke het onderwerp van hun interventie is. Dit behoeft een gedetailleerde kijk op de manieren waarop individuen en groepen interactie hebben.
De rol van een facilitator kan vergeleken worden met die van een orkestdirigent – het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid naar boven halen; de daden van de groep coördineren, maar zelf geen instrument bespelen.

Betekenissen Facilitator in andere contexten

Ook op andere vakgebieden wordt de term facilitator gebruikt, zij het vaak met  andere betekenissen.

 • in de psychotherapie:
  om groepsleden te helpen zich bewust worden van de gevoelens die zij hebben voor elkaar
 • in het onderwijs:
  een specifiek opgeleid volwassene die in de klas zit met een gehandicapte of anderszins hulpbehoevende student, om hem te helpen de les die de leraar geeft te volgen
 • in mensenhandel:
  mensen die deelnemen aan illegale mensenhandel om internationale grenzen over te steken
 • bij adopties:
  mensen die beschikbare kinderen met potentiële adopters in contact brengen
 • iemand die mensen met communicatiestoornissen begeleidt om communicatie hulpmiddelen te gebruiken

De term facilitator wordt ook gebruikt in de zakenwereld, onderwijs, trainingen, voor een conflict-oplosser, en voor een begeleider bij Biodanza.

Facilitator explained in English

A facilitator is someone who engages in the activity of facilitation. They help a group of people understand their common objectives and assists them to plan how to achieve these objectives; in doing so, he remains “neutral” meaning he/she does not take a particular position in the discussion. Some facilitator tools will try to assist the group in achieving a consensus on any disagreements that preexist or emerge in the meeting so that it has a strong basis for future action.
from Wikipedia

“An individual who enables groups and organizations to work more effectively; to collaborate and achieve synergy. He or she is a ‘content neutral’ party who by not taking sides or expressing or advocating a point of view during the meeting, can advocate for fair, open, and inclusive procedures to accomplish the group’s work”

“One who contributes structure and process to interactions so groups are able to function effectively and make high-quality decisions. A helper and enabler whose goal is to support others as they pursue their objectives.”

“The facilitator’s job is to support everyone to do their best thinking and practice. To do this, the facilitator encourages full participation, promotes mutual understanding and cultivates shared responsibility. By supporting everyone to do their best thinking, a facilitator enables group members to search for inclusive solutions and build sustainable agreements”

“A Facilitator is a content-neutral task leader who forms a transitory group of people into a collaborative team, supporting consensus and uses a range of processes to enable the group to accomplish their task. The Facilitator is responsible for the context.”

Gefaciliteerde / begeleidde Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops

Bij begeleidde Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops gaat om het spelen /’trommelen’ van spontaan gecreëerde ritmes die elkaar aanvullen en ondersteunen en 1 geheel vormen.
Het gaat niet zozeer om wát er gespeeld wordt. Het gaat meer om het ervaren van het verlangen naar gezamenlijkheid, verbinding en harmonie, wat in ieder van ons aanwezig is. Chaos is moeilijk te verdragen, zowel in de muziek, als binnen uw groep, team of bedrijf. Daarom is iedereen in een groep uiteindelijk op zoek naar een zeker mate van verbinding en harmonie.
De kwaliteit van het gezamenlijke geluid van de groep wordt bepaald door de bereidheid tot non-verbaal communiceren en de mate van aandacht voor het geheel ipv. de persoonlijke prestatie. Al deze gebieden worden op speelse wijze en door middel van de eigen ervaring verkend onder begeleiding van de facilitator.

In drum-happenings / gefaciliteerde-begeleidde drumcircles-workshops gaat het om het “leren-zonder-leren”. De deelnemers worden op speelse wijze aangemoedigd om in-het-moment (hier en nu), in samenspel met de anderen, hun eigen ritmes, geluiden en klanken te vinden. Zonder de druk om “het goed te moeten doen” kunnen de deelnemers ontspannen, en kunnen hun handen, de ritmes vrij hun gang gaan. Als vanzelf wordt er onderling afgestemd en ontstaat er muzikale harmonie en eensgezindheid: de ultieme teambuilding.
De facilitator/begeleider observeert, begeleid indien nodig, en benoemt wat er in de groep gebeurt. Hij ondersteunt de deelnemers in het zelf ontdekken van de essentie van in-verbinding-staan en non-verbale communicatie.

In de loop van de Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops worden concentratie op het gezamenlijke geluid, focussen, ontspannen, naar elkaar luisteren, en onderlinge afstemming een vanzelfsprekendheid.

Drumcircle Training Wiston Schotland 2018
In 2018 heeft Hans in Wiston Schotland voor de 2e keer de Mentor training voor Drum Circle Facilitator olv Arthur Hull voltooi.

Arthur Hull – de vader van de Drumcircle / Interactieve Ritme Circkel

Arthur Hull is wereldwijd erkend als de vader van de Community-Drumcirkel / Drum-Happening-beweging. Hij is een echte meester in het faciliteren van groepen mensen door middel van een vrolijke en inspirerende ervaring met ritme (Drumcircles / Drum-happenings en Rhythm Alchemy Playshops – RAP). Arthur Hull draagt zijn inspiratie uit naar allerlei soorten gemeenschappen, van leidinggevenden in het bedrijfsleven tot ouderen tot kinderen uit het speciaal onderwijs.

geschiedenis van de drumcircle arthur hull

Als oprichter van Village Music Cirkels (VMC) verzorgt hij teambuilding voor bedrijven op internationaal gebied middels Drumcirkels / drum-happenings. Zijn Facilitator trainingen en Playshops trekken deelnemers uit de hele wereld aan. Hij is de auteur van het boek ‘Drum Circle Spirit’, ‘Facilitating Human Potential Through Rhythm’, ‘The Facilitators Video and Guide to Endrummingment’ en ”Rhythmical Alchemy Playshop’. Hij is een uiterst ervaren muzikant en een unieke ‘one of a kind’ groepsbegeleider. Arthur’s charismatische persoonlijkheid werkt door in al zijn leuke, dynamische en inspirerende evenementen. Hij moedigt jou steevast aan om jezelf en het ritme binnen in jou eruit te laten komen.

drumcircle facilitators Arthur Hull en Hans Beenhakkers in Kassel
Arthur Hull (the Godfather of the Drumcircle) met Hans Beenhakkers op de Drumcircle Facilitators Playshop in Kassel Germany 2013

Gemeenschaps-Drumcircle-Happening

Arthur Hulls’ openbare gemeenschaps-Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops zijn openbare, familie-vriendelijke trommel-bijeenkomsten waar iedereen bij welkom is, van kinderen tot opa’s en oma’s, en alles wat ertussen zit. Ook alle muzikale niveaus zijn welkom, van absolute beginners tot ervaren drummers. Iedereen kan op zijn of haar niveau een bijdrage leveren aan de gezamenlijk gecreëerde ritmes en het gezamenlijk muziekmaken tijdens de gemeenschaps-Drumcircles.

Hans in het midden van een gemeenschaps Drumcircle

Wat is een gefaciliteerde Gemeenschaps-Drumcirkel

Een gefaciliteerde (begeleidde) Gemeenschaps-Drumcirkel / DrumHappening is een leuk, gezinsvriendelijk ritme-gebeuren. De deelnemers uiten zich door het spelen op aantal gestemde drums en handpercussie. Ze creëren samen een muzikale ritmische melodie, terwijl ze hierin begeleid worden door een Drumcircle Facilitator. Deze Gemeenschaps-Drumcircles / Drumhappenings zijn toegankelijk voor alle leeftijden en alle niveaus van ritmische kennis, inclusief beginners.
Bij Community Drumcircles maken de deelnemers in-het-moment muziek, en geven uiting aan hun collectieve ritmische geest.
Een gemeenschaps-drumcircle / drumhappening is GEEN drumles! Iedereen kan deelnemen op zijn eigen nivo!

Waarom Trommelen mensen?

Mensen gaan naar Drumcircles / DrumHappenings omdat ze ontdekt hebben dat ritmische expressie een belangrijk aspect is dat ontbroken heeft in hun leven. Trommelen ontwaakt ze naar Zelfontdekking en helpt hen om de wereld te zien met de ogen van een kind. Trommelen beïnvloedt iedere persoon verschillend. Het stimuleert creatieve expressie, zoals het ontdekken, beleven en uiten van het ritme van hun leven. Mensen trommelen vaak voor muzikale expressie, om stress te verminderen of om de gemeenschap te creëren. Maar de meeste mensen komen naar een Gemeenschaps-Drumcirkel / DrumHappening vanwege het pure plezier dat ze eraan beleven.

Wie Trommelen er?

Alle soorten mensen trommelen. Kinderen op scholen, ouderen, managers, team-leiders, zieke mensen en zorgverleners trommelen. Mannen en vrouwen met een geestelijke of lichamelijke beperking, mensen in de gevangenis, en kinderen in speciaal onderwijs trommelen. Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden en culturen nemen deel aan op ritme gebaseerde bijeenkomsten zoals een Drumcircle / DrumHappening.
Mannengroepen en vrouwengroepen gebruiken trommelen voor rituele verbinding en bekrachtiging van hun man- en vrouw-zijn. Spirituele groepen gebruiken drums als onderdeel van hun rituelen.


Links Geschiedenis van de Drumcircle

0 Shares
Tweet
Share
Pin
Share