Happening, in alle soorten en maten…

Ontdek hoe je samen in vrijheid muziek kunt maken in een DrumHappening / Drumcircle-Workshop en in de ludieke Happenings /Workshops van Beenhakkers Slagwerk met ritme, muziek, beweging of stem. Zonder beperkingen en regels vooraf uiteindelijk tóch bij elkaar uitkomen en ook nog als een geheel klinken. Daardoor ontstaan er plezier, ruimte en verbondenheid.

In een Happening worden “in-het-moment” diverse werkvormen, oefeningen, instrumentariums en games uit verschillende programma’s op een originele manier gecombineerd. Zodoende ontstaat er steeds weer een nieuw, gevarieerd, verrassend en ontwapenend programma, wat dan ook helemaal is toegespitst op de situatie en groep. Geschikt voor alle soorten groepen en gelegenheden. Van 30-45 minuten tot een dagdeel.

Soorten Happenings

Beenhakkers Slagwerk verzorgt allerlei verschillende soorten Happenings.
DrumHappening / Interactieve Ritme-Cirkel met percussie-instrumenten, o.a. djembés.

Boomwhacker Happenings met gekleurde en gestemde plastic buizen (boomwhackers).

Clappy-Happy Happenings met huishoudhandschoenen en werkhandschoenen.

Boddy-percussie Happenings met trommelen op je eigen lichaam.

Stem-Happenings, gebruik je stem zoals ie is om te klinken zoals jij wil, en dan samenkomen.

Emmerdrummen Happening met trommelen op emmers en speciekuipen (bucket-drumming).

Dijenkletsen-Hapening met al-bewegend slaan op de benen, voetzolen en klappen.

Ukelele Happening met Ukelele, stem, ritme en alles wat verder naar boven komt in de groep.

Rhythm-Jam Happening een combinatie van bodypercussion, clappyhappy, boomwhackers en emmerdrummen.

Happening

Een Happening bij Beenhakkers Slagwerk is samengevat een meer avontuurlijker en meer uitdagend en meer verrassende dan een “gewone”  workshop of energizer. Dit komt omdat er wordt ingespeeld op wat er op dat moment in de groep leeft, en ter plekke het programma waar nodig intuïtief aangepast en geïmproviseerd wordt.

Happenings kun je daarom alleen maar meemaken. In een happening wordt de “normale” gang van zaken en denken op een ludieke en spontane manier  doorbroken, zodat de deelnemers bevrijd worden van vastgeroeste en achterhaalde gewoontes en denkbeelden, en vervolgens ‘in vrijheid’ kunnen kiezen.Durf je wat je bedacht hebt (over jezelf, over anderen, over wat je kunt) los te laten en te kijken wat er dan gebeurt? Kun je loslaten ermee bezig te zijn wat anderen ervan zullen denken?
Of er niet bezig mee zijn het “goed” te doen, je best te doen?
Wie jij bent (of kan zijn) is al meer dan goed genoeg.

over Happening

Enkele vertalingen voor het Engelse woord happening:
Evenement, manifestatie, gebeurtenis, activiteit
Intense gebeurtenis die veel aandacht vraagt
Belevenis, Bijzondere gebeurtenis, Performance, Stunt

Volgens Nederlandse Wikipedia:
Een happening is een spectaculaire openbare, spontaan lijkende, vooraf bedachte gebeurtenis, bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren, zodoende te choqueren, en daarmee als star en ouderwets ervaren denkbeelden belachelijk te maken.

De Engelse Wikipedia houdt er in tegenstelling een heel ander verhaal op na:

A happening is a performance, event or situation meant to be considered art, usually as performance art. Happenings take place anywhere, and are often multi-disciplinary, with a nonlinear narrative and the active participation of the audience. Key elements of happenings are planned, but artists retain room for improvisation. This new media art aspect to happenings eliminates the boundary between the artwork and its viewer. Henceforth, the interactions between the audience and the artwork makes the audience, in a sense, part of the art.
In the later sixties, perhaps due to the depiction in films of hippie culture, the term was used much less specifically to mean any gathering of interest, from a pool hall meetup or a jamming of a few young people to a beer blast or fancy formal party.

happening

Geschiedenis van de Happening

In Nederland is de Happening bekend geworden in de jaren 60 door de Provo’s. Beroemd werden de bijeenkomsten rondom het beeldje “Het Lieverdje” op het Spui in Amsterdam. Als deel van de jongerencultuur valt Provo tussen de nozemtijd met zijn straatrellen, en de hippiecultuur in. De hippies organiseerden hun door de happenings geïnspireerde “love-ins”, “sit-ins”, “bed-ins” en “teach-ins”, die allengs politieker van inhoud werden.

Latere actiegroepen als Dolle Mina, Act Up en de autonomen hebben de technieken van de happenings overgenomen voor hun politieke acties en Tijdelijke Autonome Zônes. Zo hanteerde de homobeweging tot in de jaren negentig “kiss-ins” als actievorm.

Nieuwe Happening

In 1999 werd het concept nieuw leven ingeblazen toen in Brussel studenten van de er een nieuwe vorm aan gaven: “dingen gebeuren” is het motto, “soms kun je daar niets aan doen”.
Het wordt uitgevoerd als een “spel” van alledag en waar en hoe laat dan ook waarin mensen andere mensen dwingen een ander iets te doen of te ondergaan. Dat gebeurt door simpelweg het woord “happening” uit te spreken, gevolgd door iets dat je de ander doet of laat doen.

De clou is dat zodra iemand het woord “happening” uitspreekt het te laat is en het “slachtoffer” geen andere keus heeft dan tijdelijk een marionet te zijn van degene die het woord uitsprak. Misbruik van personen en wraakneming behoort niet tot de spelregels. Om alles te vermijden is het voldoende bij voorbaat “no way” te zeggen, terwijl je met je wijsvinger in een horizontale houding de persoon aanwijst van wie je vermoedt dat die van zins is spoedig een “happening” uit te voeren.

In de Verenigde Staten zijn in 2001 een nieuwe soort happenings begonnen. Er worden happenings georganiseerd met het doel om chaos en blijdschap in openbare ruimtes te creëren. Het internet is in dit geval een manier om de spontaan lijkende acties over de hele wereld bekend te laten worden.


Interne links

verzamelpagina happenings.
Pagina over Moderne happenings

Externe links

Wikipedia over happenings (Nederlands).
Wikipedia over happenings (Engels).
Website Kirtan-Happening.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren