how to tune a djembe / hoe een djembe stemmen

Hoe kun je het beste een Afrikaanse djembe stemmen of opspannen?
What is the best way to tune an African djembe?

1 Neem het hier rood gekleurde vastbind-touw.
2 Leid het touw onder de 2 volgende verticale touwen door.
3 Leid het touw terug van de binnenkant naar de buitenkant.
4a Trek nu aan het rode touw.
4b Begin van een nieuwe knoop.

1 Take the red strapping rope.
2 Lead it under the next two vertical ropes.
3 Lead it back from the inside to the outside.
4a Pull now the red line.
4b Beginning of the next knot.