Voetbalstadion Zingen Energizer – Happening

  • Samen zingen op een spontane, eenvoudige onbezorgde en energieke manier.
  • Eenheid, eensgezindheid, kameraadschap en saamhorigheid staan voorop.
  • Niet mooi zingen, maar vooral hard en emotioneel.
  • Goede stem, ervaring of techniek zijn niet nodig. Iedereen kan meteen meedoen.
  • Het gaat niet om de persoonlijke kwaliteiten, maar om het gezamenlijke volume.
  • Van kortere Energizer tot langere Workshop-Happening.
“Voetbalstadion Zingen Energizer – Happening” verder lezen

over Stembevrijding: klinken en je stem gebruiken in vrijheid

Stembevrijding is vrij geluid geven, zoals het op dat moment uitjouw komt. Stembevrijding gaat over voorbijgaan aan oordelen over je stem gebruiken en zingen, zowel van jezelf als van anderen. Het loslaten van hoe iets zou moeten klinken of eruitzien. Voorbijgaan aan de normen en oordelen die in onze opvoeding zijn gegroeid. En daar hoef je niets voor te doen, alleen maar ademen en geluid geven.

“over Stembevrijding: klinken en je stem gebruiken in vrijheid” verder lezen

Energizer & StemHappening

In een korte Energizer- Stemhappening wordt iedereen op luchtige en vanzelfsprekende wijze meegenomen door het gebruik van stem en lichaam. Met verrassende en soms hilarische oefeningen en ludieke spelletjes wordt het stemgebruik aangemoedigd, in welke vorm of manier dan ook. Kunnen-zingen of een mooie stem zijn totaal onbelangrijk. Inademen, en dan uitademen met geluid. Het maken van geluid gaat gaandeweg als vanzelf over in zingen. Laat jezelf horen!

“Energizer & StemHappening” verder lezen