Trommelen – Drummen met Ouderen

Trommelen in een Drumcircle-Happening / Percussieworkshop is uitstekend geschikt voor alle soorten oudere mensen. Het programma en het drummen worden aangepast aan wat er mogelijk is voor de deelnemers en eventuele beperkingen.
Alles wat de oudere deelnemers aan kan spreken wordt gebruikt om de bijeenkomst tot een succes te maken. Dit leidt vaak tot een bijzondere en intieme groepsdynamiek.

Oudere mensen (of zoals vroeger gezegd werd: bejaarden ) houden van muziek, en kunnen op oudere leeftijd vaak nog heel goed liedjes zingen en trommelen. Het gezamenlijk zingen van een (oud) liedje dat iedereen kent en eenvoudig meetrommelen of mee-slaan is voor deelnemers vaak al een unieke positieve ervaring. Er komt als vanzelf “leven in de brouwerij” en iedereen doet enthousiast op zijn eigen manier mee.
Hierdoor ontstaat op eenvoudige wijze als vanzelf een sterk groepsgevoel, en een gevoel van “erbij-horen”. Dit laatste is bij ouder worden of ernstige ziektes voor bewoners vaak erg belangrijk.

Hans Beenhakkers heeft een speciale band met oudere mensen. Omdat hij in zijn jeugd altijd tussen veel oudere mensen zat, hebben zij zijn bijzondere interesse

Zelfs wanneer allerlei lichaamsfuncties achteruitgaan blijft het gevoel voor muziek intact. Dit gedeelte van de hersenen blijft het langste actief, en kan andere delen van de hersenen stimuleren. Onderzoek toont aan dat muziek (bijvoorbeeld een Gezondheids Drum-happening / Drumcircle-workshop voor ouderen ) positieve effecten heeft op de gezondheid en op het langer actief blijven. 


Het was erg leuk om te zien hoe jij tijdens het Trommelen met de Ouderen omging. Je had aandacht voor iedereen tijdens de Drumcircle-Happening / Percussieworkshop, en er was een hele fijne groepsdynamiek.

Antoniushof Verzorgingstehuis, Waalwijk

Geestelijke aandoeningen en problemen

Ook bij geestelijke problemen of aandoeningen is trommelen nog heel goed mogelijk. Als praten niet meer kan bijvoorbeeld, is nog wel contact mogelijk via muziek, bewegen en zingen.
Ook bij dementerende mensen kan muziek veel losmaken en hun weer “tot leven brengen”.

Ziekte van Parkinson en Alzheimer

Trommelen in een Drumcircle-Happening / Percussieworkshop voor ouderen kan bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Parkinson of bij Alzheimer tijdelijk de ziektebeelden verlichten of zelfs laten verdwijnen.
Omdat Hans Beenhakkers lang voor zijn moeder heeft gezorgd die jarenlang Parkinson / Alzheimer had is hij goed bekend met deze 2 ziektebeelden, en kan hij de trommelsessies daaraan aanpassen.

ouderen, bejaarden

Lichamelijke beperkingen

Voor mensen met een lichamelijke beperking is er altijd een manier om mee te kunnen doen, met een aangepast instrument(je) of door met een stok op de trommel te slaan. Alle ouderen kunnen zo op een leuke en creatieve manier met elkaar in contact komen en verbinden maken.

In een Drumcircle-Happening / Percussieworkshop voor ouderen kan iedere deelnemer op eigen niveau muziek maken, en  wordt er gezorgd dat al deze bijdrages tot een aantal leuke en eenvoudig muziekstukjes samenkomen.

Mogelijk voor alle mogelijke groepen en  locaties: zorginstelling, gehandicapten, verzorgtehuizen, verpleegtehuizen etc. Zowel 1-malig als als terugkerende activiteit. De lengte is meestal van 45 minuten tot een uur.
Voor deze groepen ouderen geldt een aangepast lager tarief

Geschikt voor bijvoorbeeld muziekochtenden, dagopvang, dagbesteding, activiteiten, bewegingstherapie, festiviteiten, vieringen, enzovoort.

ouderen bankje

Enkele reacties van oudere deelnemers:

  • Met musiceren vergeet ik voor even al mijn zorgen.
  • Ik vind het prettig om muziek te maken met anderen om me heen. Hoe het dan klinkt is niet zo belangrijk.
  • Zo leuk om echt iets samen te doen met elkaar.
  • Het geeft me de kans mensen zoals ik te ontmoeten. En ik probeer graag nieuwe dingen.
  • Ik hoorde er echt bij, daar werd ik blij van.
  • Dit brengt goede herinneringen aan vroeger naar boven.
  • Wat we allemaal niet in zo’n korte tijd gedaan en geleerd hebben!
  • We hebben veel gelachen.

Voor Drumcircle-Happenings / Percussieworkshops met ouderen gelden aangepaste (lagere) prijzen.
Neem contact op over de mogelijkheden via het vragen-formulier of het prijsaanvraag-formulier.


Er bestaat zelfs een speciaal ritme-gezondheids programma: Remo Health Rhythms, waar Hans Beenhakkers ook een cursus in gevolgd heeft.


interne links Drumcircle-Happening / Percussieworkshop voor ouderen

Informatie over een Drumcircle-Happening / Percussieworkshop met mensen met de ziekte van Parkinson.
Informatie over eenDrumcircle-Happening / Percussieworkshop met mensen met Alzheimer.
Verzamelpagina Gezondheid.

Lees meer over Drumcirkels op de verzamelpagina Drumcircle-Happening / Percussieworkshop