Percussie-instrument, wat betekent dat nu precies?

Op deze pagina kun je informatie en uitleg over het woord percussie en het woord percussie-instrument vinden.

Een percussie-instrument is een instrument dat wordt bespeeld door erop te slaan, schudden, plukken, of schrapen. Alle instrumenten zoals trommels en bellen vallen in deze categorie.
Ruwweg kun je zeggen dat de meeste slag-instrumenten uit de niet-Westerse muziek onder percussie vallen.Dat zijn dan vooral niet-melodische instrumenten uit Afrika, Zuid-Amerika, Azië, Oceanië, en van indianen en primitieve volkeren.

Soorten Instrumenten

percussie-instrument instrumenten

Doorgaans worden onder percussie of percussie-instrumenten alle instrumenten ingedeeld waar niet alle tonen van een toonladder op te spelen zijn. Dat kan bijvoorbeeld wel op een piano, gitaar, of blaasinstrument. Dat kan bijvoorbeeld duidelijk niet op een djembé of conga, op allerlei rammel- en schud-instrumenten. Een toonladder kun je ook niet  op de meeste dingen spelen waar met een stok op wordt geslagen. Instrumenten voor geluidseffecten kunnen ook onder percussie vallen. 

In moeilijke woorden staat ongeveer hetzelfde hieronder.
De formele classificatie van de meeste percussie-instrumenten is ofwel Idiophonen, instrumenten die trillen bij aanslag, schudde, gepluk, of geschraap. Ofwel membranofonen, instrumenten die een gespannen membraan hebben dat trilt bij aanslag, schudden, of wrijven. Informeel kunnen percussie instrumenten verder worden onderverdeeld in die instrumenten die een duidelijke toonhoogte hebben en die dat niet hebben. Sommige fluitjes (aerofonen) zijn ook opgenomen in deze categorie van instrumenten, omdat ze de neiging om te worden beschouwd als geluidseffecten in plaats van serieuze instrumenten.


Percussie en Slagwerk

Op het conservatorium hebben is er een onderscheid tussen de vakken-richtingen Klassiek Slagwerk (voor in een klassiek of symfonie orkest) en Licht Slagwerk  (van de afdeling lichte muziek / jazz) wat veelal drumstel inhoudt. Verder heb je dan nog percussie, wat alles omhelst wat eigenlijk niet onder de vorige 2 valt. Je kunt percussie ook opvatten als alle slaginstrumenten uit de niet-Westerse “wereld-muziek”.

Percussie wordt vaak in 1 adem genoemd met slagwerk. Wikipedia over slagwerk: onder slagwerk in het algemeen wordt in de muziek verstaan, de muziekinstrumenten die men doorgaans door middel van een slagtechniek bespeelt. Zoals de diverse soorten trommels, bekkens en kleinere instrumenten zonder specifieke toonhoogte. Voorts bestaan er slagwerkinstrumenten met een specifieke toonhoogte, zoals de pauken en de gong.

En er zijn natuurlijk altijd twijfelgevallen, en niet iedereen houdt zich aan dezelfde indeling.


Lijst van percussie-instrumenten

Hieronder een  (niet volledige) lijst van percussie-instrumenten.

Agogo
Anklung
Atabaque
Bendir
Berimbau
Bongo’s
Boomwhackers
Cabassa
Caxixi
Cajon
Claves
Conga’s
Cowbell / Campana
Cuica
Darbuka
Dholak
Djembe
Doundoun
Foekepot
Frame-drum
Guiro
Kalimba
Kartals
Kawina
Kleppers / Bones
Maraca’s
Mrdinga
Pow wow drum / Gathering-drum
Rainstick
Repenique
Sabar
Shekere / Chekere
Skratjie
Spleet-trommels -/ Slit Drums
Surdo
Tabla’s
Taiko
Talking Drum
Tambora
Tambourim
Tambourijn
Tambu
Timbal
Timbales
Triangel
Udu-drum
Wasbord
Woodblock
Zabumba.


orginele Engelse tekst over de betekenissen van het woord percussie-instrument :

Instruments that are sounded by striking, shaking, plucking, or scraping. All instruments such as drums and bells fall into this category. The formal classifications of most Percussion instruments are either Idiophones (instruments that vibrate when struck, shook, plucked, or scraped). Or Membranophones (instruments that have a stretched membrane that vibrates when struck, shook, or rubbed). Informally, Percussion instruments may be further divided into those instruments that produce a definite pitch and those that do not. Some whistles (aerophones) are also included in this category of instruments because they tend to be considered sound effects rather than serious instruments.

Medische Percussie

Het woord percussie wordt ook in de medische wereld gebruikt. Daar betekent het het bekloppen van de oppervlakte van het lichaam aan de hand van het klopgeluid. Om de toestand van de eronder liggende organen vast te stellen

In 1754 ontwikkelde Leopold Auenbrugger  een nieuwe techniek van het lichamelijk onderzoek, die hij percussie noemde. Hij tikte op de borst met de vingertoppen, en wist door het geluid dat hij hoorde een plaats van abnormaliteit te identificeren. Hij noemde het geluid ofwel een hoge toon, gedempt of dof.  Auenbrugger schreef zijn zijn ontdekking toe aan zijn jeugd ervaringen van het kijken naar zijn vader, die tikte op vaatjes om het niveau van de vloeistof erin vast te stellen.


Interne links:
overzicht handpercussie-instrumenten
overzicht percussie-instrumenten

Externe links:
Engelse website
over percussie-instrumenten, daar kun je nog meer info vinden over het woord “percussie-instrument”
Lees hier meer over medische percussie