Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop, waarom?

Waarom nu juist een Drumcircle-Happening, DrumHappening of Drum Circle-Workshop?
Een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop heeft een heel bijzondere uitwerking. Totaal anders dan een “gangbare” energizer of een workshop met percussie en drums. Waarom dat zo is en hoe dat komt lees je hieronder.

Oorsprong  van de Drumcircle-Happening

Als bij oude volkeren een gemeenschap bij elkaar komt om te trommelen, verenigen ze zich in ritme en harmonie, om zo het leven te vieren. Ze komen bij elkaar om hun band met elkaar en de kringloop van het leven te versterken en zo sterker in het leven te staan. Dit waren gemeenschappen waarin iedereen een eigen unieke en onmisbare functie had. Evenzo levert in een drum circle ook iedereen zijn eigen persoonlijke bijdrage op eigen nivo. Deze samenkomsten creëren een ondersteunende, onderling afhankelijke relatie. In een gemeenschaps-Drumcircle-Happening, waarderen we zo ook elke persoon voor zijn of haar unieke bijdrage aan het groeps-lied.

De Facilitator / begeleider

De begeleider (facilitator) van een Drumcircle-Happening is een gids, wiens bedoeling het is om gemeenschap – gezamenlijkheidsgevoel te creëren. Hij doet dat door de  groep muzikale zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. Hij is er om te helpen de gezamenlijke muzikale inspanningen van de groep te vergemakkelijken (=faciliteren), en de verbinding tussen de leden van de groep te versterken.

‘Een goede Begeleider (Facilitator) van een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop is net als de Tovenaar in de film The Wizzard of Oz. De mensen komen naar de tovenaar komen om iets van hem te krijgen, maar in plaats daarvan laat hij hen zien dat het allang in henzelf aanwezig was.’

Hans Beenhakkers

Het is bewezen dat groeps-drummen zo gemakkelijk kan worden geleerd op een ontspannen manier. Op ritme gebaseerde sessies vergroten de mogelijkheden voor het uitdrukken-van en het omgaan-met de druk en stress van het dagelijks leven. Dit gebeurt door technieken die voortbouwen op entrainment, op elkaar afstemmen, vraag & antwoord, en zelfexpressie.
In een succesvolle Drumcircle-Happening benadrukt de Facilitator  onderlinge ondersteuning en persoonlijke- / groeps-expressie, in plaats van het volgen van aanwijzingen, voorbeelden en leiders.

Wat is een Drumcircle-Happening?

Nav. een aantal uit het Engels vertaalde artikelen.
In de woorden van Arthur Hull (de ‘godfather’ van de drumcircles). “De Gemeenschaps Drumcircle-Happening is een leuke leerervaring met een laag instap-nivo. Het is toegankelijk voor iedereen die wil deelnemen. Drumcircle-Happening deelnemers uiten zich collectief door het gebruik van een koor van gestemde drums, percussie en stem. Zo creëren ze  samen een muzikaal lied, terwijl ze een geweldige tijd hebben. “

Mickey Hart (drummer van de Greatfull Dead en musicoloog) zegt er het volgend over. “The Drum Circle is een enorme jamsessie. Het uiteindelijke doel is niet precieze ritmische afstemming of perfectie van een patroon-structuur, maar de mogelijkheid om op elkaar af te stemmen en de toestand van een groepsgeest te bereiken. Het is gebouwd op de samenwerking binnen de puls, maar met weinig verwijzing naar bestaande stijlen. Dus dit is een spel van constante verandering en aanpassing, een fenomeen van het nieuwe ritmische cultuur die in opkomst is hier in het Westen. “

Wat is een gemeenschaps Drumcircle-Happening ?

Een Gemeenschap Drumcircle-Happening is het gebruiken van een ritme gebaseerde bijeenkomst als een instrument om tot eenheid te komen. Het is helemaal geen drum-les. Het gaat helemaal niet om cultureel-specifieke  (traditionele bestaande) ritmes goed uit te voeren. Een gemeenschap Drumcircle-Happening in de Verenigde Staten is een leuke, kindvriendelijke bijeenkomst, waar mensen elkaar versterken bij het vieren van de gemeenschap en het leven, door middel van ritme en muziek. Mensen van alle niveaus van de muzikale kennis komen samen. Ze delen hun ritmische spirit met de drums en percussie ze meebrengen naar de bijeenkomst. Je hoeft geen drummer of percussionist te zijn om deel te nemen. Ongeacht zijn muzikale nivo heeft iedereen heeft iets te bieden aan de cirkel. Een ieder is daarom ook van harte welkom.

drumcircle, drum circle, happening, drumhappening

De in-het-moment ervaring.

De spirit en de magie van ritme geuit op drums en percussie-instrumenten snijdt door alle leeftijden, geslachten, religies, rassen en culturen heen. “Ritme”, zoals Gabriel Roth zegt, “is de moedertaal.” Ritme is een universele taal bekend bij iedereen, zelfs het jongste kind, als we het ons maar kunnen herinneren. Dus op een zeer objectieve, maar toch mooie manier,  zet dit interactieve ritme-evenement ons allemaal op gelijke voet met elkaar en brengt ons dichter bij elkaar. De begeleider “dient” dit proces door de deelnemers te begeleiden naar hun hoogst-mogelijke muzikale potentieel.

Een gemeenschap Drumcircle-Happening wordt “in het moment” gecreëerd door alle mensen die deelnemen. Samenwerking is het basis bindmiddel. Als we samen trommelen, en onze geest in de vorm van ritme delen, verandert dit onze verhoudingen en relaties. Als we samen spelen, geven we onszelf een ritmische massage en laten een emotionele ontlading toe. De ervaring is voor elke persoon in de cirkel uniek, en het gebeurt of we ons binnen de cirkel laten meevoeren door het drummen. Of als we buiten de cirkel, luisteren terwijl onze voeten mee tikken of we met de muziek mee klappen.

Waar en voor wie?

Er zijn veel plaatsen waar Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops worden gebruikt voor vele doeleinden, zoals ….
• Teambuilding voor bedrijven.
• Empowerment voor groepen mannen en vrouwen.
• Spirituele groei en persoonlijke groei.
• Synergie en ritme training voor scholen / kinderen.
• Loslaten van stress en boosheid voor kinderen- uit het speciaal onderwijs.
• Doorlopende cirkels voor multicultureel bewustzijn.
• Familie-banden aanhalen.
• Gemeenschap opbouwen en markt opbouwen voor muziekwinkels.

Alles wat we hoeven te doen om samen mooie muziek te maken, is om onszelf naar de cirkel mee te brengen. Onszelf met wat voor ritmische ervaring en kennis we dan ook te bieden hebben, samen met de opwinding om dit delen met andere mensen. De kwaliteit van de muziek die in een bijeenkomst zoals deze wordt niet bepaald door de ritmische deskundigheid van de spelers. De kwaliteit wordt bepaald door hun mate van relatie en verbinding met de andere mensen in de cirkel.

Het resultaat zijn magische muzikale momenten, waar één krachtige stem wordt gemaakt uit de vele individuele stemmen. Op die momenten, stoppen de spelers met zich zorgen te maken over het houden van het tempo, omdat de tijd zoals we die kennen is gestopt. In plaats daarvan is een levende ademende entiteit gekomen (de Drum Circle). De kracht van het ritme zorgt  voor tijdloze vreugde, passie en loslaten. Dat is het mooie van een Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops.

Wat doet een Begeleider van een Drumcircle-Happening ?

“De rol van de begeleider (facilitator) van de Drumcircle-Happening is om uit een gemengde groep mensen een orkest te maken, een volledig functionerend en improviserend percussie-ensemble.”

Arthur Hull

De term “faciliteren” betekent letterlijk “gemakkelijk maken.” Belangrijkste taak van een facilitator is om natuurlijk ritme-spelen voor te leven, en om een groep mensen de gelegenheid te geven om de voordelen te laten ervaren van het zijn in een gemeenschap en het maken van muziek.

Mensen komen naar de drum cirkel in de verwachting dat de begeleider hen op magische wijze ritme en talent kan geven. Wat ze niet altijd weten of geloven is dat het ritme al binnen in hen is. Een groep heeft het soms nodig om te geloven dat er een tovenaar is om in zichzelf te kunnen geloven. Ze beginnen dan hun reis naar het land van ritmische expressie. De taak van de begeleider is om aan te voelen wanneer leiderschap nodig is en wanneer zich terug te trekken en uit de weg te gaan. Het uiteindelijke doel dat de cirkel zichzelf kan begeleiden.

Eigenschappen  van een Begeleider van een Drumcircle-Happening

In de postmoderne wereld van vandaag, is het geen verrassing dat er een beroepsgroep in opkomst is vanuit het faciliteren van Drumcircle-Happening voor allerlei doeleinden. Deze mensen komen uit heel verschillende achtergronden, zoals bedrijfsleven, massage, maatschappelijk werk, muziektherapie, muziek onderwijs, musici, programmeurs, en nog veel meer. De meeste begeleiders zijn ofwel autodidact of ze hebben deelgenomen aan een facilitatie-training.

De begeleider begrijpt de rol die dienstverlening en het non-performance aspect van de drum cirkel. Ze zijn er niet om met hun persoonlijke vaardigheden en kennis te pronken, om zichzelf te etaleren. Ze zijn er ter ondersteuning van de ervaring van de groep, die bezig is een geïmproviseerd lied te creëren. Dienstbaar.

De begeleider heeft een unieke combinatie van vaardigheden:
-Een goed gevoel voor muziek en ritmische speelvaardigheid.
-Een goed gevoel voor groepsdynamiek en teambuilding.
-Een goede spirituele en persoonlijke ontwikkeling.

Succesvolle facilitators maken gebruik van deze vaardigheden om de 2 doelen te bereiken van de trommel-happening / trommel cirkel: de ontwikkelen van de muziek en ontwikkelen van het gevoel van gemeenschap.

Links

Lees meer over Drumcircle-Happenings op de Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop

-Originele tekst in Engels van Christine Stevens & Arthur Hull van de Remo-site: What is a DrumCircle Facilitator? op DrumCircles Defined: What is a community DrumCircle door Arthur Hull
-De originele Engelse teksten zijn ook te vinden op http://beenhakkers.blogspot.nl/
Kijk ook op drumcircle.blogspot.nl