how to tune a djembe / hoe een djembe stemmen

Hoe kun je het beste een Afrikaanse djembe stemmen of opspannen?
What is the best way to tune an African djembe?

1 Neem het hier rood gekleurde vastbind-touw.
2 Leid het touw onder de 2 volgende verticale touwen door.
3 Leid het touw terug van de binnenkant naar de buitenkant.
4a Trek nu aan het rode touw.
4b Begin van een nieuwe knoop.

1 Take the red strapping rope.
2 Lead it under the next two vertical ropes.
3 Lead it back from the inside to the outside.
4a Pull now the red line.
4b Beginning of the next knot.

Meer over djembe’s

Djembe workshops van Beenhakkers Slagwerk.
Meer informatie over het instrument djembe.