Vernieuwde Percussie Workshop Djembe 2.0

 • Leer op een eenvoudige manier samen Trommelen of Drummen in de Vernieuwde Percussie Workshop Djembe 2.0 / Interactieve Ritmecirkel
 • Iedereen kan meteen meedoen.
 • Ervaring of goed ritmegevoel zijn niet belangrijk.
 • Gezellig Samen muziek maken zonder ingewikkelde uitleg.
 • Veel plezier, fun en lachen.

In een vernieuwde Percussie Workshop Djembe gaat het vooral om het op een ontspannen manier ervaren van het samen spelen van ritmes. Er worden geen voorgekauwde ritmes ingestudeerd, maar iedereen is vrij om te spelen wat hij wil en wat hij kan. Dit gebeurt door middel van het principe van een Interactieve Ritme-Cirkel / Drumcircle-Happening. Door middel van speciale oefeningen en games zorgt de begeleider dat iedereen doorkrijgt hoe samen muziek maken nu écht werkt.

Voor meer info: lees hieronder verder. Of klik hieronder een onderwerp aan in de pagina-inhoud:

Praktische Informatie

 • De vernieuwde Percussie Workshop Djembe is mogelijk voor bijna ieder soort groep, gelegenheid of locatie.
 • Vanaf 45-60 minuten tot 2×40 minuten of langer.
 • Vanaf ± 5 personen tot een paar honderd.
 • Inhoud wordt aangepast aan het nivo van de groep.
 • De vernieuwde Percussie Workshop Djembe gaat volgens de principes van een Drumcircle-Happening / Interactieve Ritme Cirkel.

Inhoud

 • Ter voorbereiding van de vernieuwde Djembe Workshop doet de groep een aantal oefeningen en spelletjes om het samenspelen en naar elkaar luisteren te oefenen.
 • De deelnemers zijn de grootste tijd vrij om te spelen wat ze zelf willen.
 • De begeleider zorgt ervoor dat iedereen op elkaar let, rekening houdt met elkaar, en ook daadwerkelijk “samen-speelt”.
 • Ieder kan meedoen op eigen nivo en op eigen manier.
 • De begeleider volgt de deelnemers en de groep, zodat de inhoud steeds aansluit bij waar de groep op dat moment is.
 • Leeftijd, fysieke gesteldheid of muzikale ervaring zijn niet belangrijk.
djembe workshop, workshops djembee, speel op een djembe

Bij grote groepen worden naast djembé’s ook andere instrumenten gebruikt.
Trommelen in een vernieuwde Percussie Workshop Djembe is mogelijk voor werkelijk alle soorten groepen. Bijvoorbeeld voor Scholen, Bedrijven en Trainingen, Kinderen, Ouderen en Feesten. Maar ook voor groepen mensen met een Lichamelijke beperking, Verstandelijke beperking en voor Slechtzienden en Slechthorenden.


“Het was zeer geslaagd en iedereen heeft ontzettend veel plezier gehad bij jouw vernieuwde Percussie Workshop Djembe. Ik ook trouwens. De humoristische wijze waarop je deelnemers tegemoet treedt, is erg aansprekend!”

Arbo & Milieudienst Universiteit Utrecht

Meer Informatie over de Vernieuwde Percussie Workshop Djembe 2.0?

Hieronder volgen voornamelijk achtergronden over het begrip workshop en achtergrond informatie over de Traditionele Oude Percussie Workshop / Djembe.Percussie workshop, de geschiedenis

Hieronder vind je informatie over de ontstaansgeschiedenis en beschrijving van de Traditionele Percussie Workshop als lesvorm, en de betekenis van het woord workshop.

percussieworkshop of percussie workshop

Percussieworkshop als Groepsles Percussie

In de jaren 70 kwam het spelen van percussie snel opzetten. Naast privéles was een workshop percussie met een heleboel mensen samen een goedkope manier om djembe, conga of bongo te leren spelen. De lesnemer betaalde minder (omdat er meer mensen meededen) en de lesgever verdiende meer. Vooral als er een bekende percussionist korte tijd in Nederland was, dan was een workshop soms de enige manier om een groepsles van hem te krijgen. Tegenwoordig wordt deze vorm van workshop ook een masterclass genoemd.

Percussieworkshop als 1-malige groepsactiviteit

Eind jaren 80 kwamen percussionisten erachter dat ook niet-muzikale groepen mensen het leuk vonden om een uurtje, een paar uurtjes of een dagdeel samen te trommelen op djembés, conga’s en andere trommels en percussie-instrumenten. In het bedrijfsleven was teambuilding een belangrijk woord geworden, een samen trommelen in een percussieworkshop paste daar perfect bij.

1-malige Percussieworkshops werden in het begin voornamelijk in het bedrijfsleven gegeven, maar later kwamen daar ook scholen, instellingen en ouderen bij.

De ‘Traditionele Percussie Workshop’

Bij de veelgebruikte Traditionele Percussie Workshop probeert iedereen zo goed mogelijk na te spelen wat de “workshopleider” aangeeft. Er geldt ook een duidelijk “goed of fout”. Het is de traditionele manier van lesgeven waarbij een leraar de leerlingen zo goed mogelijk traditionele patronen leert spelen. Daarbij kan de workshopleider soms echt een schoolmeester zijn, die over goed en fout oordeelt.

Een paar van de beste elementen van deze Traditionele Percussie Workshop zijn opgenomen in de hedendaagse Interactieve Ritme-Cirkel / Drumcircle-Happening.

Oorsprong van het woord Workshop

Workshop is natuurlijk van oorsprong een Engels woord. De letterlijke Nederlands vertaling is werkplaats, een plaats waar gewerkt wordt (in tegenstelling tot alleen maar toehoren :-).
Het woord werkplaats (de letterlijke vertaling van het woord workshop) zelf wordt oorspronkelijk meestal gebruikt voor een plek waar ambachtelijk wordt gewerkt.

workshop, werkplaats

Een workshop of een werkplaats is een kamer of gebouw, waar zowel de ruimte als gereedschappen (of machines) aanwezig zijn voor de vervaardiging of reparatie van bepaalde goederen. Workshops of werkplaatsen waren voor de komst grotere fabrieken de enige productieplaatsen.
Bron: Wikipedia Engels.

Workshop als woord voor 1-malige Activiteit

Het woord workshop wordt nu tegenwoordig vaak gebruikt voor een losse, 1-malige activiteit onder leiding van iemand die daar gespecialiseerd in is.

Het is onderwijs waarbij theorie en praktijk tegelijkertijd plaatsvinden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de theorie meteen actief toepassen tijdens de workshop.

Anders dan bij een lezing of een college, waarbij mensen passief toeluisteren, is er in een workshop vaak de mogelijkheid tot oefenen en verbeteren van nieuwe vaardigheden. De workshopleider is daarbij aanwezig om bij te sturen en eventueel verdere informatie te geven.

Wikipedia zegt over het woord workshop in de moderne betekenis (losse activiteit onder leiding van een specialist) het volgende:
Een workshop is een activiteit van één of meer dagen, waarbij de deelnemers kennis meekrijgen over een bepaald onderwerp of thema. In tegenstelling tot bij traditionele vormen van (passief) onderwijs speelt actieve deelname hier een grote rol.

Interactieve Ritme Cirkel / Drumcircle-Happening

Waar in een traditionele Percussie Workshop de informatiestroom 1 kant uitgaat, namelijk alleen van ‘leraar’ naar leerling, gaat bij een Interactieve Ritme Cirkel of Drumcircle-Happening de informatie ook de andere kant op en in een cirkel rond. Wat er gebeurt wordt niet alleen bepaald door de Begeleider of Facilitator van de Drumcircle-Happening. Wat er door de deelnemers spontaan gespeeld wordt, wat er in de groep ontstaat en ideeën van deelnemers maken een belangrijk onderdeel uit van de Interactieve Ritme Cirkel. Of zoals Arthur Hull zegt: “You are following the peope who are following you”.

De tekst van de oude Percussieworkshop

Hieronder vind je de oude tekst zoals ie toen gold voor de oude percussieworkshop.

percussieworkshop Beenhakkers Slagwerk

Maak tijdens de meeting, bijeenkomst, vergadering of viering op iedere denkbare locatie samen een swingend percussie-orkest van de groep (10-600 personen) met een oude percussieworkshop, onder de enthousiaste en professionele begeleiding van Hans Beenhakkers.

Door het samen musiceren verandert de ongeordend verzameling van deelnemende individuen als vanzelf in een swingende, energieke en verbonden groep.

Op een ontspannen manier legt Hans Beenhakkers in de percussieworkshop met humor het verband tussen teamwork, luisteren naar de ander, samenwerken, samenspel, respecteren van de anderen, en het functioneren van het team of groep in dagelijks werkverband.


“Binnen 5 minuten was zelfs de meest a-ritmische deelnemer enthousiast aan het trommelen bij de percussieworkshop. Spelenderwijs werden we door Hans zo geïnstrueerd dat we al heel snel swingende Cubaanse carnavalsmuziek aan het spelen waren. Een hele leuke activiteit om tijdens of na een vergadering de zinnen te verzetten en zo ook op een geheel andere manier samen te werken. Met de nodige humor weet Hans alles goed uit te leggen zodat iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen aan deze activiteit. Een aanrader!”

Medapharma over de oude Percussieworkshop

Een percussieworkshop is een swingend, ontspannend en actief groepsgebeuren, dat veelzijdig inzetbaar is.
Iedereen doet mee met een echt instrument, er wordt veel gelachen. Op ontspannen manier ontstaat er, onder speelse professionele begeleiding, in korte tijd (45-90 min), een enthousiaste samenwerking tussen de deelnemers in het percussie-orkest, met bovendien een verrassend eindresultaat.

Alles wordt onder begeleiding gedaan, er hoeft niets, als vanzelf wordt uw groep een orkest.
Een verfrissend en ontsuffend intermezzo, waardoor het “gangbare denken” even wordt stilgelegd. Er ontstaat ruimte om op een andere manier tegen dingen aan te kijken. Er komt openheid komt om nieuwe ideeën toe te laten.
Het samen muziek-maken zorgt voor nieuwe energie, enthousiasme, en nieuwe ideeën voor het vervolg van de bijeenkomst.


workshop percussie, percussieworkshop

Meer algemene Informatie?

Neem contact op met Beenhakkers Slagwerk

 • interne links
 • Klik hier voor meer informatie over de verschillende Drumcircle-Happenings / Interactieve Ritme Cirkels / vernieuwde Percussie Workshop Djembe 2.0 van Beenhakkers Slagwerk.

Alle interactieve Ritmecirkels