Stop met denken dat de drum alleen maar een muzikaal instrument is

De drum is niet alleen voor muzikanten, maar ook voor families, ouderen en kinderen.
Remo Belli, de overleden oprichter van drum-merk Remo, zei hiierover het volgende:

“Stop met denken dat de drum alleen maar een muzikaal instrument is. Begin drums te zien als een recreatief hulpmiddel voor ieder familie, een welzijns gereedschap voor iedere gepensioneerde, en een educatief middel voor iedere schoolklas.” “Stop met denken dat de drum alleen maar een muzikaal instrument is” verder lezen

Gezondheid Ritme-Happening met muziek

Ouderdom en lichamelijke of geestelijke gebreken zijn niet belangrijk in een muzikale Ritme-Happening of trommel-workshop van Beenhakkers Slagwerk. Voor iedereen, ongeacht zijn leeftijd of beperking, is er een plaatsje in de drum-muziek cirkel. Iedereen levert op zijn manier en nivo een bijdrage aan het geheel.

Ritme, muziek en stemgebruik zijn ook heel geschikt als middel om de gezondheid te stimuleren. In een Ritme Happening of Drumcircle worden alle  manieren die werken, van toepassing zijn en zich aandienen, op dat moment toegepast. Via muziek, ritme en stem worden de hersenen, levensenergie en vitaliteit gestimuleerd.

gezondheid muziek ritme ouderen beperking

Lees verder bij de specifieke Ritme Happenings / Dumcirkels die er voor verschillende soorten groepen zijn, zoals
ouderen, al dan niet in verzorgingstehuis of verpleegtehuis.
-mensen met een lichamelijke beperking
-mensen met een verstandelijke beperking of Alzheimer.
Ook een combinatie van deelnemers van bovenstaande groepen is mogelijk

Een ritme-happening is ook mogelijk voor mensen met een specifieke aandoening, bijvoorbeeld Parkinson.

interne links muziek en gezondheid

Kijk ook op de verzamel-pagina gezondheid

Ouderen Drum-happening / Drumcircle-workshop

Trommelen is uitstekend geschikt voor alle soorten oudere mensen. Het programma wordt aangepast aan wat er mogelijk is voor de deelnemers.

Oudere mensen houden van muziek, en kunnen op oudere leeftijd vaak nog heel goed liedjes zingen of trommelen. Het gezamenlijk zingen van een (oud) liedje dat iedereen kent en eenvoudig meetrommelen of mee-slaan is voor deelnemers vaak al een unieke positieve ervaring. Er komt als vanzelf “leven  in de brouwerij” en iedereen doet enthousiast op zijn eigen manier mee.
Hierdoor  ontstaat op eenvoudige wijze als vanzelf een sterk groepsgevoel, en een gevoel van “erbij-horen”. Dit laatste is bij ouder worden of ernstige ziektes voor bewoners vaak erg belangrijk.
“Ouderen Drum-happening / Drumcircle-workshop” verder lezen

verstandelijke beperking Drum-happening / drumcircle

Een Drum-happening / drumcircle met percussie-instrumenten en djembés is uitstekend geschikt voor een groep mensen met een verstandelijke beperking (mentale retardatie), in bijvoorbeeld verzorging tehuizen of verpleeg tehuizen. Vooral omdat er niets hoeft en niets moet. Muziek spreekt namelijk het onbewuste deel van ons  en de ziel aan, waar de verstandelijke beperking vaak geen vat op heeft. “verstandelijke beperking Drum-happening / drumcircle” verder lezen