Percussie-instrument woord-betekenis / word Percussion-instrument

Op deze pagina informatie en uitleg over het woord percussie en percussie-instrument.

Een percussie-instrument wordt bespeeld, door te slaan, schudden, plukken, of schrapen. Alle instrumenten zoals trommels en bellen vallen in deze categorie.

Veelal worden onder percussie of percussie-inst rumenten alle instrumenten ingedeeld waar niet alle tonen van een toonladder op te spelen zijn. Dat kan bv wel op een piano, gitaar, of blaasinstrument. Dat kan bv duidelijk niet op een djembé of conga, op allerlei rammel- en schud-instrumenten. Of op de meeste dingen waar met een stok op wordt geslagen. Instrumenten voor geluidseffecten kunnen ook onder percussie vallen.  percussie-instrument instrumenten

In moeilijke woorden staat hetzelfde hieronder.
De formele classificatie van de meeste percussie-instrumenten is ofwel Idiophonen, instrumenten die trillen bij aanslag, schudde, gepluk, of geschraap. Ofwel membranofonen, instrumenten die een gespannen membraan hebben dat trilt bij aanslag, schudden, of wrijven. Informeel kunnen percussie instrumenten verder worden onderverdeeld in die instrumenten die een duidelijke toonhoogte hebben en die dat niet hebben. Sommige fluitjes (aerofonen) zijn ook opgenomen in deze categorie van instrumenten, omdat ze de neiging om te worden beschouwd als geluidseffecten in plaats van serieuze instrumenten.

Op het conservatorium hebben is er een onderscheid tussen de vakken-richtingen Klassiek Slagwerk (voor in een klassiek of symfonie orkest) en Licht Slagwerk  (van de afdeling lichte muziek / jazz) wat veelal drumstel inhoudt. Verder heb je dan nog percussie, wat alles omhelst wat eigenlijk niet onder de vorige 2 valt. Je kunt percussie ook opvatten als alle slaginstrumenten uit de niet-Westerse “wereld-muziek”.

Percussie wordt vaak in 1 adem genoemd met slagwerk. Wikipedia over slagwerk: onder slagwerk in het algemeen wordt in de muziek verstaan, de muziekinstrumenten die men doorgaans door middel van een slagtechniek bespeelt. Zoals de diverse soorten trommels, bekkens en kleinere instrumenten zonder specifieke toonhoogte. Voorts bestaan er slagwerkinstrumenten met een specifieke toonhoogte, zoals de pauken en de gong.

En er zijn natuurlijk altijd twijfelgevallen, en niet iedereen houdt zich aan dezelfde indeling.

orginele Engelse tekst over de betekenissen van het woord percussie-instrument :

Instruments that are sounded by striking, shaking, plucking, or scraping. All instruments such as drums and bells fall into this category. The formal classifications of most Percussion instruments are either Idiophones (instruments that vibrate when struck, shook, plucked, or scraped). Or Membranophones (instruments that have a stretched membrane that vibrates when struck, shook, or rubbed). Informally, Percussion instruments may be further divided into those instruments that produce a definite pitch and those that do not. Some whistles (aerophones) are also included in this category of instruments because they tend to be considered sound effects rather than serious instruments.

Medische Percussie

Het woord percussie wordt ook in de medische wereld gebruikt. Daar betekent het het bekloppen van de oppervlakte van het lichaam aan de hand van het klopgeluid. Om de toestand van de eronder liggende organen vast te stellen

In 1754 ontwikkelde Leopold Auenbrugger  een nieuwe techniek van het lichamelijk onderzoek, die hij percussie noemde. Hij tikte op de borst met de vingertoppen, en wist door het geluid dat hij hoorde een plaats van abnormaliteit te identificeren. Hij noemde het geluid ofwel een hoge toon, gedempt of dof.  Auenbrugger schreef zijn zijn ontdekking toe aan zijn jeugd ervaringen van het kijken naar zijn vader, die tikte op vaatjes om het niveau van de vloeistof erin vast te stellen.

Interne links:
overzicht handpercussie-instrumenten
overzicht percussie-instrumenten

Externe links:
Engelse website
over percussie-instrumenten, daar kun je nog meer info vinden over het woord “percussie-instrument”
Lees hier meer over medische percussie