Leidinggevenden Interactieve Ritmecirkel

Een Interactieve Ritmecirkel is bij uitstek geschikt om te ervaren en zichtbaar te maken hoe een groep op jou als leidinggevende reageert. Omdat de gangbare expertise en machtsverhoudingen wegvallen (iedereen is als het ware een beginner), kunnen de leidinggevende kwaliteiten onafhankelijk van ervaring of voorkennis bekeken worden.

  • Hoe geef ik duidelijke aanwijzingen?
  • Wat is belangrijk bij leidinggeven?
  • Hoe spreek ik?
  • Wat straal ik uit?
  • Hoe kom ik over?
  • Wat vergeet ik als begeleider / aangever?
  • Ben ik in contact met de andere deelnemers?

Een interactieve Ritmecirkel is heel vrij, en staat of valt met de ondersteuning van de begeleider. Eengoede begeleider voelt de groep aan geeft de groep de richting die op dat moment nodig is.

Combineer het aangename met het nuttige.
Laat jouw leidinggevenden eerst als deelnemers meedoen met een Interactieve Ritmecirkel en ervaring opdoen. Daarna kunnen ze om de beurt zelf als begeleider van de Interactieve Ritmecirkel in het midden gaan staan en hun leidinggevende capaciteiten testen en uitproberen.

Meer Informatie?

Neem contact op met Hans Beenhakkers bij vragen, onduidelijkheden, of voor meer informatie.