Boomwhackers Ritmecirkel / Interactieve Workshop Boomwhackers

Een boomwhackers ritmecirkel is een interactieve workshop boomwhackers, waarbij de deelnemers zelf de workshop mee bepalen, door hun eigen creatieve invulling van de Games, spelletjes en oefeningen met de boomwhackers.

Interactieve Workshop Boomwhackers

In deze interactieve workshop boomwhackers speelt de begeleider in op wat erin de groep gebeurt en werkt ook met ideeën uit de groep. Bij een interactieve workshop boomwhackers is dus heel duidelijk sprake van interactie en twee-richtings-verkeer, en geen 1-richtings verkeer zoals bij een “gangbare workshop boomwhackers”.

interactieve workshop boomwhackers, mogelijkheden, ideeën en spelletjes

Games, spelletjes en oefeningen met de boomwhackers

De games, spelletjes en oefeningen zijn gericht op het bekend raken met de boomwhackers zelf, én op het “samen muziek maken”. Na de aanvankelijke kennismaking worden er meer muzikale spelletjes, oefeningen en werkvormen gedaan.
De groep krijgt gaandeweg meer ervaring in het samenspel en muziekmaken, waabij de onderlinge non-verbale communicatie steeds belangrijker wordt.

Meer Informatie?

Neem contact op met Beenhakkers Slagwerk