Wat is een Interactieve Ritme Cirkel / Drumcircle-Happening?

Een Interactieve Ritme Cirkel is een ander woord voor wat ik noem een een Drumcircle-Happening. Dit is een gefaciliteerde Drumcircle volgens de principes van Arthur Hull. Dit is dus iets anders dan een eenvoudige Percussieworkshop of een Sjamanistische Drumcirkel.

Wat is een Drumcircle-Happening?

 • Een evenement waarbij er ritmes gespeeld worden in een cirkel, en waarbij de ritmes van de deelnemers elkaar beïnvloeden.
 • De deelnemers luisteren actief naar de andere ritmes die gespeeld worden.
 • Behalve met zichzelf stemt iedere deelnemer ook met alle anderen af.
 • Zo ontstaat er “a living breathing entity”, een leven ademend organisme, zoals de bedenker van de Interactieve Ritme Cirkel Arthur Hull het noemt.
 • In het Engels “Interactive Rhythm Circle”.

Andere namen voor Interactieve Ritme Cirkels zijn

 • Drumcircle-Happening
 • Gefaciliteerde Drumcircle
 • Drumcircle-Workshop
 • Drumcircle

Nogmaals bedankt voor de Drumcircle-Happening / Percussieworkshop / Interactieve-Ritme-Cirkel. We hebben hele leuke reactie na afloop gekregen. Onze medewerkers zagen het eerst niet zo zitten “dat Trommelen”, maar moesten achteraf toch toegeven dat het echt heel leuk was.

UPC

Interactieve Ritme Cirkel, Drumcircle-Workshop, Drumcircle-Happening

Is het een Percussieworkshop?

Ja en Nee. Soms gebruik ik ook het woord percussieworkshop, omdat dat een bekende term is. Dat kan soms een beetje verwarrend zijn, omdat een percussieworkshop ook een echte “drum-klas” kan zijn. Een schoolse trommel-les, waarbij een ieder een vast (cultural-specific) patroon toegewezen krijgt wat geoefend en vastgehouden moet worden .

Daar is er geen Facilitator die als gids voor de groep dient en de groep vrij laat, maar een “autoritaire” leraar die precies bepaalt wat er moet gebeuren, en wanneer en hoe.
Dus hoewel de term “Percussieworkshop” goed ingeburgerd is in Nederland en bijna iedereen het woord kent, gebruikt ik zelf liever het woord Drumcircle-Happening of Interactieve Ritme Cirkel.

Waarom een Interactieve Ritme Happening / Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop?

Waarom nu juist een Interactieve Ritme Happening / Drumcircle-Happening / Vernieuwde PercussieWorkshop?
Het heeft een heel bijzondere uitwerking. Totaal anders dan een “gangbare” energizer of een workshop met percussie en drums. Waarom dat zo is en hoe dat komt lees je hieronder.

Oorsprong  van de Drumcircle-Happening

Als bij oude volkeren een gemeenschap bij elkaar komt om te trommelen, verenigen ze zich in ritme en harmonie, om zo het leven te vieren. Ze komen bij elkaar om hun band met elkaar en de kringloop van het leven te versterken en zo sterker in het leven te staan. Dit waren gemeenschappen waarin iedereen een eigen unieke en onmisbare functie had. Evenzo levert in een drum circle ook iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage op eigen nivo. Deze samenkomsten creëren een ondersteunende, onderling afhankelijke relatie. In een gemeenschaps-Drumcircle-Happening, waarderen we zo ook elke persoon voor zijn of haar unieke bijdrage aan het groeps-lied.

Wat is een Drumcircle-Happening / Interactieve Ritme Cirkel?

Nav. een aantal uit het Engels vertaalde artikelen.
In de woorden van Arthur Hull (de ‘godfather’ van de drumcircles). “De Gemeenschaps Drumcircle-Happening is een leuke leerervaring met een laag instap-nivo. Het is toegankelijk voor iedereen die wil deelnemen. Drumcircle-Happening deelnemers uiten zich collectief door het gebruik van een koor van gestemde drums, percussie en stem. Zo creëren ze  samen een muzikaal lied, terwijl ze een geweldige tijd hebben. “

Mickey Hart (drummer van de Greatfull Dead en musicoloog) zegt er het volgend over. “The Drum Circle is een enorme jamsessie. Het uiteindelijke doel is niet precieze ritmische afstemming of perfectie van een patroon-structuur, maar de mogelijkheid om op elkaar af te stemmen en de toestand van een groepsgeest te bereiken. Het is gebouwd op de samenwerking binnen de puls, maar met weinig verwijzing naar bestaande stijlen. Dus dit is een spel van constante verandering en aanpassing, een fenomeen van het nieuwe ritmische cultuur die in opkomst is hier in het Westen. “

De Facilitator / begeleider

De begeleider (facilitator) van een Drumcircle-Happening / Interactieve Ritme Cirkel is een gids, wiens bedoeling het is om gemeenschap – gezamenlijkheidsgevoel te creëren. Hij doet dat door de groep muzikale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. Hij is er om te helpen de gezamenlijke muzikale inspanningen van de groep te vergemakkelijken (=faciliteren), en de verbinding tussen de leden van de groep te versterken.

‘Een goede Begeleider (Facilitator) van een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop is net als de Tovenaar in de film The Wizard of Oz. De mensen komen naar de tovenaar komen om iets van hem te krijgen, maar in plaats daarvan laat hij hen zien dat het allang in henzelf aanwezig was.’

Hans Beenhakkers

Het is bewezen dat groeps-drummen zo gemakkelijk kan worden geleerd op een ontspannen manier. Op ritme gebaseerde sessies vergroten de mogelijkheden voor het uitdrukken-van en het omgaan-met de druk en stress van het dagelijks leven. Dit gebeurt door technieken die voortbouwen op entrainment, op elkaar afstemmen, vraag & antwoord, en zelfexpressie.
In een succesvolle Drumcircle-Happening benadrukt de Facilitator onderlinge ondersteuning en persoonlijke- / groeps-expressie, in plaats van het volgen van aanwijzingen, voorbeelden en leiders.

drumcircle arthur hull

Wat doet een Begeleider van een Drumcircle-Happening ?

“De rol van de begeleider (facilitator) van de Drumcircle-Happening is om uit een gemengde groep mensen een orkest te maken, een volledig functionerend en improviserend percussie-ensemble.”

Arthur Hull

De term “faciliteren” betekent letterlijk “gemakkelijk maken.” Belangrijkste taak van een facilitator is om natuurlijk ritme-spelen voor te leven, en om een groep mensen de gelegenheid te geven om de voordelen te laten ervaren van het zijn in een gemeenschap en het maken van muziek.

Mensen komen naar de drum cirkel in de verwachting dat de begeleider hen op magische wijze ritme en talent kan geven. Wat ze niet altijd weten of geloven is dat het ritme al binnen in hen is. Een groep heeft het soms nodig om te geloven dat er een tovenaar is om in zichzelf te kunnen geloven. Ze beginnen dan hun reis naar het land van ritmische expressie. De taak van de begeleider is om aan te voelen wanneer leiderschap nodig is en wanneer zich terug te trekken en uit de weg te gaan. Het uiteindelijke doel dat de cirkel zichzelf kan begeleiden.

Eigenschappen  van een Begeleider van een Drumcircle-Happening

De begeleider begrijpt de rol die dienstverlening en het non-performance aspect van de drum cirkel. Ze zijn er niet om met hun persoonlijke vaardigheden en kennis te pronken, om zichzelf te etaleren. Ze zijn er ter ondersteuning van de ervaring van de groep, die bezig is een geïmproviseerd lied te creëren. Dienstbaar.

Iedere opgeleide Drumcircle begeleider heeft een unieke combinatie van de volgende vaardigheden.

 • Een goed gevoel voor muziek en ritmische speelvaardigheid.
 • Een goed gevoel voor groepsdynamiek en teambuilding.
 • Een goede spirituele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Een goede combinatie van visuele, auditieve en lichamelijke sensitiviteit.

Succesvolle facilitators maken gebruik van deze vaardigheden om de 2 doelen te bereiken van de Interactieve Ritme Cirkel / Drumcircle-Happening: het ontwikkelen van de muziek en ontwikkelen van het gevoel van gemeenschap.

Wat is een gemeenschaps Drumcircle-Happening ?

Een Gemeenschap Drumcircle-Happening is het gebruiken van een ritme gebaseerde bijeenkomst als een instrument om tot eenheid te komen. Het is helemaal geen drum-les. Het gaat helemaal niet om cultureel-specifieke (traditionele bestaande) ritmes goed uit te voeren. Een gemeenschap Drumcircle-Happening in de Verenigde Staten is een leuke, kindvriendelijke bijeenkomst, waar mensen elkaar versterken bij het vieren van de gemeenschap en het leven, door middel van ritme en muziek. Mensen van alle niveaus van de muzikale kennis komen samen. Ze delen hun ritmische spirit met de drums en percussie ze meebrengen naar de bijeenkomst. Je hoeft geen drummer of percussionist te zijn om deel te nemen. Ongeacht zijn muzikale nivo heeft iedereen heeft iets te bieden aan de cirkel. Een ieder is daarom ook van harte welkom.

drumcircle, drum circle, happening, drumhappening

De ‘in-het-moment Ervaring’

De spirit en de magie van ritme geuit op drums en percussie-instrumenten snijdt door alle leeftijden, geslachten, religies, rassen en culturen heen. “Ritme”, zoals Gabriel Roth zegt, “is de moedertaal.” Ritme is een universele taal bekend bij iedereen, zelfs het jongste kind, als we het ons maar kunnen herinneren. Dus op een zeer objectieve, maar toch mooie manier, zet dit interactieve ritme-evenement ons allemaal op gelijke voet met elkaar en brengt ons dichter bij elkaar. De begeleider “dient” dit proces door de deelnemers te begeleiden naar hun hoogst-mogelijke muzikale potentieel.

Een gemeenschap Drumcircle-Happening wordt “in het moment” gecreëerd door alle mensen die deelnemen. Samenwerking is het basis bindmiddel. Als we samen trommelen, en onze geest in de vorm van ritme delen, verandert dit onze verhoudingen en relaties. Als we samen spelen, geven we onszelf een ritmische massage en laten een emotionele ontlading toe. De ervaring is voor elke persoon in de cirkel uniek, en het gebeurt of we ons binnen de cirkel laten meevoeren door het drummen. Of als we buiten de cirkel, luisteren terwijl onze voeten mee tikken of we met de muziek mee klappen.

Waar en voor wie?

Er zijn veel plaatsen waar Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops worden gebruikt voor vele doeleinden, zoals ….

 • Teambuilding voor bedrijven.
 • Empowerment voor groepen mannen en vrouwen.
 • Spirituele groei en persoonlijke groei.
 • Synergie en ritme training voor scholen / kinderen.
 • Loslaten van stress en boosheid voor kinderen- uit het speciaal onderwijs.
 • Doorlopende cirkels voor multicultureel bewustzijn.
 • Familie-banden aanhalen.
 • Gemeenschap opbouwen en markt opbouwen voor muziekwinkels.

Alles wat we hoeven te doen om samen mooie muziek te maken, is om onszelf naar de cirkel mee te brengen. Onszelf met wat voor ritmische ervaring en kennis we dan ook te bieden hebben, samen met de opwinding om dit delen met andere mensen. De kwaliteit van de muziek die in een bijeenkomst zoals deze wordt niet bepaald door de ritmische deskundigheid van de spelers. De kwaliteit wordt bepaald door hun mate van relatie en verbinding met de andere mensen in de cirkel.

Alles wat we hoeven te doen om samen mooie muziek te maken, is om onszelf naar de cirkel mee te brengen. Onszelf met wat voor ritmische ervaring en kennis we dan ook te bieden hebben, samen met de opwinding om dit delen met andere mensen. De kwaliteit van de muziek die in een bijeenkomst zoals deze wordt niet bepaald door de ritmische deskundigheid van de spelers. De kwaliteit wordt bepaald door hun mate van relatie en verbinding met de andere mensen in de cirkel.

Drumcircle in andere talen / other languages

English

A Drum Circle is not a drum class. It is an interactive rhythmical event for everybody. We will celebrate the variety of instruments, rhythms and people. Instruments are provided. No previous experience is required. Come along and play with us!

Deutsch / German

Eine Trommelkreis ist kein Trommelkurs. Es ist ein interaktives rhythmisches Event für alle. Wir feiern die Vielfalt von Instrumenten, Rhythmen und Menschen. Instrumente werden gestellt. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Komm vorbei und mach mit!

Français / French

Un Cercle de Tambours n´est pas un cours de tambours. C´est un évènement interactif et rythmique pour tout le monde. Nous célébrons la diversité des instruments, des rythmes et des personnes. Les instruments sont mis à disposition. Il n’est pas nécessaire d’avoir des expériences précédentes. Allez, venez jouer avec nous!

Español / Spanish

Un Círculo de Tambores no es un curso de tambores. Es un evento interactivo y rítmico para todo el mundo. Celebramos la variedad de los instrumentos, los ritmos y las personas. Los instrumentos están puesto a disposición. No se necesita experiencia precedente. Venga, toca con nosotros!

Português / Portugese

Um Círculo de tambores não é um curso de tambor. É um curso interactivo e rítmico para toda a gente. Festejamos a diversidade dos instrumentos, dos ritmos e das pessoas. Instrumentos estão a vossa disposição no local. Não precisam ter conhecimentos anteriores. Aparecem e tocamos juntos!

1 Shares
Tweet
Share
Pin1
Share