Thema / Inhoudelijk onderwerp inpassen

In alle programma’s die Beenhakker Slagwerk verzorgt kan het thema, focus, visie, missie of ander inhoudelijk onderwerp van jullie groep, afdeling, instelling of bedrijf ingepast worden. Dit alles natuurlijk in overleg. Dit geldt voor zowel alle soorten energizers en drumcircles als voor voor alle soorten happenings en workshops percussie. Meestal heeft het op 1 of andere manier met (leren) samenwerken en/of luisteren te maken te maken.

We kijken samen hoe bv. een bepaald thema, onderwerp of jullie slagzin verwerkt kan worden in de muzikale activiteit van Beenhakkers Slagwerk die jullie voor ogen hebben.
Het thema, de woorden of zin kunnen letterlijk (als een soort yell) of in de soort oefeningen van het programma worden verwerkt.

inhoudelijk

Thema voorbeelden

Enkele voorbeelden van thema’s of onderwerpen die in het verleden in de programma’s van Beenhakkers Slagwerk bij groepen voorkwamen zijn:
-Samen aan de Slag gaan.
-Plezier in Samenwerken.
-Harmonie in de Verschillen.
-Sla je slag.
-Oor hebben voor elkaar.
-Inspelen op de wensen van de klant.


Fijn dat ons thema zo goed in de Drumcircle-Happening/PercussieWorkshop naar voren kwam.

Rabo-Bank