Vocale Percussie / Stem-percussie

Bij een Energizer Vocale Percussie (of vocal percussion) worden met stemgeluiden percussie instrumenten nagedaan. Vergelijk het een beetje met de human beatbox.
Iedereen maakt verschillende ritmes en klanken met hun mond, wat samen een leuk ritmisch geheel vormt.

Geen instrumenten om op te zetten, snel inzetbaar en iedereen kan meteen meedoen. Ook goed te combineren met body-percussion.

Voorbeelden van geluiden die goed werken bij stem-percussie zijn bijvoorbeeld: toem, doem, die, da, pa, boem, ta, tsji, tie.
Meestal beginnen de geluiden met een scherpe medeklinker, gevolgd door een korte of lange klinker.

Praktische Info Vocale Percussie energizer

Een Energizer vocale percussie kan van ± 15-30 minuten.
In overleg is ook een Happening of korte workshop van ongeveer 45-60 minuten mogelijk.
Geschikt voor alle groepsgroottes.

zingen-zang - vocale percussie

Video Vocal Percussion

Hieronder een filmpje met een aantal mogelijkheden voor verschillende  geluiden bij vocal percussion of stempercussie.

Links vocale percussie

Wikipedia over vocal percusssion of stempercussie.