Muziek en trommelen als verlichting van Zwaarmoedigheid

Soms helpt praten niet als je je extreem verdrietig voelt, en nadenken al helemaal niet. Samen trommelen verbetert je stemming en gezondheid, juist als je zwaarmoedig bent, in de put zit, het niet meer ziet zitten, of iets heel verdrietigs hebt meegemaakt. Dit noemen we dan depressies, en zijn eigenlijk extreem negatieve gedachtes en gevoelens. Die hebben we allemaal wel eens.

Social Drumming / Gezondheids-Trommelen : Ouderen | Alzheimer | Parkinson | Speciaal Onderwijs | Verstandelijke Beperking | Lichamelijke Beperking | Depressie | Slechtzienden-Slechthorenden |

Gezamenlijkheid door samen Trommelen, Zingen en Dansen

De negatieve stemming gaat meestal ook weer vanzelf voorbij na een tijdje, maar soms kan dat wat hulp gebruiken. Samen trommelen in een interactieve ritmecirkel is dan een laagdrempelige vorm van heling.
Je hebt dan tóch contact met anderen zonder te praten, dat werkt vaak beter dan “gewoon” erover praten.

Zingen of dansen kan ook een handje helpen. Maar je kunt ook alleen trommelen als je je daar prettiger bij voelt. Of alleen zingen, of alleen dansen, of eenvoudig meeklappen.
Als je maar actief deelneemt aan de interactieve ritmecirkel en zo onderdeel uitmaakt van de groep en opgetild kan worden door de gezamenlijkheid en vreugde van de groep.

trommelen, muziek en dans als verlichting van zwaarmoedigheid

Trommelen als oplossing voor hersenen die in de knoop zitten.

Samen muziek maken, trommelen, zingen en dansen kan dus heel goed je gezondheid en je stemming verbeteren, en je klachten verlichten.

Trommelen – Drummen is dus eigenlijk echt een medicijn, tegen zwaarmoedigheid. Mensen voelen zich erna weer jong en vitaal, opgenomen in de groep, en opgetild uit hun zorgen en problemen.


Ik heb tijdens de Drumcircle-Happening/PercussieWorkshop mensen betrokken en wakker gezien, die ik anders alleen maar zie slapen.

Zorgcomplex de Beukelaar, Rotterdam

Totaal andere Afrikaanse visie op zwaarmoedigheid.

Vertaling van een Engelstalig Artikel, waarin iemand uit Rwanda, Afrika praat over de voor hem ontluisterende ervaring, hoe Westerse geestelijke gezondheidszorg met zwaarmoedigheid of depressie om gaat. Samen muziek maken, trommelen, zingen en dansen is daar de gebruikelijke oplossing namelijk.

Je kunt je misschien voorstellen dat na de genocide in 1994 in Rwanda (bijna een miljoen mensen uitgemoord) dit tot dramatisch verdriet, somberheid en wanhoop leidde. Een van de slachtoffers vertelt over hoe de Westerse manier om hiermee om te gaan hen choqueerde. Er zijn ook andere manieren om “problemen op te lossen” dan wij in het Westen gewend zijn :-).

“We hebben heel veel moeite gehad met de Westerse hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die hier direct na de volkerenmoorden kwamen.
Ze kwamen hier, en in hun behandeling was geen buiten-in-de-zon-zijn opgenomen, waardoor je je beter begint te voelen. Er was geen muziek of getrommel om je bloed weer te laten stromen. Er werd geen belang aan gehecht of iedereen een vrije dag had genomen zodat de hele gemeenschap kon samenkomen om te proberen je op te tillen en weer tot vreugde te brengen. Er was geen erkenning dat depressie iets is wat jou overneemt, en dat eigenlijk gewoon weer kan worden losgelaten. In plaats daarvan namen ze mensen één voor één mee naar een groezelig, klein, donker kamertje, en lieten ze iedereen daar uren zitten om te praten over de slechte dingen die hen waren overkomen. We moesten hen vragen om te vertrekken. “

In Afrika is praten met een psycholoog of psychiater geen oplossing bij zwaarmoedigheid. Voor hen werkt: buiten zijn in de zon, muziek, dansen, trommelen, met de gemeenschap samenkomen en gezamenlijkheid ervaren. Misschien zouden wij dat ook eens moeten proberen
Zoals dit hier allemaal kan in bijvoorbeeld een interactieve ritmecirkel.

Zwaarmoedigheid

Wikipedia zwaarmoedigheid als: een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen, die neigt naar depressie.
Andere woorden voor zwaarmoedigheid zijn somberheid, weemoedigheid, luguberheid, en in het Engels Saturnineness (naar de planeet Saturnus).

Melancholie

Een ander woord voor zwaarmoedigheid is melancholie. Melancholie wordt ook geassocieerd met de blues en fado. Melancholie wordt gekenmerkt door: besluiteloosheid, verminderde eetlust, slapeloosheid, prikkelbaarheid en onrust.

Depressie

Het woord depressie wordt ook gebruikt voor een lagedrukgebied, en ook voor een periode waarin het slecht gaat met de economie.

Doorgaans wordt een depressie behandeld met medicijnen (zogenaamde antidepressiva zoals Prozac), maar dit is meestal geen oplossing, en kan tot verslaving leiden. Bovendien hebben deze “medicijnen” vaak bijwerkingen. In Nederland slikken meer dan 1,3 miljoen mensen antidepressiva, dat is bijna 10% van de bevolking!

  • Externe links
  • De website depressievereniging.nl over depressie: “Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten.”
  • Wikipedia over zwaarmoedigheid.
  • Wikipedia Engels over melancholie.
  • Wikipedia over de gruwelijke genocide in Rwanda in 1994.
    Tijdens de Rwandese genocide werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi’s ( 70% van de totale bevolkingsgroep) en gematigde Hutu’s in een periode van 100 dagen vermoord.

Reactie, Opmerking of Vraag:

Your email address will not be published. Required fields are marked *