Entrainment en Chaos

entrainment

Entrainment is het synchroniseren van beweging door het ritme van een ander (of iets anders) op te pakken en er in mee te gaan. Het is eigenlijk een soort van (veelal onbewust) op elkaar afstemmen, zorgen dat dingen bij elkaar passen, en een zoeken naar harmonie. Het is de tegenpool van chaos.

De voor muziek en dans belangrijkste definitie van entrainment komt uit een bepaald principe in de natuurkunde:
Wanneer twee of meer ongelijke ritmische cycli zich naast elkaar bevinden, zullen ze synchroon / gelijk gaan lopen. Dit komt doordat fysieke krachten een natuurlijke neiging hebben om stabiliteit te zoeken.

Continue reading “Entrainment en Chaos”