Leidinggevenden Interactieve Ritmecirkel

  • Hoe geef je duidelijke aanwijzingen?
  • Wat is belangrijk bij leidinggeven?
  • Hoe spreek ik en wat straal ik uit?
  • Hoe kom ik over als begeleider / aangever in de ritmecirkel?
  • Wat vergeet ik als begeleider / aangever in de ritmecirkel?
  • Ben ik in contact met de andere deelnemers?

Een Interactieve Ritmecirkel is bij uitstek geschikt om te ervaren en zichtbaar te maken hoe een groep op jou als leidinggevende reageert. Omdat de gangbare expertise en machtsverhoudingen wegvallen (iedereen is als het ware een beginner), kunnen de leidinggevende kwaliteiten onafhankelijk van ervaring of voorkennis bekeken worden.

Combineer het aangename met het nuttige.
Laat jouw leidinggevenden eerst als deelnemers meedoen met een Interactieve Ritmecirkel en ervaring opdoen. Daarna kunnen ze om de beurt zelf als begeleider van de Interactieve Ritmecirkel in het midden gaan staan en hun leidinggevende capaciteiten testen.

Meer Informatie?

Neem contact op met Beenhakkers Slagwerk