over Ritme, Maat, Tempo en Beat

Ritme, maat, tempo en beat zijn termen die op elkaar lijken, en ook vaak door elkaar gebruikt worden, maar toch allemaal een eigen specifieke betekenis hebben.
Ritme is een van de belangrijkste onderdelen van alle programma’s van Beenhakkers  Slagwerk.

Ritme

Ritme is een regelmatige herhaling van herkenbare elementen of onderdelen. We zijn het meest bekend met een ritme horen in de muziek, maar we kunnen het ook zien in een film, toneelstuk of natuur, in beweging of dans dans. Je kunt het ook ervaren in een dag (ochtend-middag-avond-nacht) of een jaar (de 4 seizoenen) of de maanstand of eb en vloed.

ritme

(vrij vertaald naar de Engelse Wikipedia)
Ritme (of Rhythm) komt van het Griekse woord rhythmos: een gewone terugkerende beweging, symmetrie.  In het algemeen is rhythm een beweging gekenmerkt door de gereglementeerde opeenvolging van sterke en zwakke elementen, of van tegenovergestelde of verschillende omstandigheden.

De algemene betekenis van een regelmatige herhaling of verloop in de tijd kan ook worden toegepast op diverse natuurlijke verschijnselen met een cyclus van microseconden tot minuten of uren, tot zelfs vele jaren.
Dit zijn bijvoorbeeld het ritme van de dag, maanstanden en seizoenen.

Ritme volgens Wikipedia (Nederlands): een specifieke herhaling (in bijvoorbeeld de tijd of de ruimte) door middel van accenten, die een zeker patroon of regelmaat vertonen. Het is een belangrijk aspect van muziek, kunst, architectuur, film, dans, veel poëzie, esthetiek in het algemeen. Maar ook in het dagelijks leven (dag- en jaarritme), het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, van reclameteksten en hypnotisch taalgebruik.
Rhythm zorgt voor een ervaring van herkenning, rust en overzicht.

Ritme in de muziek

Rhythm in de muziek is een regelmatige opvolging en herhaling van noten, slagen, accenten of klanken. Het kan ook een herhaling van een aantal muzieknoten of maten zijn, bv zoals hieronder.

ritme - rhythm - ritmes

Tempo

Tempo is de snelheid waarmee iets gedaan, gespeeld (muziek) of herhaald wordt. In klassieke muziek worden daar Italiaanse woorden voor gebruikt zoals allegro, vivace en presto.
Ook wordt het aantal tikken (van een metronoom) per minuut gebruikt om het tempo aan te geven. In dance-muziek wordt dat BPM oftewel Beats Per Minute (slagen per minuut) genoemd.
Tempo-houden betekent op hetzelfde tempo blijven, dus niet vertragen of versnellen.

Beat en Maat

Beat betekent letterlijk slag.  Maar “Dance to the beat” zouden wij vertalen als “dans in de maat”. Beat komt ook voor in heartbeat, hartslag.
De beat of de maat van muziek is het duidelijke regelmatige grondritme (bv 1-2-3-4 of 1-2-3) waarbinnen de muziek zich afspeelt.
Maat is ook een technische benaming voor stukjes waarin bladmuziek onderverdeeld is door maatstrepen.

interne links:
verzamelpagina Ritme