Parkinson DrumHappening / Drumcircle-Workshop

Het stimuleren van het ritme gevoel is belangrijk voor mensen met Parkinson. Muziek en Ritme hebben een positieve invloed op de ziekte van Parkinson.
Je kunt bij Beenhakker Slagwerk en Hans Beenhakkers terecht voor een  DrumHappening / Drumcircle-Workshop bij een Parkinson Café of voor een groep mensen met de ziekte van Parkinson.

Parkinson-patienten kunnen er bij verstijving baat hebben bij het doen van bewegingen in een ritme. Het ritmegevoel stimuleren door middel van trommelen, drummen, percussie, slagwerk en samen muziek maken gaat perfect met een DrumHappening / Drumcircle-Workshop van Beenhakkers Slagwerk. Iedereen kaan deelnemen op eigen manier en naar eigen mogelijkheden

parkinson café

Dit kan bv heel goed tijdens Parkinson Café voor Parkinson patiënten en begeleiders.

parkinson cafe café - parkinsoncafe -

Dat heb ik al een aantal keren gedaan en heb daar ervaring mee.
Mijn moeder heeft ook 17 jaar de ziekte van Parkinson gehad. Ik heb haar toen intensief verzorgd, dus ik ben bekend met het ziektebeeld. Ook heb ik me in die tijd verdiept in deze vervelende ziekte.

Bob Dawson vertelt hoe hij zijn hersenen heeft getraind door middel van muziek en dans en zijn strijd tegen Parkinson door middel van muziek. Voor alles, van zakelijke bijeenkomsten tot de afwas heeft hij verschillende soorten muziek. Het is een magisch moment, hoe als een wonder, dans, muziek en kunst mensen met Parkinson kunnen helpen.

Links over of gerelateerd aan Parkinson

interne links
artikel over de invloed van muziek op mensen met Alzheimer
Verzamelpagina Gezondheid.

externe links
overzicht parkinon cafe’s Nederland