Trommelen – Percussie – Drummen voor Scholen en Onderwijs

  • Drum-Workshops met oa. Djembe’s voor zowel de basisschool als voor middelbaar onderwijs.
  • De lengte is 60 (of evt. 45 of 30)  minuten.
  • Er kunnen meerdere groepen op 1 dag gepland worden (korte pauze tussendoor).
  • Voor (leerlingen van) scholen is er een speciaal lager tarief voor een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop, vanwege het vaak beperkte budget.

percussie op scholen, school, slagwerk, onderbouw, bovenbouw, school, onderwijs

Hans kan in overleg voor iedere groep of niveau een programma maken en verzorgen, met de bestaande percussie op scholen, of aangevuld-met of alleen-met met eigen instrumentarium van Beenhakkers Slagwerk.
De leerkracht krijgt door het zien van wat er mogelijk is nieuwe ideeën en nieuwe input voor muziek op school.

Ook als er op scholen grotere instrumenten zoals een drumstel, conga’s of djembe’s aanwezig zijn kan het erg behulpzaam zijn Hans in te schakelen voor een zogenaamde Drumcircle-Happening. De mogelijkheden van deze percussie-instrumenten worden dan optimaal benut worden en de leerlingen leren er echt SAMEN muziek mee te maken.


Ik heb veel positieve geluiden gehoord vanuit ouders, collega’s en kinderen. Nogmaals dank voor het verzorgen van de Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop.

Basisschool De Appelgaard, Nijkerk

Wat is een Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop voor scholen?

Iedereen kan al trommelen van zichzelf, op zijn eigen  niveau. De begeleider (Facilitator in het Engels: betekent ‘mogelijk-maker’ of ‘makkelijk-maker’) zorgt er door zijn begeleiding voor dat iedereen in de groep dit ook samen met de anderen kan, ongeacht individuele muzikaliteit of voorkennis.
In een begeleidde (facilitated) Drumcircle Happening / Percussie-Workshop wordt er vanaf het begin af aan meteen samen muziek gemaakt op verschillende soorten percussie-instrumenten: djembés, conga’s, darbouka’s, bellen, shakers, claves en tambourims. De kinderen  of jongeren spelen hun eigen ritmes,  zoals die op-het-moment-zelf zelf opkomen.  De begeleider Hans Beenhakkers zorgt middels diverse ervaringsgerichte werkvormen, spelletjes, aanwijzingen en oefeningen dat de kinderen in de groep spelenderwijs steeds meer doorkrijgen hoe samenspel en muziekmaken werkt.
Gaandeweg ontstaat er een groeps-bewustzijn, waarin iedereen zichzelf kan zijn, en ruimte laat voor de ander.

Het is haast onvermijdelijk dat dit kinderen en jongeren op scholen ook aanspreekt :-)

Percussie op scholen – instrumentarium

De meer traditionele ouderwetse instrumenten voor muziek op school waren vaak de blokfluit en de xylofoon.

Tegenwoordig is er meestal wel wat percussie op scholen aanwezig. In de onderbouw is er vaak wel een bak met kleine percussie instrumentjes. Soms zijn er boomwhackers aanwezig of een paar bongo’s. In de bovenbouw kunnen er soms zelf een aantal djembe’s of conga’s staan.

Vroeger was er ook vaak een zogenaamd Orf instrumentarium. Niet altijd was of is er iemand die er iets muzikaals mee kan doen met de leerlingen.
Een bak met tamboerijnen, claves, belletjes, bellen-kranzen, bekkens, schrapers, woodblocks, stokken, shakers, schudbuisjes, sambaballen, triangels, bellen, vingerbekkens of ander klein spul levert meestal wel een hoop lawaai, op maar geen muziek of een duidelijk ritme-samenhang.

Dan kun je de hulp van Hans Beenhakkers inroepen voor een zogenaamde drum-happening. Want zelfs met de eenvoudigste instrumentjes is het mogelijk samen met voldoening muziek te maken.

Meer

Kijk ook bij Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops voor kinderen.
Lees meer  over Drumcircle-Happening / PercussieWorkshop op de Verzamel-pagina Drumcircle-Happenings / PercussieWorkshops.