Trommelen – Muziek – Drummen met Ouderen

Trommelen in een Drum&zang-cirkel / interactieve Percussieworkshop is uitstekend geschikt als activiteit voor alle soorten ouderen. Het programma en het drummen worden aangepast aan wat er mogelijk is voor de deelnemers en eventuele beperkingen.

Alles wat de oudere deelnemers aan kan spreken wordt in deze activiteit gebruikt om de bijeenkomst tot een succes te maken. Dit kan tot een bijzondere en warme groepsdynamiek leiden.
Indien mogelijk worden er ook oude liedjes die de deelnemers kennen gezongen om mee mee te trommelen.

Er wordt geen prestatie verwacht bij een Drum&Zang-cirkel / Interactieve Percussieworkshop voor ouderen, eenvoudig meetikken op de maat, of af en toe een klap op de trommel geven is al genoeg. Meer mag, maar hoeft niet.

Social Drumming / Gezondheids-Trommelen : Ouderen | Alzheimer | Parkinson | Speciaal Onderwijs | Verstandelijke Beperking | Lichamelijke Beperking | Depressie | Slechtzienden-Slechthorenden |

Voor meer info: lees hieronder verder. Of klik hieronder een onderwerp aan in de pagina-inhoud:

Drummen en Gezondheid

Zelfs wanneer allerlei lichaamsfuncties achteruitgaan blijft het gevoel voor muziek intact. Dit gedeelte van de hersenen blijft het langste actief, en kan andere delen van de hersenen stimuleren. Onderzoek toont aan dat muziek en een muzikale activiteit (bijvoorbeeld een Gezondheids Drum&zang-cirkel voor ouderen ) positieve effecten heeft op de gezondheid en op het langer actief blijven. 

Andere positieve effecten van in een groep hand-drummen of Trommelen met Ouderen zijn:

 • Geeft energie en plezier.
 • Activeert de hersenen en spreekt emoties aan.
 • Goed voor het concentratie-vermogen.
 • Stimuleert de coördinatie en motorische vaardigheden, want bij met de handen trommelen gebruik je 2 handen.
 • Creëert een fijn groepsgevoel zonder te hoeven praten .
 • Kan iemands stemming en hoe mensen zich voelen beïnvloeden.
 • Door hand-drummen kunnen er in de hersenen nieuwe zenuwverbindingen ontstaan: ‘neuroplasticiteit’.
muziek en trommelen met ouderen, Beenhakkers slagwerk

Praktische Informatie

Benodigdheden en mogelijkheden voor een Drum&zang-cirkel / Percussieworkshop voor Ouderen:

 • een goed toegankelijke ruimte waar een behoorlijk geluidsvolume gemaakt kan worden.
 • stoelen voor de deelnemers in kring (of dubbele kring)
 • mogelijk voor bijna alle soorten groepen en  locaties: zorginstelling, gehandicapten, verzorgtehuizen, verpleegtehuizen etc.
 • Goed ritmegevoel of ervaring niet nodig.
 • Zowel 1-malig als als terugkerende activiteit.
 • De lengte is meestal van 45 minuten tot een uur.
 • Aantal deelnemers in overleg (5-10 tot 30-50, meer in overleg)
 • Voor deze groepen ouderen geldt een aangepast lager tarief
 • Deze activiteit is geschikt voor bijvoorbeeld muziekochtenden, dagopvang, dagbesteding, activiteiten, bewegingstherapie, festiviteiten, vieringen, enzovoort.

Neem voor meer informatie of vragen over trommelen – drummen met ouderen contact op.

Actief meedoen (ieder op eigen manier)

Een Drum&Zang-cirkel / Interactieve Percussieworkshop zorgen voor een actieve muziekbeleving met oa. trommelen en/of zingen voor alle (kwetsbare) ouderen in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen.

De deelnemers kunnen bij deze activiteit:

 • op hun eigen manier actief deelnemen vanuit hun eigen lichamelijke en geestelijke mogelijkheden.
 • muziek maken, zingen en bewegen in diverse spelvormen met veel plezier.
 • sociale verbinding ervaren door het gezamenlijk muziek maken.
 • muzikale impulsen ervaren, waarbij verschillende zintuigen worden gestimuleerd

Zangcirkel voor Ouderen

Alle ouderen en senioren houden ervan om liedjes “van vroeger” te zingen . Tot in de jaren 60 waren er nauwelijks platenspelers die een behoorlijk volume produceerden. Zo werden er op feestjes of familie-bijeenkomsten vaak liedjes gezongen ter vermaak, zoals 3×3=9 ieder zingt zijn eigen lied etc.

In deze Drum&Zang-cirkel gaan we weer met elkaar in een kring zitten met een trommel. We zingen ouderwetse liedjes waarvan iedereen van boven de 50/60 jaar de refreinen moeiteloos uit het hoofd kan meezingen en mee slaan.
Ook liedjes die vanuit de deelnemers worden voorgesteld kunnen gezongen worden.

Hoewel de nadruk op het zingen ligt, wordt ook hier ritme gespeeld dmv meeklappen of eenvoudig meetrommelen.

Deze activiteit kan op verzoek ook begeleid worden met accordeon.

Meer informatie?

Meer inhoudelijke informatie en uitleg over de Drum&Zang-cirkels / Interactieve Percussieworkshops vind je op deze pagina.

Ouderen en Muziek

Alle manieren van muziek, van luisteren tot zingen tot samen muziek maken, zijn heel er goed voor ouderen en senioren. Zeker als het (ook) liedjes uit hun jeugd zijn.

Oudere mensen (of senioren, of zoals vroeger gezegd werd: bejaarden ) houden van muziek, en kunnen op oudere leeftijd vaak nog heel goed liedjes zingen en trommelen. Het gezamenlijk zingen van een (oud) liedje dat iedereen kent en eenvoudig meetrommelen of mee-slaan is voor deelnemers vaak al een unieke positieve ervaring. Ook eenvoudig mee trommelen met een leuke CD levert al veel plezier op. Er komt als vanzelf “leven in de brouwerij” en iedereen doet enthousiast op zijn eigen manier mee.
Hierdoor ontstaat op eenvoudige wijze als vanzelf een sterk groepsgevoel, en een gevoel van “erbij-horen”. Dit laatste is bij ouder worden of ernstige ziektes voor bewoners vaak erg belangrijk.

De bekende spreker Erik Scherder heeft onderzocht waarom muziek en ritme belangrijk is voor de hersenen, vooral voor ouderen.

Connectie met Ouderen

Ik heb een speciale band met oudere mensen. Dit komt omdat ik in mijn jeugd als enig kind heel vaak tussen veel oudere mensen zat. Daar ben ik heel erg aan gewend, en dat voelt ook heel goed, dus ouder mensen hebben mijn bijzondere aandacht


Het was erg leuk om te zien hoe jij tijdens het Trommelen met de Ouderen omging. Je had aandacht voor iedereen tijdens de Drumcircle-Happening / Percussieworkshop, en er was een hele fijne groepsdynamiek.

Antoniushof Verzorgingstehuis, Waalwijk

Geestelijke aandoeningen en problemen

Ook bij geestelijke problemen of aandoeningen is trommelen nog heel goed mogelijk. Als praten niet meer kan bijvoorbeeld, is nog wel contact mogelijk via muziek, bewegen en zingen.
Ook bij dementerende mensen kan muziek veel losmaken en hun weer “tot leven brengen”.

Ziekte van Parkinson en Alzheimer

Trommelen in een Drum&Zang-cirkel / Percussieworkshop voor ouderen kan bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Parkinson of bij Alzheimer tijdelijk de ziektebeelden verlichten of zelfs laten verdwijnen.
Omdat Hans Beenhakkers lang voor zijn moeder heeft gezorgd die jarenlang Parkinson / Alzheimer had is hij goed bekend met deze 2 ziektebeelden, en kan hij de trommelsessies daaraan aanpassen.

ouderen bankje

Lichamelijke beperkingen

Voor mensen met een lichamelijke beperking is er altijd een manier om mee te kunnen doen, met een aangepast instrument(je) of door met een stok op de trommel te slaan. Alle ouderen kunnen zo op een leuke en creatieve manier met elkaar in contact komen en verbinden maken.

In een Drum&Zang-cirkel / Percussieworkshop voor ouderen kan iedere deelnemer op eigen niveau muziek maken, en  wordt er gezorgd dat al deze bijdrages tot een aantal leuke en eenvoudig muziekstukjes samenkomen.

ouderen, bejaarden

Enkele reacties van oudere deelnemers na afloop van de activiteit:

 • Met musiceren vergeet ik voor even al mijn zorgen.
 • Ik vind het prettig om muziek te maken met anderen om me heen. Hoe het dan klinkt is niet zo belangrijk.
 • Zo leuk om echt iets samen te doen met elkaar.
 • Het geeft me de kans mensen zoals ik te ontmoeten. En ik probeer graag nieuwe dingen.
 • Ik hoorde er echt bij, daar werd ik blij van.
 • Dit brengt goede herinneringen aan vroeger naar boven.
 • Wat we allemaal niet in zo’n korte tijd gedaan en geleerd hebben!
 • We hebben veel gelachen.

Meer Informatie?

Voor Drum&Zang-cirkel / Percussieworkshop met ouderen gelden aangepaste (lagere) prijzen.

Neem contact op met Hans Beenhakkers bij vragen, onduidelijkheden, of voor meer informatie.


Er bestaat zelfs een speciaal ritme-gezondheids programma: Remo Health Rhythms, waar Hans Beenhakkers ook een cursus in gevolgd heeft.