Trommelen – Percussie – Drummen voor Scholen en Onderwijs

Zoek jij voor jouw school een leuke en creatieve activiteit bij een viering, alternatief schoolreisje, schoolfeest, of een juffen en meesterdag?
Dan kan een Interactieve Ritmecirkel / Drum-Workshop / Vrije Percussieworkshop interessant zijn, voor zowel de basisschool, middelbaar onderwijs als BSO.

Samen trommelen in een een Interactieve Ritmecirkel / Vrije Percussieworkshop schept verbondenheid, onderling contact, openheid. Iedereen kan op eigen niveau en manier deelnemen. Muzikale ervaring of goed ritmegevoel zijn helemaal niet belangrijk.

  • Lengte’s van 60, 45 of meerdere sessies van 30 minuten (andere lengtes in overleg).
  • Aantal deelnemers in overleg (vanaf ±10 personen)
  • Er kunnen meerdere groepen op 1 dag gepland worden (bijv. alle groepen / klassen achter elkaar).
  • Goed inzetbaar als onderdeel van circuit van verschillende workshops.
  • Voor (leerlingen van) scholen is er een speciaal lager tarief voor een Interactieve Ritmecirkel / Vrije Percussieworkshop, vanwege het vaak beperkte budget.
  • Ook geschikt voor Speciaal Onderwijs en op een BSO.

Voor meer info: lees hieronder verder. Of klik hieronder een onderwerp aan in de pagina-inhoud:

Hand-drumming, of trommelen met de handen

Trommelen met de handen op een hand-drum (djembe of conga) is voor kinderen het meest geschikt. Hier kunnen ze het meeste vanuit henzelf op doen, en zich het makkelijkste op uiten. Bovendien gaan ze dan minder snel (veel) te hard spelen, omdat hun handen dan pijn gaan doen.
Beenhakkers Slagwerk heeft een goede hoeveelheid djembes en congas zodat er veel kinderen tegelijk met de handen op de trommels kunnen slaan. Voor hele grote groepen is een combinatie met andere instrumenten mogelijk.

workshop scholen
scholen

Interactieve Ritmecirkel / Vrije Percussieworkshop voor basis-scholen

Hans kan in overleg voor iedere groep of niveau op een school een programma maken en verzorgen, met de bestaande percussie op scholen, of aangevuld-met of alleen-met met eigen instrumentarium van Beenhakkers Slagwerk. Van groep 1 en 2 (de jongste kinderen / kleuters) tot en met groep 7 en 8 (de oudste kinderen)
De leerkracht krijgt door het zien van wat er mogelijk is nieuwe ideeën en nieuwe input voor muziek op school.

Ook als er op scholen grotere instrumenten zoals een drumstel, conga’s of djembés aanwezig zijn kan het erg behulpzaam zijn Hans in te schakelen voor een zogenaamde Vrije Percussieworkshop. De mogelijkheden van deze percussie-instrumenten worden dan optimaal benut worden en de leerlingen leren er echt SAMEN muziek mee te maken.

Voor Middelbare scholen

Voor Middelbare scholieren zijn zelfstandiger, en kunnen dus ook makkelijker zelf de leiding nemen over bepaalde oefeningen. De Interactieve Ritmecirkel wordt zo aangepast, dat hij ook voor deze leeftijdsgroep interessant en boeiend is.


Ik heb veel positieve geluiden gehoord vanuit ouders, collega’s en kinderen. Nogmaals dank voor het verzorgen van de Interactieve Ritmecirkel / Vrije PercussieWorkshop.

Basisschool De Appelgaard, Nijkerk

Wat is een Interactieve Ritmecirkel / Vrije PercussieWorkshop?

Iedereen kan al trommelen van zichzelf, op zijn eigen  niveau. De begeleider (Facilitator in het Engels: betekent ‘mogelijk-maker’ of ‘makkelijk-maker’) zorgt er door zijn begeleiding voor dat iedereen in de groep dit ook samen met de anderen kan, ongeacht individuele muzikaliteit of voorkennis.
In een Interactieve Ritmecirkel / vrije Percussie-Workshop wordt er vanaf het begin af aan meteen samen muziek gemaakt op verschillende soorten percussie-instrumenten: djembés, conga’s, darbouka’s, bellen, shakers, claves en tambourims. De kinderen  of jongeren spelen hun eigen ritmes,  zoals die op-het-moment-zelf zelf opkomen.  De begeleider Hans Beenhakkers zorgt middels diverse ervaringsgerichte werkvormen, spelletjes, aanwijzingen en oefeningen dat de kinderen in de groep spelenderwijs steeds meer doorkrijgen hoe samenspel en muziekmaken werkt.
Gaandeweg ontstaat er een groeps-bewustzijn, waarin iedereen zichzelf kan zijn, en ruimte laat voor de ander.

Alternatief Schoolreisje of Schoolfeest

Veel scholen gaan dit jaar niet op schoolreisje, maar organiseren een programma op of rond de school als alternatief voor het schoolreisje. Of ze organiseren een schoolfeest als afsluiting. Een interactieve ritmecirkel / vrije percussieworkshop is prima geschikt als onderdeel van een alternatief schoolreisje , schoolfeest, of voor een juffen en meesterdag (meester en juffendag / meesterdag en juffendag).

Onderdeel van circuit van verschillende workshops

Ook in een circuit van verschillende workshops bij een alternatief schoolreisje of schoolfeest kan een interactieve ritmecirkel / vrije percussieworkshop ingepast worden. De verschillende groepen draaien dan steeds door naar verschillende workshops.
Afhankelijk van de lengte (30, 45 of 60 minuten) per groep kunnen er van 3 tot 8 workshops trommelen achter elkaar gepland worden.

Het is haast onvermijdelijk dat dit kinderen en jongeren op scholen ook aanspreekt :-)

Percussie op scholen – instrumentarium

De meer traditionele ouderwetse instrumenten voor muziek op school waren vaak de blokfluit en de xylofoon.

Tegenwoordig is er meestal wel wat percussie op scholen aanwezig. In de onderbouw is er vaak wel een bak met kleine percussie instrumentjes. Soms zijn er boomwhackers aanwezig of een paar bongo’s. In de bovenbouw kunnen er soms zelf een aantal djembe’s of conga’s staan.

Vroeger was er ook vaak een zogenaamd Orf instrumentarium. Niet altijd was of is er iemand die er iets muzikaals mee kan doen met de leerlingen.
Een bak met tamboerijnen, claves, belletjes, bellen-kranzen, bekkens, schrapers, woodblocks, stokken, shakers, schudbuisjes, sambaballen, triangels, bellen, vingerbekkens of ander klein spul levert meestal wel een hoop lawaai, op maar geen muziek of een duidelijk ritme-samenhang.

Dan kun je de hulp van Hans Beenhakkers inroepen voor een Interactieve Ritmecirkel/ Vrije Percussieworkshop. Want zelfs met de eenvoudigste instrumentjes is het mogelijk samen met voldoening muziek te maken.

Meer Informatie?

Neem contact op met Hans Beenhakkers bij vragen, onduidelijkheden, of voor meer informatie.

Alle Interactieve Ritmecirkels / Vrije Percussieworkshops