Team Spirit of Groepsbewustzijn

Team Spirit (groepsbewustzijn) is de mate waarin leden van een groep zich ervan bewust zijn dat ze in een team werken, en zich ten dienste van de groep (willen) inzetten. Het tegengestelde van groepsbewustzijn is eigenbelang.

In teamsporten zie je dit heel duidelijk, bijvoorbeeld bij rugby en voetbal. Als de groep sporters niet samenwerkt kunnen de grootste (individualistische) talenten verliezen van een hecht team van “werkers” die alles voor elkaar over hebben.

groepsbewustzijn-team spirit - rugby-scrum-

De Nederlandse schaatsers zijn bijvoorbeeld de beste van de wereld. Maar toen de team-persuit (ploegen-achtervolging) een paar jaar gelden als nieuw onderdeel werd ingevoerd dachten ze: eitje!. Maar de het team van wereldsterren had nooit samen serieus getraind. En ineens verloren ze van teams die individueel slechter waren, maar die zich wél als team voorbereid hadden en samen getraind.

Een echt team bestaat uit enthousiaste en levendige mensen die eensgezind iets met elkaar tot stand willen brengen, zich tot het uiterste hiervoor inzetten, en elkaars beste vrienden / kameraden zijn.

Team Spirit

Team spirit wordt ook wel groepsbewustzijn of groepsgeest genoemd. Het vertaalt in het Engels ook als “group loyalty”. Loyalty kun je dan weer vertalen als loyaliteit, trouw, eerlijkheid, oprechtheid (naar de groep). Ook het woord teamgeest wordt gebruikt hiervoor.
Team Spirit vertaal ook als: de bereidheid om met anderen samen te werken.
Je zou kunnen zeggen dat een goede team spirit (of een goed groepsbewustzijn) kan ontstaan als de leden van de groep eerlijk en oprecht zijn
Ook collegialiteit wordt genoemd als synoniem voor team spirit. Je zou dus ook kunnen zeggen dat een goed team uit goede collega’s bestaat.

Albert Einstein heeft gezegd:

interne links team spirit – groepsbewustzijn

Team Spirit of Groepsbewustzijn heeft natuurlijk veel raakvlakken met afstemmen.

externe links

link