percussie-instrumenten op Wikipedia / percussion instruments on Wikipedia

Een percussie-instrument is een muziekinstrument dat klinkt door te worden geslagen of geschraapt door een klopper (inclusief bijgevoegde of gesloten kloppers of rammelaars), óf wordt aangestoten, geschraapt of gewreven met de hand, óf geslagen tegen een ander soortgelijk instrument.

Er wordt aangenomen dat de familie van percussie-instrumenten de oudste muziekinstrumenten op aarde herbergt.
wikipedia

Nederlandse vertaling Wikipedia over percussie-instrumenten

A percussion instrument is a musical instrument that is sounded by being struck or scraped by a beater (including attached or enclosed beaters or rattles), or struck, scraped or rubbed by hand, or struck against another similar instrument. The percussion family is believed to include the oldest musical instruments.
========
Nog meer betekenissen van het woord percussie
van de pagina van www.encyclo.nl
1) Beklopping als methode van geneeskundig onderzoek 2) Drumstellen 3) Slagwerk 4) Stoot 5) Slag 6) Schok -verzamelnaam voor een groep instrumenten die bespeeld worden door er op te slaan
-oud-nederlands: slag, stoot, schok; de indruk, welken twee tegen elkander stootende lichamen voortbrengen
-medisch: het bekloppen van de oppervlakte van het lichaam, teneinde uit het klopgeluid de toestand van de eronder liggende ingewanden vast te stellen
van de pagina van www.etymologiebank.nl
percussie [slag] {1553} < frans percussion < latijn percussionem, 4e nv. van percussio [het slaan], van percutere (verl. deelw. percussum) [stoten], van per [door] + quatere [slaan, schudden].
Externe links:
Link
voor een omschrijving van percussie-instrumenten zoals te vinden op Wikipedia in het Engels.
Link for Percussion instruments as discribed on Wikipedia

www.encyclo.nl over percussie
www.etymologiebank.nl over percussie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *