Happening: een spontane ludieke actie.

Happenings gaan over vrijheid en vrij-Zijn. Hoe vrij kun jij zijn? Hoe vrij durf jij te zijn? In hoeverre mag jij vrij zijn van jezelf? In hoeverre heeft vrij-zijn te maken met anderen? En met in-contact-zijn met anderen?

Over Happenings

Durf je wat je bedacht hebt (over jezelf, over anderen, over wat jij kunt) los te laten en te kijken wat er dan kan gebeuren? Kun je (even) stoppen ermee bezig te zijn wat anderen ervan zullen denken?
Of (even) er niet bezig mee zijn het “goed” te doen, je best te doen?
Wie jij bent (of kan zijn) is goed genoeg.

Happenings kun je alleen maar meemaken. In een happening wordt de “normale” gang van zaken en denken op een ludieke en spontane manier doorbroken, zodat de deelnemers bevrijd worden van vastgeroeste en achterhaalde gewoontes en denkbeelden, en vervolgens ‘in vrijheid’ kunnen kiezen.Durf je wat je bedacht hebt (over jezelf, over anderen, over wat je kunt) los te laten en te kijken wat er dan gebeurt? Kun je loslaten ermee bezig te zijn wat anderen ervan zullen denken?
Of er niet bezig mee zijn het “goed” te doen, je best te doen?
Wie jij bent (of kan zijn) is al meer dan goed genoeg.

over Happening

Enkele vertalingen voor het Engelse woord happening:
Evenement, manifestatie, gebeurtenis, activiteit
Intense gebeurtenis die veel aandacht vraagt
Belevenis, Bijzondere gebeurtenis, Performance, Stunt

Volgens Nederlandse Wikipedia:
Een happening is een spectaculaire openbare, spontaan lijkende, vooraf bedachte gebeurtenis, bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren, zodoende te choqueren, en daarmee als star en ouderwets ervaren denkbeelden belachelijk te maken.

De Engelse Wikipedia houdt er in tegenstelling een heel ander verhaal op na:

A happening is a performance, event or situation meant to be considered art, usually as performance art. Happenings take place anywhere, and are often multi-disciplinary, with a nonlinear narrative and the active participation of the audience. Key elements of happenings are planned, but artists retain room for improvisation. This new media art aspect to happenings eliminates the boundary between the artwork and its viewer. Henceforth, the interactions between the audience and the artwork makes the audience, in a sense, part of the art.
In the later sixties, perhaps due to the depiction in films of hippie culture, the term was used much less specifically to mean any gathering of interest, from a pool hall meetup or a jamming of a few young people to a beer blast or fancy formal party.

happening


Geschiedenis

In Nederland is de Happening bekend geworden in de jaren 60 door de Provo’s. Beroemd werden de bijeenkomsten rondom het beeldje “Het Lieverdje” op het Spui in Amsterdam. Als deel van de jongerencultuur valt Provo tussen de nozemtijd met zijn straatrellen, en de hippiecultuur in. De hippies organiseerden hun door de happenings geïnspireerde “love-ins”, “sit-ins”, “bed-ins” en “teach-ins”, die allengs politieker van inhoud werden.

Latere actiegroepen als Dolle Mina, Act Up en de autonomen hebben de technieken van de happenings overgenomen voor hun politieke acties en Tijdelijke Autonome Zônes. Zo hanteerde de homobeweging tot in de jaren negentig “kiss-ins” als actievorm.

Nieuwe Happening

In 1999 werd het concept nieuw leven ingeblazen toen in Brussel studenten van de er een nieuwe vorm aan gaven: “dingen gebeuren” is het motto, “soms kun je daar niets aan doen”.
Het wordt uitgevoerd als een “spel” van alledag en waar en hoe laat dan ook waarin mensen andere mensen dwingen een ander iets te doen of te ondergaan. Dat gebeurt door simpelweg het woord “happening” uit te spreken, gevolgd door iets dat je de ander doet of laat doen.

De clou is dat zodra iemand het woord “happening” uitspreekt het te laat is en het “slachtoffer” geen andere keus heeft dan tijdelijk een marionet te zijn van degene die het woord uitsprak. Misbruik van personen en wraakneming behoort niet tot de spelregels. Om alles te vermijden is het voldoende bij voorbaat “no way” te zeggen, terwijl je met je wijsvinger in een horizontale houding de persoon aanwijst van wie je vermoedt dat die van zins is spoedig een “happening” uit te voeren.

In de Verenigde Staten zijn in 2001 een nieuwe soort happenings begonnen. Er worden happenings georganiseerd met het doel om chaos en blijdschap in openbare ruimtes te creëren. Het internet is in dit geval een manier om de spontaan lijkende acties over de hele wereld bekend te laten worden.


Moderne Happenings volgens Wikipedia

Moderne Happenings zijn niet altijd even origineel meer. De spontaniteit en speelsheid van de vroegere happenings van de provo’s ontbreekt vaak. Ook het doorbreken van vastzittende patronen of denkbeelden is niet altijd duidelijk meer aanwezig. Soms is het zelfs gewoon een trendy manier om op te vallen.

Flash mob

Een flash mob of flashmob bestaat uit een groep mensen die zich schijnbaar spontaan en plotseling op een openbare plek verzamelen. Ze verrichten in een korte tijd een voor buitenstaanders opvallende, ongebruikelijke en schijnbaar zinloze handeling. Daarna gaat de groep weer snel uit elkaar. Vaak is het doel entertainment, satire en artistieke expressie. Flash-mobs worden vaak georganiseerd via mobiele telefoons, sociale media of ‘viral’ e-mails. Flah mobs worden ook als commerciële reclame gebruikt, zoals de video hieronder van de Efteling.

Performance art

happening performance art vrijheid

De kunstzinnige Happening ‘Performance Art’ is kunst in een voorstelling die gepresenteerd wordt aan een publiek. Traditioneel is Perfomence Art interdisciplinair. Presentaties kunnen zowel willekeurig als zorgvuldig georkestreerd zijn; spontaan of zorgvuldig gepland, met of zonder publieksparticipatie. De uitvoering kan live zijn of via media. De uitvoerder kan aanwezig of afwezig zijn. Het kan elke situatie zijn die volgende vier basiselementen omvat: tijd, ruimte, het lichaam van de performer, of aanwezigheid in een medium, en een relatie tussen uitvoerder en publiek. Performancekunst kan overal, in elke locatie of omgeving, en in elke gewenste tijdsduur plaatsvinden. De acties van een individu of een groep op een bepaalde plaats , binnen een bepaalde tijd vormen het kunstwerk.

Subway Party

Een subway-party is een happening die plaatsvindt in een massa-transportsysteem, meestal in de metro. Over het algemeen ontmoeten mensen elkaar op een vooraf bepaald station, wachten ze tot er genoeg mensen zijn en stappen ze in de trein. Vanaf daar kunnen deelnemers verschillende activiteiten doen, van het spelen van muziek, dansen tot het uitwisselen van geschenken.
Er zijn verschillende soorten subway-parties. De twee meest opvallende zijn de spitsuur-metro party en de late-night metro party.

subway party happening vrijheid

Het doel van de spitsuur-metro party is om plezier te verspreiden onder de pendelaars. Hun dagelijkse rei van of naar naar hun werk kan lang, saai of stressvol zijn. Er zijn groepen die in kostuums cadeautjes geven aan de forenzen. Soms spelen groepen hand-drums, dragen vleugels, of strooien glitters rond.

De Late night-metro party is voor het plezier van de aanwezigen. Deelnemers delen kostuums uit, versieren de metro, brengen muziekinstrumenten mee en soms is er een thema.
De Happening begint meestal bij het begin-station van de metrolijn, en verwerft meer deelnemers naarmate de reis verder gaat. er wordt vaak in de laatste wagon afgesproken.

Culture Jamming

Culture Jamming (leterlijk vertaald: cultuur-verstopping) is een methode die door veel anti-consumentistische sociale bewegingen wordt gebruikt om politieke of reclameboodschappen te ondermijnen of bekritiseren. Het doel is “de methoden van overheersing van de massamaatschappij bloot te leggen” en om dubieuze politieke voor-veronderstellingen achter de commerciële cultuur bloot te leggen. Zodoende hoopt de Cultuur Jammer progressieve verandering te bewerkstelligen.

Voorbeelden van Cultuur Jamming zijn het opnieuw uitvinden van logo’s of om mode- en productafbeeldingen als een middel om het idee van ‘wat is cool’ aan te vechten.
Culture Jamming wordt ook gebruikt om toe-eigening van openbare ruimtes aan de kaak te stellen, of als een reactie tegen sociale conformiteit.

culture jamming, happening, vrijheid, malboro
het woord ‘Malboro ‘ op dit Billboard is vervangen door ‘it’s a bore’

Andere voorbeelden van Culture Jamming zijn het vervalsen van reclame op billboards door het ‘Bilboard Liberation Front’ , en de straatfeesten en protesten georganiseerd door ‘Reclaim the Streets’.

Sommige beoefenaars van Culture Jamming richten zich op een positievere, muzikaal geïnspireerde vorm . Kunstenaars, wetenschappers en activisten creëren samen nieuwe vormen van culturele expressie, in plaats van alleen maar de de status-quo te bekritiseren.

……..of reageer onder dit artikel.


Happenings bij Beenhakkers slagwerk

Ontdek hoe je samen in vrijheid muziek kunt maken in een DrumHappening / Drumcircle-Workshop en in de ludieke Happenings van Beenhakkers Slagwerk met ritme, muziek, beweging of stem. Zonder beperkingen en regels vooraf uiteindelijk tóch bij elkaar uitkomen en ook nog als een geheel klinken. Daardoor ontstaan er plezier, ruimte en verbondenheid.

Een Happening bij Beenhakkers Slagwerk is kort gezegd een meer avontuurlijker en meer uitdagend en meer verrassende dan een “gewone”  workshop of energizer. Dit komt omdat er wordt ingespeeld op wat er op dat moment in de groep leeft, en ter plekke het programma waar nodig intuïtief aangepast en geïmproviseerd wordt.

 • DrumHappening / Interactieve Ritme-Cirkel met percussie-instrumenten, o.a. djembés.
 • Boomwhacker Happenings met gekleurde en gestemde plastic buizen (boomwhackers).
 • Clappy-Happy Happenings met huishoudhandschoenen en werkhandschoenen.
 • Boddy-percussie Happenings met trommelen op je eigen lichaam.
 • Stem-Happenings, gebruik je stem zoals ie is om te klinken zoals jij wil, en dan samenkomen.
 • Emmerdrummen Happening met trommelen op emmers en speciekuipen (bucket-drumming).
 • Dijenkletsen-Hapening met al-bewegend slaan op de benen, voetzolen en klappen.
 • Kazoo-Happening met hilarische oefeningen met de Kazoo.
 • Voetbalstadion-zingen Happening, ongeremd en
 • hard samen zingen zoals in een voetbalstadion.
 • Kazoo Energizer – Happening, samen een hilarisch orkest maken met Kazoos.
 • Rhythm-Jam Happening een combinatie van bodypercussion, clappyhappy, boomwhackers en emmerdrummen.

Al deze pagina’s gaan over energizers, maar deze kunnen in een meer ludieke vorm als Happening gegeven worden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

1 Shares
Tweet
Share
Pin1
Share