over Visie

Ik werk vanuit de visie en het uitgangspunt dat een groep mensen, indien goed begeleid, zichzelf organiseert en bijstuurt, en zo vanuit zichzelf tot een vruchtbare samenwerking en communicatie kan komen. Uiteindelijk is iedereen (bewust of onbewust) op zoek naar onderlinge harmonie en afstemming. Wanneer dit aangemoedigd wordt dan volgen goede resultaten en inspiratie moeiteloos en vanzelf.

gevolg van visie

In workshops percussie, drumcircles en energizers boomwhackers & clappy-happy liggen de gangbare verhoudingen binnen Uw groep niet meer zo voor de hand. Door het voor iedereen nieuwe werkgebied ontstaat er nieuwe verhoudingen en een nieuw soort organisatie.

Binnen de verschillende instrumenten-groepen (afdelingen) stemmen de groepsleden zich onderling als vanzelf op elkaar af. Ook de groepen onderling houden contact met elkaar, zodat de verschillende ritmes 1 geheel blijven vormen, en het geheel belangrijker blijft dan de aparte delen. Er ontstaat een nieuwe kijk op naar-elkaar-luisteren, samenwerken en elkaar-inspireren. Én dit alles gebeurt met veel plezier en op een ontspannen manier.


We hebben zeer zeker de indruk dat het een succes was. Je lekker even uitleven na een dag denken en praten… U bracht het leuk, en de lach op het gezicht van de overgrote meerderheid gaf aan dat het inderdaad als fun werd ervaren.

Land van Horne, Zorgorganisatie Weert

beenhakkers visie percussie