Leidinggevenden Ritmecirkel

  • Hoe geef je duidelijke aanwijzingen?
  • Wat is belangrijk bij leidinggeven?
  • Hoe spreek ik en wat straal ik uit?
  • Hoe kom ik over als begeleider / aangever in de ritmecirkel?
  • Wat vergeet ik als begeleider / aangever in de ritmecirkel?
  • Ben ik in contact met de andere deelnemers?

Een Interactieve Ritmecirkel is bij uitstek geschikt om te ervaren en zichtbaar te maken hoe een groep op jou als leidinggevende reageert. Omdat de gangbare expertise en machtsverhoudingen wegvallen (iedereen is een beginner), kunnen de leidinggevende kwaliteiten onafhankelijk van de inhoud van de activiteit bekeken worden

Combineer het aangename met het nuttige.
Laat jouw leidinggevenden eerst als deelnemers meedoen aan een ritmecirkel. Daarna kunnen ze omste beurt zelf als begeleider van de Ritmecirkel in het diepe gegooid worden: