Boomwhackers Ritmecirkel / Interactieve Workshop Boomwhackers

Een boomwhackers ritmecirkel is een interactieve workshop boomwhackers, waarbij de deelnemers zelf de workshop mee, door hun eigen creatieve invulling van de Games, spelletjes en oefeningen met de boomwhackers.

Interactieve Workshop Boomwhackers

Deze interactieve workshop boomwhackers speelt in op wat erin de groep gebeurt en werkt ook met ideeën uit de groep. bij een interactieve workshop boomwhackers is dus heel duidelijk sprake van interactie en twee-richtings-verkeer, en geen 1-richtings verkeer zoals bij een “gangbare workshop boomwhackers”.

interactieve workshop boomwhackers, mogelijkheden, ideeën en spelletjes

Games, spelletjes en oefeningen met de boomwhackers

De Games, spelletjes en oefeningen zijn bedoeld om bekend te raken met de boomwhackers, én met het “samen muziek maken”.
De groep krijgt gaandeweg meer ervaring in het samenspel en muziekmaken, waardoor de

Meer Informatie?

Neem contact op met Beenhakkers Slagwerk