over Maat, Tempo en Beat

Maat, tempo en beat zijn termen die erg veel op elkaar lijken, en ook vaak nog eens door elkaar heen gebruikt worden. Toch hebben ze allemaal een hele eigen specifieke betekenis.

Hieronder worden de verschillende termen maat, tempo en beat uitgelegd.

Tempo

Tempo is de snelheid waarmee iets gedaan, gespeeld (muziek) of herhaald wordt. In klassieke muziek worden daar Italiaanse woorden voor gebruikt zoals allegro, vivace en presto.
Ook wordt het aantal tikken (van een metronoom) per minuut gebruikt om het tempo aan te geven. In dance-muziek wordt dat de afkorting BPM, oftewel Beats Per Minute genoemd. Letterlijk vertaald betekent dat ‘slagen per minuut’, maar duidelijker is ‘pulsen per minuut’. Bij 60 bpm heb je dus iedere seconde een slag-pulse, bij 120 bpm 2 per seconde.
In de Nederlandse taal betekent de afkorting BPM ook ‘Belasting Personenauto’s en Motorrijtuigen’.

Tempo-houden betekent op hetzelfde tempo blijven, dus niet vertragen of versnellen.

metronome-metronoom-tempo

Beat

De Beat is de zgn ‘puls’ van de muziek, de hartslag. De beat is vaak niet aan te wijzen maar moet je voelen.
De Beat van muziek is het duidelijke regelmatige basisritme of grondritme (bv 1-2-3-4 of 1-2-3) waarbinnen de muziek en het ritme zich afspelen. Eigenlijk is de beat datgene waar je op danst. De Beat is vaak (maar zeker niet altijd!) het ritme wat de basdrum van het drumstel speel. Als je automatisch met je voet of hand meetikt met de muziek is dit “op de beat”.

Beat betekent letterlijk slag. Maar “Dance to the beat” zouden wij vertalen als “dans in de maat”. Beat komt ook voor in heartbeat, hartslag.

beat-heartbeat

Maat

Maat (Engels: Bar of Amerikaans: Measure) is ook een technische benaming voor korte stukjes waarin bladmuziek onderverdeeld is, door maatstrepen (bar lines).

VanDale zegt bijvoorbeeld ook: indeling naar tijdruimte, dat waarmee je meet.

maat - maatstrepen

Het woord maat wordt ook op andere manieren gebruikt, zoals bij de uitdrukking ‘in de maat’, waarbij eigenlijk in het juiste tempo wordt bedoel.
1,2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad :-).

Andere betekenissen Maat

Buiten de muziek heeft het woord maat ook nog vele betekenissen

  • Vriend of makker.
  • De juiste afmeting, vereiste grootte.
  • Aangenomen eenheid van meten, grootte, omvang, bv kledingmaat en lengtemaat (in muziek is het eigenlijk ook een eenheid van meten).
  • Regelmatige opeenvolging van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in gedichten.
  • in spreekwoorden en gezegden: de maat is vol, met 2 maten meten

Het Egyptische woord en godin Maät

In Egypte staat dit woord voor waarheid, gerechtigheid en orde. In het Egyptische scheppingsverhaal word Maät gecreëerd uit de chaos, waardoor het kosmische evenwicht tot stand kwam, de kosmische orde. Onder de Farao’s krijgt het woord de invulling van ‘de kosmische orde handhaven voor de vruchtbaarheid van het land en zijn bewoners’.

In de mythologie van Egypte is Maät een Godin en een dochter van de Zonnegod Ra. Haar tegenpool is de God Isfet, de Chaos.

de Egyptische godin Maat
de Egyptische godin Maät

Links

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *