spotlight-magazine

Artikel in Spotlight Magazine , nr.58, oktober 2002,
over de Percussieworkshops en Energisers van Beenhakkers Slagwerk


spotlight magazine


De uitgetypte tekst artikel Beenhakkers Slagwerk in spotlight-magazine, nr.58, oktober 2002 vind je hieronder.


Beenhakkers Slagwerk
percussie workshops voor bedrijven

Onderlinge samenwerking ervaren
Hans Beenhakkers is als percussiedocent afgestudeerd aan het Hilversums Conservatorium, en maakte onder meer studiereizen naar Cuba en West-Afrika. Vanuit een eerdere studie psychologie raakte hij geïnteresseerd in het werken met groepen mensen en groepsprocessen. Hij heeft inmiddels vijftien jaar ervaring in het geven van percussieworkshops, percussielessen en cursussen aan werkelijk de meest uiteenlopende groepen mensen. Alweer zo’n acht jaar heeft hij zijn eigen bedrijf in workshops en cursussen percussie. Zoiets als een percussieworkshop is nog steeds een veelzijdig inzetbaar gebeuren, waarbij alle deelnemers actief ervaren hoe het is om in een muzikaal team te zitten. Hans Beenhakkers: “Ik begeleid een groep dan om met gemakkelijk bespeelbare ritmische instrumenten, in korte tijd samen een goedklinkend muzikaal geheel neer te zetten. Dit gebeurt altijd op locatie, met instrumenten die ik dan zelf meebreng. De nadruk ligt in de workshop op onderlinge samenwerking. Maar deze workshops kunnen zowel ter ontspanning als leerzame activiteit worden ingezet.”

Iedereen kan meedoen, van de directeur tot het keukenpersoneel. Alle deelnemers krijgen een echt muziekinstrument in handen, waarmee een gezamenlijk eindresultaat wordt behaald, waar ieders medewerking voor nodig is.
Naar keuze gegeven is een workshop een inzichtgevende en leerzame samenwerkingservaring, als wel een ontspannende inspanning met een vrolijke noot, of als een combinatie hiervan.
“Als mensen met elkaar muziek maken, blijkt al gauw dat voor het samen musiceren dezelfde voorwaarden nodig zijn als voor het goed functioneren van een bedrijf of organisatie. Het is een leuke onderbreking van de normale manier van samenwerken: na afloop van de workshop kan het begrip “samenwerking” met collega’s vanuit een nieuw perspectief worden bekeken.”

Bedrijfsprocessen
Samen muziek maken is volgens Hans Beenhakkers dus erg leerzaam en geeft het inzichten in bepaalde bedrijfsprocessen. Naar wens kan een link worden gelegd naar bepaalde situaties en de gang van zaken binnen een organisatie.
Door de jaren heen heeft Hans Beenhakkers heel wat instrumenten verzameld en ingekocht. Zo heeft hij momenteel 32 conga’s – dit zijn Cubaanse handdrums- in zijn bezit, evenals 30 djembé’s – Afrikaanse handdrums -, 35 surdo’s en toms (bastrommels), 125 cowbells, 55 agogo’s, 175 tambourims, 165 shakers en 200 claves.
Een percussieworkshop kan worden ingezet als een energizer om de after-lunch-dip op te vangen, als flitsende start van een bedrijfsuitje, als fantastische afsluiter, als een
werkonderbreking tijdens congressen, seminars of vergaderingen of als doelgerichte groepstraining.

“Ik geef standaard workshops van 30 tot 45 minuten, 60 tot 75 minuten of twee keer 40 minuten of twee maal 55 minuten, besluit Hans Beenhakkers. “De zogenaamde Funshop is zuiver en alleen bedoeld voor het plezier en de ontspanning met elkaar en daarnaast geef ik ook procesgerichte workshops met een observatie of een nabespreking van de processen van samenwerken, leidinggeven en dergelijke. Dit kan alleen voor kleinere groepen tot zo’n 30-40 personen. De partyworkshops tijdens een groot feest zijn natuurlijk ook erg leuk om te doen.”

Spotlight Magazine