Inhoudelijk / Thema / Visie

In alle programma’s die Beenhakker Slagwerk verzorgt kan het thema, focus, visie, missie of ander inhoudelijk onderwerp van jullie groep, afdeling, instelling of bedrijf ingepast worden.

Dit alles natuurlijk in overleg. Dit geldt voor zowel alle soorten energizers en drumcircles als voor voor alle soorten happenings en workshops percussie. Meestal heeft het op 1 of andere manier met (leren) samenwerken en/of luisteren te maken te maken.

Thema Inpassen

We kijken samen hoe bv. een bepaald thema, onderwerp of jullie slagzin verwerkt kan worden in de muzikale activiteit van Beenhakkers Slagwerk die jullie voor ogen hebben.
Het thema, de woorden of zin kunnen letterlijk (als een soort yell) of in de soort oefeningen van het programma worden verwerkt.

inhoudelijk

Thema voorbeelden

Enkele voorbeelden van thema’s of onderwerpen die in het verleden in de programma’s van Beenhakkers Slagwerk bij groepen voorkwamen zijn:
-Samen aan de Slag gaan.
-Plezier in Samenwerken.
-Harmonie in de Verschillen.
-Sla je slag.
-Oor hebben voor elkaar.
-Inspelen op de wensen van de klant.


Fijn dat ons thema zo goed in de Drumcircle-Happening/PercussieWorkshop naar voren kwam.

Rabo-Bank

Visie

Ik werk vanuit de visie en het uitgangspunt dat een groep mensen, indien goed begeleid, zichzelf organiseert en bijstuurt, en zo vanuit zichzelf tot een vruchtbare samenwerking en communicatie kan komen. Uiteindelijk is iedereen (bewust of onbewust) op zoek naar onderlinge harmonie en afstemming. Wanneer dit aangemoedigd wordt dan volgen goede resultaten en inspiratie moeiteloos en vanzelf.

Bij een energizer, happening of workshop van Beenhakkers Slagwerk stemmen de deelnemers zich de verschillende instrumenten-groepen (afdelingen) stemmen als vanzelf op elkaar af. Ook de groepen onderling houden contact met elkaar, zodat de verschillende ritmes 1 geheel blijven vormen, en het geheel belangrijker blijft dan de aparte delen en de individuele prestaties. Er ontstaat een nieuwe kijk op naar-elkaar-luisteren, samenwerken en elkaar-inspireren. Én dit alles gebeurt met veel plezier en op een ontspannen manier.


We hebben zeer zeker de indruk dat het een succes was. Je lekker even uitleven na een dag denken en praten… U bracht het leuk, en de lach op het gezicht van de overgrote meerderheid gaf aan dat het inderdaad als fun werd ervaren.

Land van Horne, Zorgorganisatie Weert