moderne happenings volgens wikipedia

Moderne Happenings zoals beschreven door Wikipedia. Moderne Happenings zijn niet altijd even origineel. De spontaniteit en speelsheid van de vroegere happenings van de provo’s ontbreekt vaak. Ook het doorbreken van vastzittende patronen of denkbeelden is niet altijd duidelijk meer aanwezig.

Flash mob

Een flash mob (of flashmob) bestaat uit een groep mensen die zich schijnbaar spontaan en plotseling op een openbare plek verzamelen. Ze verrichten in een korte tijd een ongebruikelijke en schijnbaar zinloze handeling,  vaak met het doel van entertainment,  satire en artistieke expressie. Daarna gaan ze snel uiteen. Flash-mobs worden vaak georganiseerd via mobiele telefoons, sociale media of virale e-mails.
flasmob happening flash mob

Performance art

Performance Art is kunst in een voorstelling gepresenteerd aan een publiek. Traditioneel is Perfomence Art interdisciplinair. Prestaties kunnen zowel willekeurig en zorgvuldig georkestreerd zijn; spontaan of zorgvuldig gepland, en met of zonder publieksparticipatie. De uitvoering kan live zijn of via media. De uitvoerder kan aanwezig of afwezig zijn. Het kan elke situatie zijn die volgende vier basiselementen omvat: tijd, ruimte, het lichaam van de performer, of aanwezigheid in een medium, en een relatie tussen uitvoerder en publiek. Performancekunst kan overal, in elke locatie of omgeving, en in elke gewenste tijdsduur plaatsvinden. De acties van een individu of een groep op een bepaalde plaats , binnen een bepaalde tijd vormen het kunstwerk.
happening performance art

Zombie walk / Zombie  wandeling

Een Zombie walk / Zombie-wandeling  is een georganiseerde openbare optocht van mensen die zich kleden in zombiekostuums. Meestal vinden ze plaats in centrums van grote steden. De deelnemers trekken door de straten van de stad en door openbare ruimtes (of een reeks café’s in het geval van een zombie kroegentocht).
happening zombie walk

Culture Jamming

Culture Jamming  (leterlijk vertaald: cultuur-opstopping) is  een methode die door veel anti-consumentistische sociale bewegingen wordt gebruikt om de mediacultuur en haar reguliere culturele instellingen, waaronder bedrijfsreclame, te verstoren of te ondermijnen. Het doel is “de methoden van overheersing van de massamaatschappij bloot te leggen”  om progressieve verandering te bevorderen.
Cultuur jammen is een vorm van “subvertising”. Veel cultuur-jams  zijn bedoeld om dubieuze politieke veronderstellingen achter de commerciële cultuur bloot te leggen. Veelvoorkomende manieren zijn het opnieuw uitvinden van logo’s. Ook modeverklaringen en productafbeeldingen als een middel om het idee van ‘wat is cool’ aan te vechten, evenals aannames over de persoonlijke vrijheden van consumptie.
Culture Jamming verleidt de massamedia soms om ironisch of satirisch commentaar over zichzelf te produceren
Culture Jamming worden meestal gebruikt  toe-eigening van openbare ruimtes aan de kaak te stellen, of als een reactie tegen sociale conformiteit. Voorbeelden van cCulture Jamming zijn onder meer het vervalsen van reclame op billboards door de BLF en Ron English en de straatfeesten en protesten georganiseerd door Reclaim the Streets. Terwijl de meeste Culture Jamming zich richt op het ondermijnen of bekritiseren van politieke of reclameboodschappen, richten sommige beoefenaars zich op een positievere, muzikaal geïnspireerde vorm van jammen Kunstenaars, wetenschappers en activisten creëren samen nieuwe vormen van culturele expressie, in plaats van alleen maar de de status-quo te bekritiseren.

Subway party

Een subway-party of metrofeest is een happening die plaatsvindt in een massa-transportsysteem. Over het algemeen ontmoeten mensen elkaar op een vooraf bepaald station, wachten ze tot er genoeg mensen zijn en stappen ze in de trein. Vanaf daar kunnen feestgangers deelnemen aan veel verschillende activiteiten, van het spelen van muziek en dansen tot het uitwisselen van geschenken.
subway party happening
Er zijn verschillende soorten metro-feesten, de twee meest opvallende zijn de spitsuur-metro en de late nacht-metro. Het doel van de spitsuur-metro is om plezier te verspreiden onder de pendelaars. Hun dagelijkse trektocht naar hun werk kan lang, saai of stressvol zijn. er zijn groepen die in kostuums gestoken cadeautjes geven aan forenzen. Soms spelen ze hand-drums, dragen vleugelsof strooien glitters rond.

Critici zeggen dat deze activiteiten, door chaos te introduceren, de al overvolle metrorijders in gevaar kunnen brengen of vertragingen kunnen veroorzaken. Ook kunnen sommige mensen gewoon geïrriteerd raken. Late night-party’s zijn voor het plezier van de aanwezigen. Deelnemers delen kostuums uit, versieren de metro, brengen muziekinstrumenten mee en soms is er een thema.

De happening begint meestal bij een start-station en verwerft meer deelnemers naarmate de reis verder gaat. er wordt vaak in de laatste wagon afgesproken.

Silent Disco

Stille disco is ondertussen best bekend geworden (bijvoorbeeld op de Parade). Het is een disco waar mensen dansen op muziek uit draadloze hoofdtelefoons. In plaats van boxen te gebruiken, wordt muziek uitgezonden naar draadloze koptelefoon-ontvangers. Mensen zonder koptelefoon horen geen muziek en zien een kamer vol met mensen die nergens op dansen. Stille disco’s zijn populair op muziekfestivals, omdat je kunt dansen na geluids-sluitingstijd.
Iets vergelijkbaars is een ’mobile clubbing’- bijeenkomst, waarbij mensen dansen op de muziek van hun ghetto-blaster of hun persoonlijke telefoons of ipods, die via bleutooth op een boxje zijn aangesloten.
silent disco happening stille disco